INTERNATIONAL SYMPOSIUM SERIES ON GRADUATE RESEARCHES 2022 Data Science Section December 2, 2022

0 comments

Webinar: Prof. Dr. Ziad Saghir “Innovative approach for cooling using water and nanofluids in channels” 08.12.2022 16:00

0 comments

INTERNATIONAL SYMPOSIUM SERIES ON GRADUATE RESEARCHES 2022 Engineering Science Section, 17-18 November 2022

0 comments

LIFT UP ++ Doktora Burs Programı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ nın, TUSAŞ Bilimsel Araştırma Programı kapsamında 200 doktora öğrencisinin TUSAŞ’ ın belirlediği konularda çalışmasını desteklemek amacıyla TUSAŞ LIFT UP ++ Doktora Burs Programı hakkında bilgilere https://vizyonergenc.com/ilan/2102?ref=company-page?ref_url=vizyonergenc.com-wc5rms adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

TEKNOFEST 2023’te yarışmak için SON BAŞVURU TARİHİ 20 KASIM!

TEKNOFEST 2023 TEKNOLOJİ YARIŞMALARI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI! Ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST heyecanı yeniden başladı. Cumhuriyetimizin 100. yılında, medeniyetlerin başkenti İstanbul’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023’ün Teknoloji Yarışmaları için başvurular açıldı! Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturarak Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’te bu sene tamamı geleceğin teknolojileri üzerine […]

0 comments

DEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ORYANTASYONU 09.11.2022

0 comments

Yemek Bursu

Üniversitemiz tarafından, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesinin (j) bendi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kantin-Kafeteryalar ve Beslenme Birimi İşletim Yönergesi‘nin “Burslar” başlıklı 15. maddesi uyarınca, 2022-20203 eğitim-öğretim yılında başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerimize yemek bursu imkanı ve  imkanı sağlanacaktır. Bu doğrultuda Enstitümüze Yüksek Lisans için 18 kontenjan, Doktora için 8 kontenjan ayrılmıştır. Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerimiz […]

0 comments

Endüstriyel Simbiyoz Konusunda Doktora Tezlerinin Desteklenmesi

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’ nin, “Ar-Ge Boyutunun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi” bileşeni doğrultusunda TÜBİTAK ile yapılan protokol sonucunda, endüstriyel simbiyoz alanında İzmir bölgesine yönelik olarak hazırlanacak doktora tezlerinin “2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı” kapsamında destekleneceği, programa başvuruların 11.11.2022 tarihine kadar kabul edileceği bildirilmektedir. Ayrıntılı bilgilere https://endustriyelsimbiyoz.ikvp.izka.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

TEKNOFEST 2023 TEKNOLOJİ YARIŞMALARI BAŞVURULARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir örneği ekte yer alan 21.10.2022 tarih ve 4128765 sayılı Festivaller konulu yazısında 30 Nisan – 6 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknoloji yarışmalarına son başvuru tarihinin 20.11.2022 olduğunu belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgilere https://www.teknofest.org/tr/content/announcement/2ym6-teknofest-2023-teknoloji-yarsmalar-basvuru-admlar-tantm-kitapcg-yaynland/ adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

INTERNATIONAL SYMPOSIUM SERIES ON GRADUATE RESEARCHES 2022 Life Science Section, 4-5 November 2022

0 comments

0 comments

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen uluslararası sınavlar

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen uluslararası sınavlara https://birimler.atauni.edu.tr/ataile/# adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asim KADIOĞLU’nun koordinatörlüğünde ve TÜBİTAK-2237/B Proje Eğitimi Etkinliklerinin Destekleme Programı kapsamında 11 – 13 Kasım 2022 tarihleri arasında üniversitemizde düzenlenecek olan “Akademik Düzeyde Bilimsel AraĢtırma Projesi Hazırlama Eğitimi” etkinliği ile ilgili bilgilere https://www.ktu.edu.tr/tto/etkinlik/akademik-duzeyde-bilimsel-arastirma-projesi-hazirlama-egitimi-etkinligi adresinden ulaşabilirsiniz.  

0 comments

Uluslararası Akıllı Lojistik Konferansı’nın (International Conference on Smart Logistics)

Bartın Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi işbirliğinde, 24 – 25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Akıllı Lojistik Konferansı (International Conference on Smart Logistics) http://icsl.ulk.ist/ adresinden ulaşabilmektedir.

0 comments

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi Makale Çağrısı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne ait “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi” Aralık 2022 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmujens adresinden ulaşabilmektedir.

0 comments

Denizel İstilacı Yabancı Türlerin EtkileriBilimsel Konferansı

0 comments

Uzay Bilimleri Çevrimiçi Eğitimleri

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, ilgi yazılarıyla; Ülkemizi temsilen Başkanlıklarının üyesi olduğu Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütünün (APSCO) paydaşlarından olan Uluslararası Uzay Bilim Enstitüsü (ISSI-BJ) önderliğinde düzenlenen Uzay Bilimleri Okulu (Space Science School) projesi kapsamında çevrimiçi seminer dizisi düzenlendiğini ve üst konu başlıklarının “On Things to Come”, “1001 Space Nights”, “Space Science Bazaar” olarak belirlendiği seminerlere katılımın ücretsiz olduğunu bildirerek ileri […]

0 comments

Genç UPSHIFT Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gençlerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda karşılaştıkları sorunlara yenilikçi, katma değeri olan, toplumsal bütünleşme ve refahı inşa edecek çözümleri üretebilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına katkı sağlamayı amaçlayan bir gençlik sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik projesi olan “GENÇ UPSHIFT” Projesi gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Söz konusu projeye 14.10.2022 tarihine kadar başvurular devam edecektir. Genç […]

0 comments

FBE Uluslararası Etkinlik: Computational Evaluation of Safety and Durability of Civil Infrastructure 20.10.2022 16:00

0 comments

1st International Congress on BiotechStudies (ICBIOS 2022)

0 comments

İklim Değişikliği ve Akdeniz’e Etkileri Konferansı 24.10.2022 10:00

0 comments

INTERNATIONAL SYMPOSIUM SERIES ON GRADUATE RESEARCHES 2022

0 comments

Anadolu Üniversitesi Dijital Ders Platformu

0 comments

15. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından 4-7 Eylül 2023 tarihleri arasında “15. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgiye http://www.ukmk.org.tr/ internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Kaygı Durumları ile İlişkisinin İncelenmesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanlığı tarafından “Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Kaygı Durumları ile İlişkisinin İncelenmesi” çalışması yürütülmektedir. Çalışmaya https://forms.gle/2BRUN3xJxELYJwvS9 linki üzerinden çevrimiçi olarakkatılabilirsiniz..

0 comments

TÜBİTAK-TWAS Doktora Sırası ve Doktora Sonrası Araştırma Burs Programları

2216B – TÜBİTAK-BİDEB ve UNESCO-TWAS iş birliği ile gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK-TWAS Doktora Sırası ve Doktora Sonrası Araştırma Burs Programları başvuruya açıldı. Başvurular 15 Kasım 2022 saat 17:30‘a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden alınacaktır. Detaylı bilgi ve çağrı metni için lütfen programın resmi web sayfasını ziyaret ediniz.

0 comments

Ders Ekle-Sil Duyurusu – 03 – 07 Ekim 2022

Enstitümüz Değerli Öğrencisi, 2022/2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 03 Ekim 2022 tarihinde başlayacaktır. Enstitümüzde ders ekle-sil işlemleri 03 – 07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 2022/2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders kayıt tarihleri içerisinde ders kaydını tamamlamış olan öğrencilerimizden seçtikleri derslerde değişiklik yapacak olanlar aşağıda erişim linki verilen Ders Ekle-Sil Formunu doldurup imzalayarak Enstitü Öğrenci […]

0 comments

ICI-CS2022 ‘International Conference onInformatics and Computer Science

0 comments

YÖKAK-Uluslararsı Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde ve İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (IQA), Azerbaycan Eğitim Kalite Güvence Ajansı (TKTA), Kazakistan Bağımsız Akreditasyon ve Derecelendirme Ajansı (IAAR), KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Moritanya Kalite Ajansı (AMAQ-ES) kuruluşlarının iş birliğinde “Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı” […]

0 comments

Dil muafiyet ve düzey belirleme sınavı  03 Ekim 2022

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında, Üniversitemizin bağlı birimlerine yeni kayıt olan öğrencilerin kayıt işlemlerindeki aksamalar nedeniyle düzeyleri belirlenemeyen öğrenciler için dil muafiyet ve düzey belirleme sınavı 03 Ekim 2022 tarihinde yapılacaktır. Ayrıntılara https://ydy.deu.edu.tr/duyurular/3-ekim-2022-yabanci-dil-muafiyet-ve-duzey-belirleme-sinavi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

Enstitümüzden Ders Almak Üzere Yapılacak Başvurular

Enstitümüzden Ders Almak İsteyen Diğer Üniversite Öğrencilerinin Dikkatine Enstitümüzden ders almak isteyen diğer Üniversite öğrencilerinin ilgili derslere kayıtlanabilmeleri için, “Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesinde” yer alan ders alma koşullara ilişkin gerekli belgelerini bağlı bulundukları Enstitülerin Yönetim Kurulu Kararları ve  “DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS ALMA BİLGİ FORMU“nun kayıtlı oldukları Üniversite tarafından üst yazı ile […]

0 comments

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen uluslararası sınavlar

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen uluslararası sınavlara https://birimler.atauni.edu.tr/ataile/# adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

VIII. UZAL-CBS 2022 Sempozyumu

İki yılda bir düzenlenen, ülkemizdeki Uzaktan Algılama ve/veya Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında faaliyet gösteren akademisyen, kamu ve özel sektör çalışanlarını bir araya getiren, bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağlayan UZAL-CBS Sempozyum dizisinin 8.si, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, İlbank Macunköy Sosyal Tesisleri konferans ve toplantı salonlarında 17-19 Kasım […]

0 comments

Jean Monnet Burs Programı 2023-2024 Akademik Yılı Başvuruları 12 Eylül 2022 tarihinde başladı.

 

0 comments

2022/2023 Güz Dönemi Ders Kayıt İşlemleri

2022/2023 GÜZ DÖNEMİ DERS KAYIT İŞLEMLERİ Öğretim Üyelerimizin ve Öğrencilerimizin Dikkatine, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022-2023 öğretim yılı Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri DEBİS web sistemi (https://kayit.deu.edu.tr/) üzerinden 27 Eylül 2022 Saat 10:00 – 30 Eylül 2022 Saat 17:30 (sistem belirtilen zaman aralığı içerisinde, mesai dışı saatlerde de açık olmaktadır) tarihleri arasında gerçekleştirilebilecektir. Kayıt yenileme işlemleri yalnızca belirtilen tarih ve […]

0 comments

7417 Sayılı Af Kanunundan Yaralanacak Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri Hk.

7417 SAYILI AF KANUNUNDAN YARALANACAK ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ SON TARİH: 18/11/2022’DİR. Enstitü Yönetim Kurulunun 16.09.2022 tarihli ve 43/58 sayılı Kararı ile kesin kayıt yaptıracakların kullanıcı bilgileri listesi için tıklayınız. Enstitü Yönetim Kurulunun 30.09.2022 tarihli ve 45/73 sayılı Kararı ile kesin kayıt yaptıracakların kullanıcı bilgileri listesi için tıklayınız. Enstitü Yönetim Kurulunun 14.10.2022 tarihli ve 47/63 sayılı Kararı […]

0 comments

2022/2023 Güz Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçları ve Kesin Kayıt İşlemleri

2022/2023 Güz Yarıyılı Ek Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine! Yerleştirme sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız. Sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 21-22 Eylül 2022 tarihlerinde / yedek kayıtları ise 23 Eylül 2022 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından on-line olarak yapılacaktır. Adaylar kesin kayıt belgelerini e-posta yolu ile gönderecek olup anabilim […]

0 comments

Yeni Kayıtlanan Öğrenciler İçin online DEU Bilgilendirme

2022-2023 Güz Dönemi hazırlıkları kapsamında yeni kayıtlanan öğrencilere yönelik Üniversitemiz uzaktan eğitim sistemi olan online DEU’nun kullanımı hakkında 03.10.2022 Pazartesi saat 15:00’te DEUZEM canlı yayın kanalında “Yeni Kayıtlanan Öğrenciler İçin online DEU Bilgilendirme” başlıklı eğitim gerçekleştirilecektir. İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.

0 comments

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TESYEV BURSU

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TESYEV BURSU DUYURUSU Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı engelli öğrencilerden, aşağıda belirtilen aday olma şartlarını yerine getirenlere, seçilmeleri halinde, […]

0 comments

Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Kursları

0 comments

Dijital/Çevrimiçi Kütüphanecilik ve Bilgiye Erişim

0 comments

Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar Kongresi (ICSULA 2022)

Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar Kongresi (ICSULA 2022) 26-27 Ekim 2022 tarihinde çevrimiçi olarak yapılacaktır. Ayrıntılı bilgilere https://tr.iksadkongre.com/icsula2022 adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

2022/2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı EK lisansüstü mülakat sınav tarihleri ve salonları

Enstitümüzün Değerli Öğrenci Adayı, Enstitümüzün 2022/2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı lisansüstü mülakat sınavları 13-14-15 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak olup sınav yerlerine aşağıdaki bağlantı adresinden erişilebilecektir. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kabul sınavları yazılı ve mülakat olarak yapılacaktır. Değerli öğrenci adaylarımıza önemli duyurulur. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Lisansüstü Sınav Salonları Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

0 comments

BAMBU Girişimcilik Kampı Başlıyor!

BAMBU Girişimcilik Kampı Başlıyor! 1 ay sürecek girişimcilik kampında iş fikirlerinizin girişimlere dönüşmesi süreci eğitimlerle desteklenecek. Dereceye giren iş fikirleri 1 yıla kadar ön kuluçka ve mentorluk desteği kazanacak Eğitim süresince, Girişimcilik kültürü, iş modeli kanvası, ürün geliştirme süreçleri, tasarım odaklı düşünme, pazar analizi , dijital pazarlama, fikri sinai mülkiyet hakları gibi konularında eğitimler çevrimiçi verilecek. Eğitim sonunda dereceye giren […]

0 comments

YÜKSEK LİSANS YABANCI DİL YETERLİK SINAVI BAŞVURU FORMU VE SINAV BİLGİLENDİRME (6 EYLÜL 2022)

YÜKSEK LİSANS YABANCI DİL YETERLİK SINAVI BAŞVURU FORMU VE SINAV BİLGİLENDİRME (6 EYLÜL 2022) Sınavla ilgilitüm bilgilere ve ayrıntılara Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun web sayfasından ulaşabilirsiniz. Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavı başvuruları 23 Ağustos- 2 Eylül 2022 tarihleri arasında aşağıdaki linkte verilen bağlantı üzerinden yapılacak olup; sınav 6 Eylül 2022 Salı günü saat 10.00’da, Yabancı Diller Yüksekokulu (Tınaztepe Yerleşkesi) dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır. Test […]

0 comments

2022/2023 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İLAN METNİ

2022-2023 GÜZ DÖNEMİ EK LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2022/2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” öğretimine alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli unvanları; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile her program için sınav tarihi ve saatleri aşağıda […]

0 comments

10. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu ISITES2022

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından Akademik Platform ve Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte  organize edilen 10. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu ISITES2022, 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Bursa Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Çağrılı konuşmacılar arasında TÜBA başkanı sayın Prof. Dr. Muzaffer Şeker bey bulunmaktadır. Tam metin bildirilerinizi 01 Eylül 2022 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Detaylı bilgilere www.isites.info adresinden ulaşılabilir.

0 comments

4. Uluslararası Afet ve Dirençlik Kongresi

AFAD Başkanlığı, Eskişehir Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve diğer paydaşların işbirliği ile gerçekleştirilecek olan “4. Uluslararası Afet ve Dirençlik Kongresi” hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Kongre 19-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Yerleşkesinde yapılacaktır.

0 comments

6. International Conference on Engineering Technologies – ICENTE’22

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarafından 17-19 Kasım 2022 tarihlerinde “6. International Conference on Engineering Technologies – ICENTE’22” isimli uluslararası konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

0 comments

ONLINE PTE ACADEMIC/IELTS KURSU

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü bünyesinde 2022-2023 Güz Dönemi online “PTE ACADEMIC ve IELTS” eğitim programları başlatılmıştır. Söz konusu programa ilişkin detaylı bilgiye https://birimler.atauni.edu.tr/ataile adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)

Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, 5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca Türkiye dışında yapılacak Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin Yunus Emre Vakfı tarafından gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Yazıda devamla, Vakfın söz konusu Kanun’dan hareketle Yunus Emre Enstitüsünü kurarak yurt dışında kültür merkezleri açtığı ve Enstitüye bağlı bu kültür merkezleri aracılığıyla uluslararası […]

0 comments

2022-2023 Güz Dönemi Yabancı Uyruklu Kontenjanı Yerleştirme Sonuçları

2022-2023 Güz Dönemi Yabancı Uyruklu Kontenjanı Yerleştirme Sonuçları için Tıklayınız.

0 comments

YÜKSEK LİSANS YABANCI DİL YETERLİK SINAVI BAŞVURU FORMU VE SINAV BİLGİLENDİRME (16 AĞUSTOS 2022)

YÜKSEK LİSANS YABANCI DİL YETERLİK SINAVI BAŞVURU FORMU VE SINAV BİLGİLENDİRME (16 AĞUSTOS 2022) Sınavla ilgilitüm bilgilere ve ayrıntılara Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun web sayfasından ulaşabilirsiniz.

0 comments

3. Uluslararası Siirt Bilimsel Araştırmalar Kongresi

0 comments

Dicle Üniversitesi Uluslararası Disiplinlerarası Sempozyumu (DUDS–2022)

Dicle Üniversitesi Uluslararası Disiplinlerarası Sempozyumu (DUDS–2022) 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecektir. DUDS-2022; disiplinlerarası çalışmalar yapan araştırmacılar, uygulayıcılar ve eğitimcilerin son araştırmalarını, yenilikleri, eğilimleri, deneyimleri ve değerlendirmelerini sunmaları ve tartışmaları için bir ortam sağlamaktadır. Sempozyumda farklı disiplinlerden (Mühendislik, Fen, Tıp, Ziraat, Veteriner, Eczacılık, Mimarlık, Diş Hekimliği, Eğitim, İktisadi […]

0 comments

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bilinçlendirme ve Dijital İçerik Geliştirme Eğitimi

0 comments

2022/2023 Güz Dönemi Yerleştirme Sonuçları ve Kesin Kayıt İşlemleri

2022/2023 Güz Yarıyılı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine! Yerleştirme sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız. Sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 28-29 Temmuz 2022 tarihlerinde / yedek kayıtları ise 01 Ağustos 2022 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından on-line olarak yapılacaktır. Adaylar kesin kayıt belgelerini e-posta yolu ile gönderecek olup anabilim […]

0 comments

International Congress on Engineering and Agriculture (ENAG 2022)

Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 26-29.09.2022 tarihleri arasında “Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan “International Congress on Engineering and Agriculture (ENAG 2022)” isimli kongreye iat bilgilere www.enagcongress.org adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU        5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, en geç 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde, kayıtlarının […]

0 comments

Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 14-16 Ekim 2022 tarihleri arasında ”Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi” gerçekleştirilecektir. Kongre ile ilgili detaylı bilgilere https://iconfood.cumhuriyet.edu.tr/ web sitesi üzerinden eulaşabilirsiniz.

0 comments

International Congress of Climate Change Effects on Health, Life, Engineering and Social Sciences (ICLIC 2022)

Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 27-30.09.2022 tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan “International Congress of Climate Change Effects on Health, Life, Engineering and Social Sciences (ICLIC 2022)” isimli kongre ile ilgili bilgilere www.icliccongress.org adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

9. Jeokimya Sempozyumu

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği tarafından iki yılda bir düzenlenen ve pandemi nedeniyle ertelenmiş olan “9. Jeokimya Sempozyumu” 17-20 Ekim 2022 tarihleri arasında Aydın/Didim/Laur Hotels’de yapılacaktır. Sempozyum ile ilgili birimlere https://www.9thgeochemistry.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

I. Ulusal Mimarlık ve Kent Araştırmaları (UMKA) Sempozyumu

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde 26-27 Ekim 2022 tarihleri arasında pandemi sebebiyle hibrit olarak “I. Ulusal Mimarlık ve Kent Araştırmaları (UMKA) Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgiye https://www.dogus.edu.tr/umka/anasayfa internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

Gençlerimiz uğruna Türkiye aşkına

0 comments

0 comments

Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor 3. Dönem Yarışma Programı

Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) Programı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başta yapay zekâ olmak üzere yenilikçi yazılım teknolojilerinde savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu kritik alanlarda yetkinliğini belgelemek isteyen araştırmacı, akademisyen ve firmalara fırsat vererek ilgili alanlarda kabiliyet haritasının genişletilmesi amacıyla başlatılmıştır. Yarışmalarda yüksek performans gösteren katılımcılarla SSB bünyesinde gerçekleştirilen projelerde ortak çalışmalar yürütebilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu program; ilk olarak 2018 […]

0 comments

5. The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia

Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği tarafından 2-4 Eylül 2022 tarihleri arasında “5. The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia / TURKEY (IMSMATEC 2022)” konulu sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgiye http://www.imsmatec.org internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

2022/2023 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İLAN METNİ

2022-2023 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI Yüksek Lisans Başvurusu İçin İkinci Kez Yabancı Dil Yeterlik Sınavı başvuruları 20 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak olup; sınav 5 Temmuz 2022 tarihinde yüz yüze yapılacaktır. Sınav başvuru işlemleri için TIKLAYINIZ. Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2022/2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” […]

0 comments

2022/2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı lisansüstü mülakat sınav tarihleri ve salonları

Enstitümüzün Değerli Öğrenci Adayı,   Enstitümüzün 2022/2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı lisansüstü mülakat sınavları 20-21-22 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olup sınav yerlerine aşağıdaki bağlantı adresinden erişilebilecektir. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kabul sınavları yazılı ve mülakat olarak yapılacaktır. Değerli öğrenci adaylarımıza önemli duyurulur.   FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ   Lisansüstü Sınav Salonları Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

0 comments

BİGG Yeşil Büyüme çağrısı

0 comments

LIFT UP+, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Türk Havacılık Uzay Sanayii bünyesindeki faaliyet alanları ile ilgili tez ve araştırma çalışmalarını gerçekleştirme imkânı sunan bilimsel araştırmalar programdır. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için;

0 comments

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilecek uluslararası dil sınavları

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafındangerçekleştirilecek uluslararası dil sınavlarına https://birimler.atauni.edu.tr/ataile/ adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

International Symposium Series on Graduate Researches 2022

0 comments

6. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Sempozyumu (IRSYSC2022)”

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Bioistatistik ve Tıbbi Bilişim ve Anabilim Dalı Başkanlığınca 66. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Sempozyumu 03-06 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecektir. Programa (IRSYSC2022 – http://irsysc2022.com/) adresinden ulaşılabilmektedir.

0 comments

II. Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansı NEM2022

Trakya Üniversiteler Birliği himayesinde Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde 15-17 Eylül 2022 tarihleri arasında II. Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansı NEM 2022 (2nd International Natural Science, Engineering and Material Technologies Conference) düzenlenecektir. Konferansa ilişkin detaylı bilgiye https://nem2022.klu.edu.tr/ adresi üzerinden erişim sağlanabilmekte olup, konferansa özet gönderimi için son tarih 20 Ağustos 2022’dir.

0 comments

Architecture, Technology and Innovation ATI 2022 Uluslararası Sempozyumu

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde “Mimarlığı Sökmek ve Yeniden Kullanmak (De-constructing & Re-using Architecture)” alt başlığıyla üçüncü kez “Architecture, Technology and Innovation ATI 2022 Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgiye https://ati.yasar.edu.tr/ internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

Sürdürülebilir Diyalog Projesi IDEATHON

Ege Orman Vakfı tarafından “Continued Dialogue, Closer to Europe” projesi kapsamında IDEATHON Etkinliği 22-23 Haziran 2022 tarihlerinde Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi’ nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye https://www.egeorman.org.tr/ internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.  

0 comments

İklim Değişikliğinin Sanayideki Etkileri ve Çözümleri Çalıştayı

Uşak Üniversitesinde 05 Temmuz 2022 tarihinde “İklim Değişikliğinin Sanayideki Etkileri ve Çözümleri” çalıştayı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgiye https://www.usak.edu.tr/Home/Duyuru/1/6741 internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nun (ICITS2022)

15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nun (ICITS2022) 07-09 Eylül 2022 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye https://icits2022.comu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

18. Uluslararası Yapı Patolojisi ve Yapı Onarımı Konferansı CINPAR2022

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından Brezilya’nın Ceará Federal Üniversitesi ile birlikte organize ettiği “18. Uluslararası Yapı Patolojisi ve Yapı Onarımı Konferansı CINPAR2022” 17- 19 Kasım 2022 tarihlerinde Sakarya’da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye https://www.cinpar2022.com/ internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON 2022)

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Bor Araştırma Enstitüsü himayesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğinde 05-07 Ekim 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir. Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON 2022) Endüstrinin birçok farklı alanında kullanılan borun, her yıl artan Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin ve stratejik kullanım alanlarının ulusal ve uluslararası bilim camiasında […]

0 comments

1. Uluslararası Sosyal ve Teknik Bilimler Sempozyumu Daveti

Selçuk ÜniversitesiKadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu tarafından 12-13 Eylül 2022 tarihlerinde “1. Uluslararası Sosyal ve Teknik Bilimler Sempozyumu” USTEK2022 çevrimiçi (online) olarak düzenlenecektir. Sempozyuma, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal ve teknik alanlarda çalışan akademisyenler, öğrenciler davetlidir. Sunum dili İngilizce ve Türkçe olan sempozyuma özet gönderimi için son tarih 02 Eylül 2022 olup, sempozyumla ilgili detaylı […]

0 comments

2022/2023 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İLAN METNİ

2022-2023 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI Yüksek Lisans Başvurusu İçin İkinci Kez Yabancı Dil Yeterlik Sınavı başvuruları 20 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak olup; sınav 5 Temmuz 2022 tarihinde yüz yüze yapılacaktır. Sınav başvuru işlemleri için TIKLAYINIZ. Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2022/2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” […]

0 comments

Volt Elektrik Motorları – Ödüllü İdeathon Etkinliği

0 comments

“ISPEC 14. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi”

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından 18 -19 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “ISPEC 14. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi” ile ilgili ayrıntılara https://www.ispecongress.org/fenmuhendislik adresinden ulaşabilirsiniz.  

0 comments

Futuretex İstanbul Yarışması

0 comments

TOEFL, VTEST, OTE, IBT, PTE ACADEMIC ve IELTS eğitim programları ve Haziran 2022 Takvimi

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü bünyesinde online olarak “TOEFL, VTEST, OTE, IBT, PTE ACADEMIC ve IELTS” eğitim programları başlatılmıştır. Söz konusu programlara ait ayrıntılı bilgi ve Haziran 2022 Takvimine https://birimler.atauni.edu.tr/ataile adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

Yabancı Diller Yüksekokulunun Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Hakkındaki Duyurusu Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavı başvuruları 30 Mayıs- 10 Haziran 2022 tarihleri arasında aşağıdaki linkte verilen bağlantı üzerinden yapılacak olup; sınav 15 Haziran 2022 saat 17.30’da yüz yüze yapılacaktır. Test sınavı çoktan seçmeli 80 sorudan (dilbilgisi, kelime bilgisi ve okuma becerileri) oluşmaktadır ve işaretlemeler aday tarafından optik forma yapılacaktır. Sınav süresi 180 […]

0 comments

DEPARK ile Kariyerim Geleceğim etkinliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı – DEPARK organizasyonunda, DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü işbirliğinde üniversitemiz öğrencileri sektör temsilcileri ile 31 Mayıs 2022 Salı günü ‘DEPARK ile Kariyerim Geleceğim’ etkinliğinde bir araya gelecektir. Tarih: 31 Mayıs 2022 Salı Saat: 09.30 Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu – Tınaztepe Yerleşkesi/BUCA

0 comments

2022/2023 Güz Yarıyılı Akademik Takvim Yayınlandı

2022/2023 Güz Yarıyılı Akademik Takvimi

0 comments

28-29 MAYIS 2022 YILI BAHAR ŞENLİKLERİ ÖDÜLLÜ SPOR MÜSABAKALARI

Üniversitemizin Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirdiği turnuvalara katılan ve dereceye giren öğrencilerimize Seferihisar Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 3 gece 4 gün tatil, Egzersiz Salonu ve Havuz Üyeliği (6 ay) ve DEÜ logolu ürünler hediye edilecektir. 28 Mayıs 2022 tarihinde Streetball ve Paintball, 29 Mayıs 2022 tarihinde ise Mini Futbol ve Oryantiring Turnuvaları gerçekleştirilecektir. Turnuva son […]

0 comments

KVKK AYDINLATMA METİNLERİ VE KARE KODLARI

Aydınlatma ve Açık Rıza Metinleri Karekod ile ilgili ayrıntılara ulaşmak için; https://kvkk.deu.edu.tr/aydinlatma-metinleri/

0 comments

Fen Bilimleri Enstitüsü Seminer Sunumları 31.05.2022 13:00

0 comments

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI” semineri 24.05.2022 14:30

0 comments

İnovasyon Yarışması 2022

Başakşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (Başakşehir Living Lab) olarak girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve vatandaşlarımızın girişimciliğe yönelmesini teşvik etmek amacıyla her yıl İnovasyon Yarışması düzenlenmektedir. Ortaokul, lise, üniversite, öğretmen ve özel kategori olmak üzere girişimci projelerinin toplandığı ve ödüllendirildiği bu yarışmayı Ülkemiz genelinde yaygınlaştırmak ve yarışmaya katılım düzeyini arttırk hedeflenmektedir İnovasyon Yarışması 2022 yarışmasına ilişkin ayrıntılı bilgilere https://basaksehir-livinglab.com/BLL/blog/2022/03/25/basaksehir-living-lab-inovasyon-yarismasi-9/ adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

4. Uluslararası İleri Mühendislik Teknolojileri Sempozyumu

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde Uşak Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Tetova Devlet Üniversitesi (Kuzey Makedonya) ve Jiangsu Üniversitesi (Çin)’den bir araya gelen düzenleme kurulu üyelerinin katkılarıyla 28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 4. Uluslararası İleri Mühendislik Teknolojileri Sempozyumu düzenlenecektir. Söz konusu sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.icadet.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.  

0 comments

10. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES 2022)

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından Akademik Platform ve Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte organize edilen 10. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES 2022) 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasındakonuşmacı olarak TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’in de katılımları ile Bursa Teknik Üniversitesinde gerçekleşecektir. Detaylı bilgiye www.isites.info adresinden ulaşılabilmektedir.  

0 comments

Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi / International Eurasia Congressof Climate Change / EURACLI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından 29 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi / International Eurasia Congress of Climate Change / EURACLI Cengiz Andiç Kongre Merkezinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgiye http://webportal.yyu.edu.tr/euracli internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

AB Programları ve Proje Fırsatları Çalıştayı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ilgi yazısında, AB Programlarından daha fazla istifade edilmesinin temini amacıyla 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı’nın ev sahipliğinde hibrit olarak “AB Programları ve Proje Fırsatları Çalıştayı” düzenleneceği bildirilmiştir. Çalıştay kapsamında tüm güne yayılan farklı panellerle Ufuk Avrupa, AB Sağlık, Dijital Avrupa, Tek Pazar, Yaratıcı […]

0 comments

20th International Logistics and Supply Chain Congress- Sustainable Digital Logistics Sempozyumu

Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü tarafından 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde, Beykent Üniversitesi-LODERKiehl Üniversitesi iş birliği ile “20th International Logistics and Supply Chain Congress- Sustainable Digital Logistics” sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgiye https://mmf.beykent.edu.tr/en/20th-international-logistics-and-supply-chain-congress/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.  

0 comments

8. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, önemi gittikçe artan teknik tekstiller konusunda ülkemiz sanayicilerine ve araştırıcılarına yeni fırsatlar oluşturmak amacıyla, 2002 yılından bu yana Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi düzenlemektedir.  8. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi  13–14 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Bu sayede teknik tekstiller alanındaki ulusal ve uluslararası uzman ve araştırmacılar ile yurt içi ve yurt dışından üretici, tüketici ve yatırımcılar […]

0 comments

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesiz “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi” Aralık 2021 sayısı  için makale kabulüne  devam etmekte olup dergi ile ilgili detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmujens adresinden ulaşılabilmektedir.

0 comments

Uluslararası Konya Mimarlık ve Sanat Sempozyumu (IKAAS’22)

0 comments

IV. Balkan Tarım Kongresi

Trakya Üniversiteler Birliği 10. Yıl etkinlikleri kapsamında 31 Ağustos-02 Eylül 2022 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde yüzyüze/online katılımla düzenlenmesi planlanan IV. Balkan Tarım Kongresi’ne özet bildiri göndermek için son tarih 20 Temmuz 2022’dir. Kongreye ait detaylı bilgiye https://www.agribalkan.net/ adresi üzerinden erişim sağlanabilecek

0 comments

Üniversitemiz birimleri tarafından planlanan etkinlikler

Üniversitemiz birimleri tarafından planlanarak Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğümüze iletilen etkinliklerin listesine ulaşmak için tıklayınız.

0 comments

Bayram Kutlaması

0 comments

“Her İnsan, Dünya’ya Bir Armağan” temalı etkinlik

“10-16 Mayıs Engelliler Haftası” kapsamında Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin birlikte düzenlediği, Dokuzçeşmeler Kampüsünde 10 Mayıs 2022 saat 11:00‘da gerçekleştirilecek olan “Her İnsan, Dünya’ya Bir Armağan” temalı etkinliğe davetlisiniz.

0 comments

Atıksuda mikrokirleticiler: Özellikleri, kaynakları ve giderim yöntemleri 12.05.2022 11:00-12:30

0 comments

Robust Bayesian Sparse Relevance Vector Machines in Regression and Supervised Classification 12.05.2022 14:45

0 comments

Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetince Verilen Burs Programları

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün ilgi kayıtlı yazısı ile Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın 39 farklı proje kapsamında ülkemiz vatandaşlarına yüksek lisans ve doktora düzeyinde burs imkanı sunduğu, başvuru yapacak adayların gereken başvuru belgesini Büyükelçiliğin Ticaret Müsteşarlığı Ofisine 25 Nisan 2022 tarihine kadar iletmesi gerektiği belirtilmektedir. Burs programı ile ilgili ayrıntılar ektedir. EK

0 comments

11. Ulusal Hidroloji Kongresi

0 comments

Global Summit on Advanced Materials and Sustainable Energy (G-AMSE22) Sempozyumu

0 comments

Dicle Üniversitesi Uluslararası Disiplinlerarası Sempozyumu

0 comments

TOEFL, VTEST, OTE, IBT, PTE ACADEMIC ve IELTS eğitim programları ve Mayıs 2022 Takvimi

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü bünyesinde online olarak “TOEFL, VTEST, OTE, IBT, PTE ACADEMIC ve IELTS” eğitim programları başlatılmıştır. Söz konusu programlara ait ayrıntılı bilgi ve Mayıs 2022 Takvimine https://birimler.atauni.edu.tr/ataile adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

3. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi

0 comments

GEMİ MAKİNELERİ TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ “HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ VE DENİZ TAŞIMACILIĞINDA KULLANIM ALANLARI” 13 MAYIS 200 14:30

0 comments

GEMİ MAKİNELERİ TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ “GELECEĞİN GEMİ MAKİNELERİ Amonyak ve Metanol Yakıtlı Gemi Makineleri” 29 NİSAN 2022 14:30

0 comments

GEMİ MAKİNELERİ TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ “ELEKTRONİK GOVERNORLERİN AVANTAJLARI” 15 NİSAN 2022 14:30

0 comments

Fen ve Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Kongresi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 04-05 Haziran 2022 tarihlerinde Fen ve Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenleyecektir. Öğrenci Kongresi ise online katılım şeklinde gerçekleştirilecek olup, Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.izu.edu.tr/fenkong internet adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

ANTALYA OSB AR-GE VE İNOVASYON PROJE PAZARI 22

0 comments

I. Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği

0 comments

IV. Uluslararası Uygulamalı Bilimler, Mühendislik ve Matematik Kongresi

0 comments

2022 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri

2017 yılından itibaren verilmekte olan Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödüllerinin, 2022 yılından itibaren ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda yeniden düzenlenmesine Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 22.03.2022 tarihli toplantısında karar verilmiş olup konuya ilişkin başvuru tarihi ayrıca bildirilecektir. EK

0 comments

Kastamonu University Journal Of Engineering And Sciences

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin “Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences (KUJES)” isimli bilimsel dergisi 2015 yılında yayın hayatına başlamış olup, mühendislik ve fen bilimlerinin tüm alanlarında özgün ve nitelikli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir açık erişim dergisidir. KUJES Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez İngilizce dilinde ve elektronik olarak yayın yapmaktadır. Yazarlar […]

0 comments

Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı Duyurusu

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından 29-30 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan “Hybrid Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas” adlı uluslararası konferans “Industrial Engineering in the COVID-19 Era” temasıyla çevrimiçi (online) ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. 2014 yılından beri her yıl düzenlenmekte olan söz konusu konferansa ait detaylı bilgilere http://www.gjcie.org/ adresinden ulaşılabilmektedir.

0 comments

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)

0 comments

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı-VI

0 comments

3. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi

0 comments

Uluslararası Multidisipliner İnovatif Yaklaşımlar Kongresi

0 comments

Ulusal 2022 ROBOTRAK Robot Yarışması

0 comments

1. Ulusal Mimarlık ve Kent Araştırmaları Sempozyumu

0 comments

Endüstriyel Simbiyoz Doktora Tezlerini Destekleme Programı

İzmir Endüstriyel Simbiyoz Projesi, Ajansımız ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde Nisan 2021 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanmıştır. İzmir’e özgü bir endüstriyel simbiyoz modelinin hayata geçirilerek, işletmeler arasında her tür kaynağın ortak kullanımını sağlayacak işbirlikleri oluşturulmasını ve uygulanmasını hedefleyen projede nihai olarak bölgesel bir kaynak verimliliği merkezinin kurulması planlanmaktadır. Projenin Ar-Ge Boyutunun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi bileşeni altında endüstriyel […]

0 comments

Design Fest: Circulating Boundaries Etkinliği

0 comments

1. Uluslararası Mimarlık, Sanat veTasarım Sempozyumu ( (1st International Architecture, Art and Design Symposium – IAR-ARDE 2022)

0 comments

İklim ve Yer Bilimlerinde Büyük Veri: Veri Bilimi İçin Zorluklar ve Fırsatlar

Çankaya Üniversitesi 4 Nisan 2022 tarihinde saat 19.00’da “İklim ve Yer Bilimlerinde Büyük Veri: Veri Bilimi İçin Zorluklar ve Fırsatlar” adlı konferans verecektir. Çevrim içi gerçekleşecek etkinliği https://zoom.us/j/92315414413 internet adresi üzerinden takip edebilirsiniz. Konferans, aynı zamanda Çankaya Üniversitesi Youtube sayfasından da (www.youtube.com/c/ÇankayaÜniversitesiofficial) İngilizce olarak canlı yayınlanacaktır.  

0 comments

Fen Bilimleri Enstitüsü-DEPARK İşbirliği Programı

Değerli Yüksek Lisans / Doktora Öğrencimiz, Lisansüstü seviyedeki araştırmalarınızı ürüne dönüştürmek, üniversitemizin ve dolayısıyla ülkemizin Ar-Ge çıktılarına tezlerinizle doğrudan katkıda bulunmak ve bu sayede üniversitemizin sanayi ile işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsü ile DEPARK arasında işbirliği programı başlatılmıştır. Bu kapsamda, enstitümüz bünyesinde sürdürmekte olduğunuz yüksek lisans veya doktora tez çalışmalarınızı DEPARK’ ta […]

0 comments

Fikri Mülkiyet Kavramı ve Önemi, Buluş Bildirimi ve Tarifname Temel İlkeleri Eğitimi

Değerli Akademisyenlerimiz; Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi- DETTO koordinasyonunda  düzenlenecek olan ‘Fikri Mülkiyet Kavramı ve Önemi, Buluş Bildirimi ve Tarifname Temel İlkeleri’ konulu eğitim 24 Mart 2022 Perşembe günü saat 14.00’da gerçekleştirilecektir. Eğitmen: Doç. Dr. Senem KAYAHAN/ Senem Kayahan Patent Danışmanlık Ltd. Şti  Kayıt İçin; https://dokuzeylultto.com/tr/fikrimulkiyet_egitimi *Zoom bağlantı adresi daha sonra katılımcı e-postalarına iletilecektir.

0 comments

V. International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 2022 ve II. International Conference on Cyber Security and Digital Forensics (ICONSEC) konferansları

İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından 07-11 Eylül 2022 tarihlerinde Muğla, Fethiye’de V. International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 2022 ve II. International Conference on Cyber Security and Digital Forensics (ICONSEC) konferansları organize edilecektir.

0 comments

Uluslararası Dil Sınavları Nisan 2022

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilecek “IELTS, TOEFL, VTEST, OXFORD ve PTE Nisan 2022 sınav takvimleri”

0 comments

8. Bilim Günleri Kongresi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilinler Enstitüsü işbirliğinde 09-11 Mayıs 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak 8. Bilim Günleri Kongresi düzenlenecektir. Türkçe ve İngilizce sunumlara açık olacak kongreye bildirim gönderme son tarihi 15 Nisan 2022

0 comments

TOEFL Mart-Eylül 2022 Sınav Takvimi

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TOEFL TEST MERKEZİ NO: STN15100A/B 1. 3 Nisan 2022 2. 14 Mayıs 2022 3. 4 Haziran 2022 4. 9 Temmuz 2022 5. 6 Ağustos 2022 6. 9 Eylül 2022

0 comments

EUREKA, Eurostars, EraNet ve EIC Programları ve Projelerde Ortaklık Süreçleri Eğitimi

 

0 comments

Turkish Journal of Nuclear Sciences

TENMAK tarafından yayımlanmakta olan “Turkish Journal of Nuclear Sciences” dergisinde nükleer, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerine yönelik bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır. 1974 yılında basılı olarak “Technical Journal” adıyla yayımlanmaya başlayan, daha sonra “Turkish Journal of Nuclear Sciences” adını alarak 2003 yılına kadar yayımını sürdürmüş olan dergi, 2018 yılından itibaren sadece elektronik ortamda Haziran ve Aralık aylarında olmak […]

0 comments

ADYÜ Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı

0 comments

Biggsinerji

0 comments

International Symposium on Advanced Engineering Technologies (ISADET 2)

0 comments

AUMim Design and Technology Talks | AUMim Tasarım ve Teknoloji Söyleşileri

0 comments

TÜBiTAK 2237 B Uluslararası İkiliİşbirliği Proje Yazma Eğitimi Etkinlikleri

0 comments

TOEFL Şubat-Haziran 2022

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi TOEFL IBT Test Merkezi tarafından gerçekleştirilecek “TOEFL Şubat-Haziran 2022 Sınav Takvimi“ 19 Şubat 2022 26 Mart 2022 21 Mayıs 2022 11 Haziran 2022 Sınav hakkında detaylı bilgi için: https://www.ets.org/tr/toefl/test-takers/

0 comments

Yıldızlı Projeler Yarışması

0 comments

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI GELMİŞTİR

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI GELMİŞTİR 2021/2022 Öğretim Yılı Bahar yarıyılında  Enstitümüze kayıtlanan öğrencilerimiz, öğrenci kimlik kartlarını öğrenci işlerinden alabilirler.

0 comments

2021/2022 Bahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçları ve Kesin Kayıt İşlemleri

2021/2022 Bahar Yarıyılı Ek Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine! Yerleştirme sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız. Sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 25 Şubat 2022 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından on-line olarak yapılacaktır. Covid-19 pandemisi koşulları nedeniyle adaylar kesin kayıt belgelerini e-posta yolu ile gönderecek olup anabilim dalına göre belge […]

0 comments

4. Küresel Eşitsizlikler Konferansı

0 comments

2. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi

0 comments

2. Uluslararası Göç Araştırmaları Kongresi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü Trakya’nın Geleceği Sempozyumu  

0 comments

Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü Sempozyumu

0 comments

Kerpic’22 Konferansi

0 comments

3. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi

0 comments

2021/2022 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI EK LİSANSÜSTÜ SINAV TARİH VE YERLERİ

   

0 comments

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri

TÜBA’nın olarak 2019 ve 2020 yıllarında paydaşı olduğu, dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST’in öncelikli alanları arasında sayılan; 1- Teknoloji ve Tasarım (Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Otonom Sistemler, Robotik ve Mekatronik Sistemler, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri, Enerji, Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri, Hava, Uzay ve İnsansız Sualtı Sistemlerine Yönelik Teknolojiler), 2- Bilgi ve […]

0 comments

2021/2022 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI EK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İLAN METNİ

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ EK LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI Enstitümüze 2021/2022 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ek “TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” öğretimine alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli unvanları; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile her program için sınav tarihi ve saatleri aşağıda “İlgili Dosyalar” bölümündeki  dosyalarda duyurulmuştur. BAŞVURU […]

0 comments

TEKNOFEST Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması

Ülkemizde Milli Teknoloji Hamlesiyle teknolojide milli üretime ilişkin farkındalık oluşturmak, geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini keşfetmek amacı ile 2018’den beri gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 30 Ağustos -4 Eylül 2022 tarihlerinde Karadeniz’de düzenleniyor, yarışmalar ise farklı illerde ve tarihlerde gerçekleştiriliyor.TEKNOFEST 2022 kapsamında TÜSEB’in yürütücülüğünde, Sağlık Bakanlığı Sağlık […]

0 comments

MSKÜ Ulusal Disiplinlerarası Öğrenci Kongresi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında “MSKÜ Ulusal Disiplinlerarası Öğrenci Kongresi” düzenlenecektir. Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimleri alanlarında öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin disiplinlerarası çalışmalarını tanıtacakları, paylaşacakları, tartışacakları ve yeni bakış açıları elde edebilecekleri bu kongrede; öğrenciler sözlü bildiri sunabilecek ya da poster bildirileri ile […]

0 comments

Uluslararası Üretim ve Tedarik Zinciri Sempozyumu

Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde 9-11 Haziran 2022 tarihleri arasında “Uluslararası Üretim ve Tedarik Zinciri Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgiye https://utz2022.sinop.edu.tr/ internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.  

0 comments

1 st International Scientific Research Conference on Sustainable Engineering and Technology

Üniversitemiz ev sahipliğinde 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesi’nde “1 st International Scientific Research Conference on Sustainable Engineering and Technology (ISRCSET’22)” isimli konferans gerçekleştirilecektir. Ayrıntıl bilgilere https://www.rumeliconferences.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

Uluslararası Engelsiz Yaşam Kongresi

Toros Üniversitesi ev sahipliğinde 20-21 Nisan 2022 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Engelsiz Yaşam Kongresi”ne ilişkin detaylı bilgiye www.intl-barrierfreeliving.com linkinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

2021-2022 Bahar Dönemi Hazırlıkları

2021-2022 Bahar Dönemi hazırlıkları kapsamında Öğretim Elemanlarına ve yeni kayıtlanan öğrencilere yönelik uzaktan eğitim derslerinin yürütülmesine ilişkin eğitimler devam etmektedir. Öğretim Elemanlarına yönelik onlineDEU ve sanal sınıf uygulamasındaki yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında 17.02.2022 saat 15:00‘te DEUZEM Canlı Yayın kanalında “onlineDEU ve Sanal Sınıf Uygulamasında Yenilikler” başlıklı eğitim gerçekleştirilecektir. Yeni kayıtlanan öğrencilerimize yönelik ise Üniversitemiz uzaktan […]

0 comments

Türksat Model Uydu Yarışması

0 comments

Uluslararası 1. Gıda Kimyası Kongresi

0 comments

SEMİNER: Mühendis ve Mimar Sinan’ın Köprüleri ve Su Yapıları

SEMİNER: Mühendis ve Mimar Sinan’ın Köprüleri ve Su Yapıları https://zoom.us/j/97889590419?pwd=ZjRwYlFxeDluYWxmT0hEdjVqcFdZQT09 Meeting ID: 978 8959 0419 Passcode: 747495 Bu etkinlik, D.E.Ü SUMER ve D.E.Ü FenBilimleri Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

0 comments

Ufuk Avrupa Programı Genel Bilgi Günü Etkinliği

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı altında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” teknik destek projesi ev sahipliğinde 1 Mart 2022 tarihinde İzmir Swissotel Grand Efes Oteli‘nde Ufuk Avrupa Bilgi Günü etkinliği gerçekleşecektir. Genel Bilgi Günü, Çerçeve Programlarıyla yeni tanışan […]

0 comments

III. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından 26-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında online olarak “III. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi ” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için: https://www.sisli.edu.tr/uisbk

0 comments

YENİDEN ASYA – SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Yeniden Asya Girişimi kapsamında koordinatörlüğümüze ulaşan ve ilgili başvuru dokümanlarını da içeren YENİDEN ASYA – SERTİFİKALI EĞİTİM  PROGRAMI duyuru bağlantısı aşağıdaki gibidir. Afiş görseli ektedir. Lisans son sınıf ve Yüksek Lisans öğrencilerimiz başvurabilirler. SON BAŞVURU: 17 ŞUBAT 2022 Atrıntılar için; https://www.mfa.gov.tr/yeniden-asya-sertifikali-egitim-programi-hk-03-02-2022.tr.mfa

0 comments

17. Uluslararası Kil Konferansı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığıtarafından 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmesi planlanan “17. Uluslararası Kil Konferansı”konulu konferansa ilişkin ayrıntılara https://icc.aipea.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

Teknofest 2022

TEKNOFEST 2022 TANITIM METNİ Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenmektedir. Teknoloji ve bilime yönelik toplumda farkındalık oluşturmayı ve Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, […]

0 comments

2021/2022 Bahar Dönemi Ders Kayıt İşlemleri

2021/2022 Bahar Dönemi Ders Kayıt İşlemleri Öğretim Üyelerimizin ve Öğrencilerimizin Dikkatine, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-2022 öğretim yılı Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri DEBİS web sistemi üzerinden 14 Şubat 2022 Saat 14:00 – 16 Şubat 2022 Saat 23:59 (sistem belirtilen zaman aralığı içerisinde, mesai dışı saatlerde de açık olmaktadır) tarihleri arasında gerçekleştirilebilecektir. Kayıt yenileme işlemleri yalnızca belirtilen tarih ve saat […]

0 comments

II. Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım (ITESDES) sempozyumu

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından 02-05 Haziran 2022 tarihleri arasında online olarak “II. Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım (ITESDES) Sempozyumu” düzenlenecektir.   Sempozyum web sayfası: www.itesdes.com Sempozyum e-posta: itesdes@giresun.edu.tr

0 comments

The 7th International Project and Construction Management Conference (IPCMC 2022)

Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, 20-22 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “The 7th International Project and Construction Management Conference (IPCMC 2022)” hakkında konferans ile ilgili ayrıntılı bilgilere; https://ipcmc2022.yildiz.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.  

0 comments

Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi Daveti

Türk Kızılay faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren, hareketimizin en temel hedefi olan insan ızdırabının dindirilmesi için gönüllülerinden destek almaktadır. Bu kapsamda; gönüllülüğün toplumda yaygınlaştırılması, gönüllü çalışmalarının kapasitesinin arttırılması ve gençlerimizin gönüllü faaliyetlerine katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi ”www.gonulluol.org” 4 Aralık 2020 tarihinde kullanıma açılmıştır. Gönüllüler sisteme üye olduktan sonra ilgi duydukları […]

0 comments

Teknofest 2022 Bilgilendirme Toplantısı

Geleneksel olarak bir çok kategoride düzenlenen TEKNOFEST etkinliğine katılmayı planlayan ve katılım sağlamak isteyen öğrencilerimizi süreçle ilgili bilgilendirmek ve Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) tarafından kullanılmakta olan “Mentornty Programı” ile başvuruda bulunacak öğrencilerimize verilecek mentörlük desteği ile ilgili olarak 11 Şubat 2022 Cuma günü, saat 12:00‘da DESEM, 15 Temmuz Şehitleri Salonu‘nda bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Söz konusu toplantıya katılacak […]

0 comments

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) GEBiP ve TESEP Duyuruları

“Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)’nın kuruluş amaçları doğrultusunda yürütülen Üstün Başarılı Genç Bilim insanı Ödülleri Programı (TÜBA-GEBİP) kapsamında üstün başarılı genç bilim insanlarını ödüllendirmek, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarının Türkiye kaynaklı bilimsel çalışmalarını özendirmek amaçlanmıştır. Başvurular içinden bilimsel değerlendirme kurullarınca ön elemeyi geçen nitelikli başvurular, hakem değerlendirme sürecine alınacaktır. TÜBA bilimsel değerlendirme […]

0 comments

Dijital Okuryazarlık Geliştirme Eğitimleri

Eğitmenlerin dijital becerilerini geliştirerek, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde uzaktan eğitimde kalite güvencesini sağlamak amacıyla DEUZEM tarafından asenkron öğrenme fırsatı sunan “Dijital okuryazarlık geliştirme eğitimleri” isimli elektronik kitap geliştirilmiştir. Bu kitabın Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, DEUZEM ve AKADEMİDE tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde onlineDEU koordinatörlerine, 24-26 ve 28 Ocak 2022 tarihlerinde tüm öğretim elemanlarına yönelik “Dijital Okuryazarlık Geliştirme Eğitimleri” başlıklı çevrimiçi […]

0 comments

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Konulu Fotoğraf Yarışması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden alınan yazıda ve “23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Etkinlikleri” kapsamında düzenlenecek olan “Erken Uyarı ve Erken Eylem. Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri” konulu fotoğraf yarışmasına dair Şartname

0 comments

Girişimcilik, Inovasyon ve Kalkınma Konferansı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası Girişimcilik, Inovasyon ve Ekonomik Kalkınma Konferansı 29-30 Haziran 2022 Tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Konferans Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilmektedir. Konferansa girişimcilik, inovasyon ve kalkınma alanlarından akademisyenler, kamu, özel ve STK temsilcilerinin bilimsel çalışmalarını paylaşmaları […]

0 comments

(ISCDFAMS2022/1st International Symposium on Current Developments in Fundamental and Applied Mathematics Sciences

Atatürk Üniversitesi’nin desteğiyle ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerindeki Güncel Gelişmeler Sempozyumu (ISCDFAMS-2022/1st International Symposium on Current Developments in Fundamental and Applied Mathematics Sciences), 23 Mayıs – 25 Mayıs 2022 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde COVID-19 nedeniyle çevrimiçi olarak yapılacaktır. Dünyanın her köşesinden matematikçileri buluşturan bu sempozyumun programı, açılış konuşması, çağrılı ana konuşmalar, dizi […]

0 comments

5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen “5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı” 01-03 Haziran 2022 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Konferansa ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.ktu.edu.tr/5udbk2022 web sitesinden ulaşılabilmektedir.

0 comments

TEKNOFEST 2022

TEKNOFEST 2022 TEKNOLOJİ YARIŞMALARI BAŞVURULARI BAŞLADI! Dünyanın en büyük havacılık festivali, ayakları yerden kesen TEKNOFEST heyecanı yeniden başlıyor. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’te, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka’dan Sualtı Sistemleri’ne kadar 39 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük […]

0 comments

INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM – IGRS’22

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarını birlikte içerecek şekilde “INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM – IGRS’22” Sempozyumu çevrimiçi olarak 1-3 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecektir. Gerek ülkemizde ve gerekse diğer ülkelerde yapılmakta olan yüksek lisans ve doktora çalışmaları ile diğer akademik çalışmaların bir bilim kurulu değerlendirme sürecinden geçirilerek sunulmasının hedeflendiği bu etkinlik […]

0 comments

VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (Balkanlar’da Kültür, Mimari ve Sanat) Amaç; Balkanlar, coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Balkanlar’ı hâkimiyeti altına alan bütün medeniyetler, Balkanlar’da kalıcı soyut ve somut izler bırakmışlardır. Başta mimari yapılar olmak üzere kültür ve sanat eserleri insanlığın ortak mirasında yerini almıştır. Bu eserler aynı […]

0 comments

EGE BÖLGESİ KARİYER FUARI (EGEKAF) 2022

EGE BÖLGESİ KARİYER FUARI (EGEKAF) 2022 İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarlarından “Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF)” bu yıl Ege Üniversitesi ev sahipliğinde, 19 bölge üniversitesinin de desteği ile düzenlenecek. Tüm bölümlerden öğrenci ve mezunlarımıza hitap eden Kariyer Fuarı, 21-22 Mart 2022 (Pazartesi-Salı) tarihlerinde Gaziemir FUAR İZMİR, A HOLÜ’nde gerçekleşecek. Fuar […]

0 comments

Uluslararası Balkanlar Konferansı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBU CID), Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mother Teresa Üniversitesi, Kanada Teknoloji Üniversitesi ortaklığında düzenlenen “Uluslararası Balkanlar Konferansı“,”İyi Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma” temasıyla 27-29 Eylül 2022 tarihlerinde Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde düzenlenecektir. Konferansla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için konferans web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://icob.ius.edu.ba/

0 comments

Yağmacı/şaibeli sayılmayan/sayılmayan dergiler ile ilgili YÖK Genel Kurul Kararı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının ilgi yazısı ile Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30/12/2021 tarihli ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında aşağıdaki kararın alındığı bildirilmiştir. Yağmacı/şaibeli sayılmayan dergiler: *WEB of Science’de Q1, Q2,Q3 sınıfında yer alan dergiler (Editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep eden veya etmeyen), *WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article […]

0 comments

2021/2022 Bahar Dönemi Yerleştirme Sonuçları ve Kesin Kayıt İşlemleri

2021/2022 Bahar Yarıyılı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine! Yerleştirme sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız. Sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 02-04 Şubat 2022 tarihlerinde / yedek kayıtları ise 07 Şubat 2022 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından on-line olarak yapılacaktır. Covid-19 pandemisi koşulları nedeniyle adaylar kesin kayıt belgelerini e-posta yolu […]

0 comments

Kariyer Geliştirme Odaklı Öğrenci AR-GE Projeleri Yarışması

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde “Doğu Anadolu Kariyer Fuarı DAKAF’22” düzenlenecektir. Söz konusu fuar kapsamında Ön lisans, lisans ve lisansüsütü öğrencilerin başvurusuna açık olan Kariyer Geliştirme Odaklı Öğrenci AR-GE projeleri yarışmasına ilişkin broşüre ulaşmak için tıklayınız.

0 comments

Uluslararası Matematik Konferansı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü ile Abdullah Gül Üniversitesi’nce ortaklaşa 22- 23 Haziran 2022 tarihleri arasında online olarak uluslararası katılımlı “ICPAMVAN 2022” isimli konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgiye http://icpam.yyu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

2021-2022 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Sınav Tarihleri ve Salonları

Enstitümüzün Değerli Öğrenci Adayı,   Enstitümüzün 2021/2022 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü mülakat sınavları 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak olup sınav yerlerine aşağıdaki bağlantı adresinden erişilebilecektir. Yüksek lisans programlarına kabul sınavları sadece yazılı sınav olarak, Doktora programlarına kabul sınavları yazılı sınav ve mülakat olarak yapılacaktır. Değerli öğrenci adaylarımıza önemli duyurulur.   FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ […]

0 comments

Uluslararası Yazışmalarda “Türkiye”İbaresinin Kullanılması

Cumhurbaşkanlığının 04.12.2021 tarihli ve 2021/24 sayılı Genelgesi uyarınca “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibareler yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı gerekmektedir. İlgili genelge

0 comments

Çevre alanında evrensel düzeyde öncü ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olmak vizyonu ile, farklı mesleklere mensup bir grup çevre gönüllüsü tarafından, 1999 yılında kurulan Çevre Vakfı, Sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar vasıtasıyla tüm varlıkların varoluş gayesine uygun, sürdürülebilir bir çevre için farkındalık oluşturmayı kendisine misyon edinmiştir. Çevre Vakfı Yönetim Kurulu, çevre alanında yapılan bilimsel […]

0 comments

2. Uluslararası Hafif Alaşımlar ve Kompozit Malzemeler Sempozyumu

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 31 Mart-1-2 Nisan 2022 tarihlerinde 2. Uluslararası Hafif Alaşımlar ve Kompozit Malzemeler Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyumun ana hedefi yerli ve yabancı olmak üzere araştırmacılar, bilim insanları ve uzmanlar, üniversiteler, kurumlar-şirketler dernekler ve toplulukları hafif alaşımlar ve kompozit  malzemeler üzerine son araştırmalarını ve geliştirme faaliyetlerini ve trendlerini ortaklaşa paylaşmak üzere bir araya getirmektir. Bu sempozyum tüm katılımcılara yeni fikirler ve uygulama deneyimleri alışverişinde bulunma, iş ya da araştırma ilişkileri kurma ve gelecekteki işbirliği için uluslararası ortaklar bulmak için fırsatlar sunacaktır. Sempozyumla ilgili ayrıntılara https://uhaks.karabuk.edu.tr/index.aspx web adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems (INFUS 2022)

Bakırçay Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak olarak 19-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems (INFUS 2022) hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems (INFUS 2022) duyurusu

0 comments

Python Programming Bootcamp

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Hedefleri arasında yer alan; Yazılım alanında teknolojik ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak, Yerli katma değerinin arttırılmasına yönelik nitelikli insan gücünü sağlamak, Kişisel becerileri yazılım geliştirmeye uygun olan gençleri yazılım sektörüne kazandırmak Milli teknoloji hamlesinin […]

0 comments

Uluslararası (Biyo)iklim Değişikliği Sempozyumu (International (Bio)climate Change Symposium)

Devam eden Covid-19 pandemisi ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları ile fiziksel uzaklık gereksinimleri düşünülerek BCCS2022 Bilim Kurulu Sempozyumu tamamen çevrimiçi ve ücretsiz olarak düzenlemeye karar vermiştir. BCCS2022 24 – 25 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir. Önemli tarihler ilgili linklerde belirtilmektedir. !!!!! BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ 30 OCAK 2022‘YE ERTELENDİ.  !!!!! ÖZET GÖNDERİMİ Sempozyuma katılmak isteyen araştırmacıların 30 Ocak 2022 tarihine kadar […]

0 comments

TİHEK AKADEMİ İNSAN HAKLARI SÖYLEŞİLERİ 13.01.2022 19:00

0 comments

2021/2022 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İLAN METNİ

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI (14.01.2022 TARİHLİ ENSTİTÜ KURULU KARARI İLE GÜNCELLENMİŞTİR) Enstitümüze 2021/2022 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” öğretimine alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli unvanları; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile her program için sınav tarihi ve […]

0 comments

VII. Kent Araştırmaları Kongresi

VII. KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 7th Conference on Urban Studies SÜRDÜRÜLEBİLİR, YAŞANABİLİR, ERİŞİLEBİLİR KONUT VE YAŞAM ÇEVRELERİ Sustainable, Decent, Affordable Housing and Living Environments Ayrıntılı bilgi için; https://kentarastirmalari.org/icus2022/ 12-13-14 Mayıs 2022, Ankara KONGRE TAKVİMİ / CONFERENCE CALENDAR Genişletilmiş Özet Gönderimi / Extended Abstract Submission:               20 / 01 / 2022 Değerlendirme Sonuçlarının İlanı / Notification of Acceptance:      […]

0 comments

5. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

0 comments

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Yüksek Lisans ve Doktora Bursları

Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu, bilinen adıyla Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, Türk ve Amerikalı üniversite mezunları, araştırmacılar ve bilim insanları arasındaki eğitim ve kültürel değişim programlarını desteklemek amacıyla 1949 yılında Türkiye ve A.B.D. arasında imzalanan ikili bir anlaşma ile kurulmuştur ve bütçesi iki ülke hükümetlerinin katkılarıyla sağlanmaktadır. Komisyon, iki ülke vatandaşları arasındaki karşılıklı anlayış […]

0 comments

ARAŞTIRMA PROJESİ İÇİN LİSANSÜSTÜ BURSİYER DUYURUSU

ARAŞTIRMA PROJESİ İÇİN LİSANSÜSTÜ BURSİYER DUYURUSU Avrupa Birliği Horizon2020 PRIMA programı kapsamında desteklenen ve uluslararası olarak yürütülen bir araştırma projesinde burslu olarak çalışacak yüksek lisans öğrencileri aranmaktadır. Projenin başlığı “Sustainable Groundwater Resources Management by Integrating Earth Observation Derived Monitoring and Flow Modelling Results (RESERVOIR)” olup, çalışmada sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimini amaçlayan, uzaktan algılama ve hidrojeolojik veri […]

0 comments

Lisansüstü Tez Aşamasında Kullanılacak Belge ve Kılavuzlar Güncellenmiştir.

Enstitümüzün Değerli Öğrencisi, Basılı evrak sayısının azaltılması ve süreçlerin iyileştirilmesi amacıyla Enstitümüzün bazı formlarında güncellemeler ve sadeleştirmeler yapılmış, ilave yeni formlar oluşturulmuştur. Güncellenmiş kılavuzlar ve formlar enstitü web sayfamıza yüklenmiştir ve 01.01.2022 tarihi itibariyle kullanılabilecektir. Tez teslimi aşamasındaki öğrenciler 2021-2022 Güz döneminin sonuna kadar eski veya yeni tez yazım kılavuzuna göre tezlerini teslim edebilecek olup, […]

0 comments

2021-2022 Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Duyurusu

AYRINTILI BİLGİ  Tüm başvurular yok.gov.tr adresinde bulunan Genel İşlemler altında Başvuru Onay Değerlendirme Sistemi (BODSİS) üzerinden Engelli Birimi Temsilcisi aracılığı ile alınacaktır. Başvuru Formlarının, sorumlu akademisyen veya idari personel tarafından üniversitenin Engelli Birimi Temsilcisi ile birlikte doldurulması gerekmektedir. Başvuru yapan üniversitenin tüm soruları eksiksiz olarak cevaplaması ve başvurduğu her alan için faaliyetlerini ve mekânlarını gösteren […]

0 comments

Bakırçay Üniversitesi TEKMER Girişimci Daveti

İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından kurulan ve KOSGEB tarafından desteklenen Kuzey İzmir Sağlık ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bakırçay TEKMER) faaliyete geçmiştir. Teknolojiye dayalı sağlık girişimleri, ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası firmaları ve sağlık temalı Ar-Ge firmaları Bakırçay TEKMER çatısında birleşecek, alanında uzman isimlerden alınacak mentorlükler, eğitimler, devlet teşvikleri ve […]

0 comments

ARAŞTIRMA PROJESİ İÇİN LİSANSÜSTÜ BURSİYER ALINACAKTIR

ARAŞTIRMA PROJESİ İÇİN LİSANSÜSTÜ BURSİYER DUYURUSU TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen araştırma projesinde burslu olarak çalışacak doktora / yüksek lisans öğrencileri aranmaktadır. Proje başlığı “Organize Sanayi Bölgeleri Atıksuları ile Yüzey Sularında Mikroplastiklerin Ve Mikroplastiklerle Taşınan Mikrokirleticilerin Belirlenmesi ve Taşınımlarının Araştırılması”dır. Proje kapsamında numune alma ve mikroplastik analizlerinin gerçekleştirilmesi aşamalarında görev alacak […]

0 comments

Akademik ve İdari Personel Memnuniyet anketleri

Üniversitemizin Kalite Güvence Sisteminin gereği olarak ve Stratejik Plan Performans göstergelerine veri sağlamak üzere her yıl düzenlenen Akademik ve İdari Personel Memnuniyet anketleri Debis/Anketler sekmesinde açılmıştır. Anketlere katılım için son tarih 17 Ocak 2022 saat 17:00‘dir.

0 comments

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021/2022 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ADAYLARINA DUYURU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021/2022 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ADAYLARINA DUYURU 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz Yüksek lisans Programlarına başvuracak adayların, Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereğince, başvuru koşulu olarak yabancı dil başarısı sağlamaları gerekmektedir. Bu kapsamda; ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavından, son beş yıl içinde en az 60 […]

0 comments

Yayın/Atıf Performans Analizi Online Eğitimi

Üniversitemizde stratejik plan hedeflerine göre ve Araştırma Üniversitesi’nin gereği olarak araştırma performansının akademik birimlerde izlemek ve araştırmacılarımızın kendi yayınlarına ait performans analizlerinin veya farklı analizlerin yapılabildiği abone veritabanımız Web Of Science’ın ürünü olan Incites ile ilgili online kullanıcı eğitimi düzenlenecektir. Online Kullanıcı Eğitim, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü Saat 14:00‘da düzenlenecektir. Eğitime kayıt ile ilgili detaylı bilgi yazı ekinde […]

0 comments

Mezunlar Günü

Mezunlara ilişkin hedeflerin gerçekleştirilmesinde, mezunların dış paydaş olarak katkılarının arttırılması, istihdam durumlarının izlenmesi, mezunlarla gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik çalışmalara hız verilmesi ile mezun-üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla her yıl Ekim ayının üçüncü Cumartesi gününün “Mezunlar Günü” olmasına Üniversitemiz Senatosunun 17.12.2021 tarih ve 595 sayılı toplantısında karar verilmiştir

0 comments

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye OSB Lisansüstü Tez Ödülleri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Muradiye Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan İşBirliği Protokolüne dayanılarakyürürlüğe giren MCBÜ Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Tez Ödül Yönergesi’ne göre tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sosyal Bilimlerde aşağıdaki tabloda yer alan konularda geriye dönük son 2 seneye kadar yazılmış Yüksek Lisans ve Doktora tezlerine ve danışmanlara ödül […]

0 comments

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu (ISSRIS’22)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından 2-5 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak “2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu (ISSRIS’22)” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgiye https://www.issris.org/ internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.  

0 comments

Afet Farkındalık Eğitimi

İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün ilgi yazısı gereği; “Afet Farkındalık Eğitimi” ve “Depremin İlk 6 Saati” videolarına Başkanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi işbirliği ile eğitim içeriklerinin Yetenek Kapısı’nın dijital platformu “ytnk.tv” üzerinden (https://ytnk.tv/) tüm öğrencilerimizin izlemesi istenmektedir.

0 comments

Bütünleştirici Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi (BEGEP)

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 21-22 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacağı bildirilen “Eğitim Bütünleştirme Zirvesi” ne ilişkin  7 Ocak 2022 tarihine kadar gönderilmesi talep edilen bildirilere ilişkin bildiri temaları, başvuru tarihleri, kayıt formu gibi ayrıntılı bilgiler internet adresinde yer almaktadır. https://begep.org/egitimdebutunlestirmezirvesi/

0 comments

KSÜ MMF 9. Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği

0 comments

Üniversite Personeli / Akademisyenler için Bilgilendirme Günleri

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu’nun faydalanıcısı olduğu “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK’ın Kapasitesinin Artırılması için Teknik Destek Projesi” ile akreditasyon alanındaki yeni gelişmeler doğrultusunda Türk Akreditasyon Kurumu’nun teknik kapasitesinin hem Avrupa’da hem de uluslararası alanda güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu projenin “Paydaşlar Arasında Akreditasyon Konusundaki Farkındalığın Artırılması” hedefi kapsamında 22-23 […]

0 comments

25. Tüketici Ödülleri sahiplerini bekliyor

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2021 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verilecektir. Tüketici Ödül Dalları ve Aranılan Şartlar A- Bilinçli Tüketici Ödülü Ödül verilecek tüketicinin; 1-Mağduriyetine neden olan bir konuda, […]

0 comments

İzmir Ekonomi Üniversitesi Otonom Robotlar Zirvesi Etkinlik 25-26 Aralık 2021

0 comments

III. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından 26-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve MESKA Vakfı ortaklığı ile “III. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgiye https://www.isgogrencikongresi.org/ internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.  

0 comments

Batman Üniversitesi Uluslararası Bilişim Kongresi 2022 (IIC2022)

 https://batman.edu.tr/Birimler/iic

0 comments

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 1.Proje Pazarı Etkinliği

0 comments

2021/2022 Bahar Yarıyılı Akademik Takvim Yayınlandı

2021/2022 Bahar Yarıyılı Akademik Takvim Yayınlandı  

0 comments

Üniversitemiz YÖK Tarafından Araştırma Üniversitesi Olarak Seçilmiştir

0 comments

TTGV 2021 Dr. T. Fikret Yücel ödülü

Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından 2019 yılında mezun olan ve danışmanlığını Dr.Öğr.Üyesi Burcu FELEKOĞLU‘nun yaptığı Bengü Güngör, “Eko – Verimlilik Alanındaki Ar- Ge ve İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesini Etkileyen Faktörler” başlıklı  yüksek lisans tez çalışması ile TTGV 2021 Dr. T. Fikret Yücel ödülünü kazanmıştır. Dr. T. Fikret YÜCEL Ödülü, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı […]

0 comments

MCBÜ-HUGO BOSS HackathonYarışması

0 comments

Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması

0 comments

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Seminerleri Aralık 2021

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Seminerleri Aralık 2021

0 comments

Öğle Yemeği Bursu

Enstitümüzün Değerli Öğrencileri, 2021/2022 Öğretim Yılı için Rektörlüğümüzce Enstitümüze “Öğle Yemeği Bursu” tahsis edilmiş olup, burstan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin 25 Kasım 2021 Perşembe günü 13:00′e kadar Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimi’ne dilekçeyle başvurmaları gerekmektedir.

0 comments

ULUSAL STEAM YARIŞMASI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Bilimin, teknolojinin ve sanatın eğlenceli yönlerini halka göstermek, birbirinden farklı konulara sahip atölye alanlarında katılımcıları ortak çalışmalar ile eğlencenin içine dahil etmek, tanıtım atölyeleriyle bilgilerini artırmak, uygulama atölyeleriyle ise tecrübe edinmelerini sağlamak amacıyla TÜBİTAK; Manisa Valiliği ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öncülüğünde paydaş kurumların da iş birliği ile “TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği”ni  11-14 […]

0 comments

AUMim Tasarım ve Teknoloji Söyleşileri

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanları Dr. Öğr. Üyesi Özlem DEMİR ile Dr. Öğr. Üyesi Duygu KALKAN AÇIKKAPI işbirliğinde, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ‘AUMim Design and Technology Talks | AUMim Tasarım ve Teknoloji Söyleşileri’ adlı etkinlik kapsamında 11.11.2021, 15.11.2021 ve 15.12.2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak herkese açık üç farklı söyleşi düzenlenmesi planlanmıştır. Söz konusu […]

0 comments

Türk Silahlı Kuvvetlerine Kuvvet Komutanlıklarında/Milli Savunma Üniversitesinde Görevlendirilmek Üzere 2021 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Alınacak

Türk Silahlı Kuvvetlerine Kuvvet Komutanlıklarında/ Milli Savunma Üniversitesinde görevlendirilmek üzere 2021 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay adayı teminine ilişkin başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız. Başvuru için; https://personeltemin.msb.gov.tr/Anasayfa/EDevletGiris

0 comments

Çalıştay ve İdeathon

0 comments

Tübitak Lisansüstü Burslar

Tübitak ‘ın  2210 – Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı ve 2211 – Yurt İçi Doktora Burs Programı 2021 yılı 2. dönem başvuruları 30 Ekim – 19 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. Burs programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Tübitak Eğitim Bursları adresinden erişebilirsiniz.

0 comments

ÇASGEM Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM); çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, çalıştay, sempozyum, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Faaliyetlerle ilgili dokümana ulaşmak için tıklayınız.

0 comments

GENEL İNGİLİZCE KURSLARI

0 comments

YÖKDİL – YDS KURSU

0 comments

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULLARI (DEÜ-BAYEK) BAŞVURU REHBERİ Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları; – Sosyal ve Beşeri Bilimler, – Sağlık Bilimleri ve – Fen ve Mühendislik alanlarında olmak üzere üç ayrı Kuruldan oluşmaktadır. DEÜ-BAYEK’e başvururken aşağıdaki dokümanda yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir. Bu koşulları sağlamayan […]

0 comments

Jean Monnet Burs Programı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında verilecek olan Jean Monnet Burs Programı hakkında bilgi, bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgilerin www.ab.gov.tr ve www.jeanmonnet.org.tr internet sayfalarında yer aldığı belirtilmektedir.

0 comments

ÖĞRENCİLER SÜREÇLERE KATILIYOR, YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİ GÜÇLENİYOR: ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI ÇALIŞTAYI

Yükseköğretim Kalite Kurulu yükseköğretim öğrencileri kalite komisyonu tarafından 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde “Öğrenciler Süreçlere Katılıyor, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Güçleniyor: Öğrenci Toplulukları Çalıştayı” düzenlenecektir. Çevrim içi düzenlenecek olan çalıştayın programı ekte, bağlantı linki aşağıda yer almaktadır. Çalıştay Bağlantı Linki https://zoom.us/j/93166620955?pwd=aE84R3M2dy92M3Nta2Rqd1ArNVg5dz09 Webinar ID: 931 6662 0955 Passcode: 703086 Çalıştay Programı

0 comments

DEÜ’ye YÖK 100/2000 Doktora Bursları Kapsamında 4 alt alanda 12 Destek!

DEÜ’ye YÖK 100/2000 Doktora Bursları Kapsamında 4 alt alanda 12 Destek! Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 100/2000 Doktora Burs Programının üniversite, alt alan ve kontenjan sonuçları açıklandı. DEÜ, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için başvurduğu Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Onkoloji ve Kanser Araştırmaları, Deprem Çalışmaları ve İklim Değişikliği alanlarında destek almaya hak kazandı. Desteklenen […]

0 comments

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Bursu programı yerleştirme sonuçları

2021-20212Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Bursu programı yerleştirme sonuçları için Tıklayınız. KESİN KAYIT TARİHLERİ: Asil Adaylar 13/10/2021 günü içinde, Yedek Adaylar 14/10/2021 Saat:12.00’ye kadar Enstitü Öğrenci İşlerinde kayıt yapılacaktır.  KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: Kesin Kayıt Bilgi Formu (Form 11) (Dijital ortamda doldurulacaktır) Çalışma durumu beyan dilekçesi (Dilekçe 1) (Dijital ortamda doldurulacaktır) ve e-Devlet üzerinden […]

0 comments

TÜBİTAK BİGG hibesi 200.000 TL

Sevgili Genç Yetenek, Arçelik Garage Innovation Hub , KWORKS ve ODTÜ Teknokent bir araya gelerek oluşturduğu güçlü konsorsiyumun tasarladığı BiGG3 programına henüz başvurmadın mı? Sen de TÜBİTAK BiGG programına başvurunu yap, 200.000 TL hibe desteğinden yararlanarak fikirlerini hayata geçir! Başvurularımız uzadı, detaylar için okumaya devam etmelisin! Yeni çağrı dönemine özel BİGG Programı “Yeşil Büyüme” konsepti ile daha […]

0 comments

Ders Ekle-Sil Duyurusu – 04 – 08 Ekim 2021

Enstitümüz Değerli Öğrencisi, 2021/2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 04 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Enstitümüzde ders ekle-sil işlemleri 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 2021/2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders kayıt tarihleri içerisinde ders kaydını tamamlamış olan öğrencilerimizden seçtikleri derslerde değişiklik yapacak olanlar aşağıda erişim linki verilen Ders Ekle-Sil Formunu doldurup imzalayarak Enstitü Öğrenci […]

0 comments

2021‒2022 Öğretim Yılı GÜZ Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuruları

0 comments

2021/2022 Güz Dönemi Ders Kayıt İşlemleri

2021/2022 Güz Dönemi Ders Kayıt İşlemleri Öğretim Üyelerimizin ve Öğrencilerimizin Dikkatine, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-2022 öğretim yılı Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri DEBİS web sistemi üzerinden 27 Eylül 2021 Saat 14:00 – 30 Eylül 2021 Saat 23:55 (güncellendi)  (sistem belirtilen zaman aralığı içerisinde, mesai dışı saatlerde de açık olmaktadır) tarihleri arasında gerçekleştirilebilecektir. Kayıt yenileme işlemleri yalnızca belirtilen tarih […]

0 comments

Enstitümüze yeni kayıt olan öğrenciler için onlineDEU Öğrenci Oryantasyonu

Enstitümüzün Değerli Öğrencisi, 2021-2022 Akademik Döneminde üniversitemize yeni kayıtlanan öğrencilerin uzaktan öğretimle tanışabilmesi için 2021-2022 Güz yarıyılı öncesinde onlineDEU oryantasyonuyla ilgili bir yayın düzenlenmesi planlanmaktadır. 28 Eylül 2021 Salı günü 16:00‘da gerçekleştirilecek olan bu yayın, https://deuzem.deu.edu.tr/canli-yayin/ adresindeki Canlı Yayına Git bağlantısı üzerinden yayın saatinde aktif olacaktır. Tüm öğrencilerimiz, ilgili bağlantı üzerinden yayına katılabilecektir. Bu yayını […]

0 comments

KÖK PROJESİ

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Savunma Sanayii Akademi; 2019 yılında hayata geçirdiği Vizyonergenç programının ardından; KÖK Programı’nı başlatmıştır. Program, üniversite öğrencilerimizin okul hayatları boyunca maddi imkansızlık yaşamadan kariyerlerine odaklanmaları ve mezun olduklarında boşta kalmadan iş hayatına atılmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirilmiştir. KÖK, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesi altında; Savunma Sanayii Akademi ile TR Eğitim ve Teknoloji […]

0 comments

Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Güneş Kurşun ile Röportaj 21.09.2021

Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Güneş Kurşun ile Röportaj ve daha önceki röportajlara ulaşmak için tıklayınız.  

0 comments

IAEA Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme yılda 20,000 Euro Burs

Nükleer enerji ile ilgili çalışma yapan veya yapacak yüksek lisansa yeni kabul edilmiş veya devam eden kadın öğrencilere yılda 20,000 Euro veriliyor.   Son tarih 30 Eylül. Bilgi ve başvuru için: https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/Information-for-applicants

0 comments

Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi

2021-2022 eğitim-öğretim yılında, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin 03.09.2021 tarihli ve ve 586/03 sayılı Senato Kararı’nda belirtilen “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi” Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından güncellenmiştir. “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi” ve “Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi” dikkate alınarak işlemler yapılacaktır.

0 comments

HAYDİ GENÇLER! VİZYONER GENÇ KÖK PROJESİ BAŞLIYOR!

HAYDİ GENÇLER! VİZYONER GENÇ KÖK PROJESİ BAŞLIYOR:  Kök’ten Gelen Yetenek, Köklü Bir Tecrübeyle Buluşuyor! Savunma Sanayinin Kökleri Üniversitelerimizde Yeşeriyor! Ülkemiz Gençleri, KÖK İle Hayata Atılıyor! Gençler KÖK İle Geleceğe Emin Adımlarla Yürüyor! Ülkemizin Bilim Adamları, Mühendisleri, Liderleri KÖK’de Yetişiyor! T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın, 2019 yılında hayata geçirdiği Vizyoner Genç Programı, yepyeni bir proje ile karşınızda: […]

0 comments

YEDEK listelerinden kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar

YEDEK listelerinden kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar 2021/2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüze ASİL listelerden kayıtlanan öğrencilerimizin kesin kayıt işlemleri tamamlanmış olup YEDEK listelerinden kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları 07.09.2021 günü yapılacaktır. Kesin Kayıt İşlemleri ve İstenilen Belgeler https://fbe.deu.edu.tr/duyurular/2021-2022-guz-donemi-kesin-kayit-islemleri/ sayfasında yer almaktadır. 07.09.2021 mesai saatleri içinde DEBİS giriş işlemlerinin tamamlanması ve istenilen belgelerin Enstitümüze […]

0 comments

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TESYEV BURSU

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TESYEV BURSU DUYURUSU Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans,  lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı engelli öğrencilerden, aşağıda belirtilen aday olma şartlarını yerine getirenlere, […]

0 comments

2021/2022 Güz Dönemi Kesin Kayıt İşlemleri

2021/2022 Güz Yarıyılı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine! Yerleştirme sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız. Sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 31 Ağustos – 03 Eylül 2021 tarihlerinde / yedek kayıtları ise 07 Eylül 2021 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından on-line olarak yapılacaktır. Covid 19 pandemisi koşulları nedeniyle adaylar kesin […]

0 comments

ELELE Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Bursu

ELELE Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Başkanlığı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında fakülte, enstitü, konservatuvar ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü programında öğrenim gören öğrencilere burs verileceğini belirtmektedir. Söz konusu burs programına www.esev.org.tr internet adresinden 20 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir.

0 comments

Havelsan Akademi-Pardus ve Liman Teknoloji Kampı

Değerli Öğrencilerimiz, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üniversitemize ulaşan duyuru aşağıdaki gibidir: HAVELSAN Akademi PARDUS ve LİMAN Teknoloji Kampı başvuruları başladı! 6-10 Eylül tarihleri arasında HAVELSAN mühendisleri, sektörel bilgi ve deneyimlerini çevrim içi platform üzerinden ücretsiz olarak genç yetenekler ile buluşturuyor. Kamp İçeriği: • Pardus ve GNU/Linux Sistem Yönetimi • Liman MYS ile Uzaktan […]

0 comments

İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri

Kahramanmaraşlı şair, yazar ve ozanların Türk edebiyatına yaptığı gözle görülür katkıların sonucu oluşan kültür ve edebiyat geleneğinin sürdürülmesini sağlamak şehrimizin kimliğinde önemli yeri ve katkıları olan şair ve yazarlarımızın anılmasını ve geniş kitlelerce tanınmasını sağlayarak edebi eserlerine dikkat çekmek amacıyla Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde, 18­-22 Ekim 2021 tarihleri arasında ”İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri” programı düzenlenecektir. Program kapsamında […]

0 comments

2021-2022 Güz Yarıyılı Lisansüstü Sınav Tarihleri ve Salonları

Enstitümüzün Değerli Öğrenci Adayı,   Enstitümüzün 2021/2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı lisansüstü mülakat sınavları 23-24-25 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak olup sınav yerleri Enstitümüzün web sayfasına (https://fbe.deu.edu.tr/tr/) ilan edilmiştir. 16/07/2021 tarih ve 32/39 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile; Yüksek lisans programlarına kabul sınavlarına ilişkin olarak 23-24-25 Ağustos 2021 tarihleri için sadece yazılı mülakat sınavlarının yapılmasına, Doktora programlarına kabul […]

0 comments

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Sempozyumu

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021 yılı “Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu karar çerçevesinde İstiklal Marşı’nın milli önemini daha iyi kavramak ve şairini anmak amacıyla Üniversitemiz tarafından, 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Sempozyumu” düzenlenecektir. Sempozyuma ilişkin detaylı bilgiye https://www.pau.edu.tr/makifsempozyum adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

Orman Yangınları ile Mücadele Yönlendirilmiş Proje (YP) Çağrısı

Ülkemizin orman yangınları ile mücadelesine katkı sağlamak, orman yangınlarının erken tespiti, yangını oluşturacak etkenlerin tahmini, yangın yerlerinin potansiyel tehlikesinin modellenmesi, yangının sebep olduğu olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve yangın sonrası zarar gören alanların onarımı amacıyla; İSTE Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından, Orman Yangınları ile Mücadele Yönlendirilmiş Proje (YP) Çağrısı açılmıştır. Çağrı ile ilgili bilgiye https://iste.edu.tr/duyuru-merkezi/2021/08/12/2206 […]

0 comments

II. Uluslararası Uyuşturucu Konferansı

Son yıllarda toplumlarda yaşanan hızlı değişim, teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin etkisi ile birlikte uyuşturucu madde kullanımı oranının tüm dünyada giderek arttığı gözlenmektedir. Uyuşturucu sorunu özellikle toplumların genç kuşağını hedeflemekte, bu sebeple de ülkeler açısından hem önemli toplumsal sorunlara yol açmakta hem de toplumların geleceği için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bireylerin ve ailelerinin fiziksel ve ruhsal […]

0 comments

YÖK Sanal Fuarı 2021

Saygıdeğer Akademisyen, Malumunuz olduğu üzere, COVID-19 salgını nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır uluslararası eğitim çok zorlu bir süreçten geçiyor. Salgının olumsuz etkilerini azaltmak ve Türkiye’ye öğrenci akışının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak ülkemizde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenciler için sanal bir fuar düzenliyoruz. Sanal fuar, 27-29 Temmuz 2021 – 08.00-20.00 (GMT+3) tarihleri arasında www.virtualfair-yok.gov.tr internet adresi üzerinden […]

0 comments

2021/2022 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İLAN METNİ

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2021/2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” öğretimine alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli unvanları; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile her program için sınav tarihi ve saatleri aşağıda “İlgili […]

0 comments

0 comments

Havelsan Kovan Teknoloji Kampı

Havelsan Kovan Teknoloji Kampı HAVELSAN KOVAN kamu kurumları, askeri kurumlar ve özel sektör için geliştirilen kurum içi iş süreçlerinin bütünleşik bir sistem altında güvenilir, kolay ve izlenebilir olarak sağlandığı Yeni Nesil Etkin Yönetim Sistemidir. Değişen ihtiyaç ve tehditler karşısında KOVAN, kurumsal kaynak yönetimi özelliklerini sağlamakla birlikte mevzuat uyumlu, süreç odaklı, bulut tabanlı, platform bağımsız ve […]

0 comments

YÜKSEK LİSANS YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI DUYURUSU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021/2022 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ADAYLARINA DUYURU 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz Yüksek lisans Programlarına başvuracak adayların, Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereğince, başvuru koşulu olarak yabancı dil başarısı sağlamaları gerekmektedir. Bu kapsamda; ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 50 puanı ya da ÖSYM Yönetim Kurulu […]

0 comments

SEA-EU JFS – Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı Çağrısı

SEA-EU JFS – Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı Çağrısı Açıldı! Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yürütülmüş olan SEA-EU NET projesinin devamı niteliğinde olan Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı (Southeast Asia and Europe Joint Funding Scheme, SEA-EU JFS) 2021 yılı çağrısı başvurulara açıldı. Çağrı kapsamında 2+1 kuralı gereği ya ikisi […]

0 comments

2021/2022 Güz Yarıyılı Akademik Takvim Yayınlandı

2021/2022 Güz Yarıyılı Akademik Takvimine ulaşmak için tıklayınız.

0 comments

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programları Tanıtım Haftası 28 HAZİRAN – 01 TEMMUZ 2021

Enstitümüzün Değeri Öğrenci Adayı, 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı için Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarımızın tanıtım etkinlikleri 28 Haziran 2021 – 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında uzaktan erişim yolu ile gerçekleştirilecektir. Anabilim dallarımızım kısa tarihçesi, akademik kadro yapısı, teknik ve laboratuvar olanakları, ön plana çıkan güçlü özellikleri ve mezuniyetin iş hayatına katkısı gibi başlıklarda bilgi verilecek […]

0 comments

BiggSinerji

0 comments

DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Röportajları

Lisansüstü öğrencilerimiz ile yapılan röportajları Youtube kanalımızdan veya buradan izleyebilirsiniz.     Anabilim dallarımıza ait videolara; Anabilim dalı sayfalarından, https://fbe.deu.edu.tr/duyurular/anabilim-dallarimiz-tanitim-videolari/ adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

FBE Biyoteknoloji Seminerleri 24.06.2021

  https://zoom.us/j/94784176604?pwd=VnBMdHcydEJCUFhacWNhekhMTm55Zz09 Meeting ID: 947 8417 6604 Passcode: 153917

0 comments

Öğrenci Belgesi, Transkript Belgesi ve Geçici Mezuniyet Belgesi İsteklerinin Elektronik Ortamda Yapılması

Öğrencilerimizin Dikkatine, Transkript, Öğrenci Belgesi ve Geçici Mezuniyet Belgesi isteklerinin elektronik ortamda DEBİS sistemi üzerinden aşağıda verilen işlem adımlarını izleyerek yapılması gerekmektedir. Transkript yada öğrenci belgesi isteklerinizi, ilgili belgeyi almayı planladığınız tarihten en az 2 iş günü önce yapmalısınız. Geçici Mezuniyet Belgesi isteklerinizi, ilgili belgeyi almayı planladığınız tarihten en az 5 iş günü önce yapmalısınız. […]

0 comments

4. International Conference on Life and Engineering Sciences (ICOLES 2021)

0 comments

5. Lisansüstü Öğrenci Kongresi

İlki 2016’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde, ikincisi 2017 yılında Trakya Üniversitesi’nde, üçüncüsü 2018’de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde, dördüncüsü 2019 yılında Kırklareli Üniversitesi’nde “Lisansüstü Öğrenci Kongresi” gerçekleştirilmiş olup Kırklareli Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin üyesi bulunduğu Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından “5. Lisansüstü Öğrenci Kongresi” Üniversitemiz ev sahipliğinde 4-5 […]

0 comments

TÜBİTAK BiGG3 Programı

Arçelik İnsan Kaynakları tarafından, Arçelik Garage Innovation Hub, KWORKS ve ODTÜ Teknokent işbirliği ile gerçekleşen TÜBİTAK BiGG3 Programına (TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı) 15 Haziran 2021 tarihine kadar lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrenci ve mezunlarının https://bigg-3.com/tr/bigg3 internet adresinden başvurabileceklerdir.

0 comments

YÖK 100/2000 etkinliğimiz hakkında genel bilgilendirme

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü – Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilen YOK 100/2000 Doktora Bursiyer Buluşmaları, FBE Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik ve SBE Müdürü Prof. Dr. Hülya Ellidokuz başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Sunumları için öncelikle öğrencilerimize ve katkıları için FBE YOK 100/2000 burs koordinatörü birim sorumlusu Süleyman Ulusoy ve […]

0 comments

YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE İÇİN GENÇ FİKİRLER PLATFORMU FOTOĞRAF YARIŞMASI

YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE İÇİN GENÇ FİKİRLER PLATFORMU FOTOĞRAF YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAME Yarışma Konusu: “YAŞAMIN İÇİNDEN ÇEVRE” FOTOĞRAF YARIŞMASI- KOORDİNATLAR Yaşadığımız çevrenin temel bileşenleri olan hava, su, toprak ortamları Bitkiler, hayvanlar (vahşi veya evcil, kanatlı veya kanatsız), bakteriler Nehirler, göller, denizler Kirlenme, arınma, ekosistemler, mikro-sistemler, şehirler, kasabalar, köyler Fotoğraf makinanızı veya cep telefonunuzu alın ve dışarıda bulunabildiğiniz saatlerde […]

0 comments

Seminer: Biocatalytic Plastic Degradation

  https://zoom.us/j/98562268580?pwd=dEFxaVZqbkVjcnV4aG0wZjc5bHNhZz09 Meeting ID: 985 6226 8580 Passcode: 077610

0 comments

II. Çevre Günleri Logo ve Fotoğraf Yarışması

II.Çevre Günleri Logo ve Fotoğraf Yarışması DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE İÇİN GENÇ FİKİRLER PLATFORMU Sevgili Öğrencilerimiz, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak farklı disiplinlerde öğrenim gören öğrencilerimizin işbirliği ile hepimizi kucaklayan çevremizi koruyabilmek ve doğal kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanabilmek amacı ile katkıda bulunmak isteyen tüm öğrencilerimizi Yaşadığımız Çevre İçin Genç Fikirler Platformu çatısı altında aktif olarak çalışmaya […]

0 comments

Avrupa Komisyonu tarafından AR-GE ana başlığı altında yapılması planlanan etkinlikler

14/06/2021 – 15/06/2021- “Biyomedikal bilimlerde yöntemler ve modeller: köprüler inşa etmek-Methods and models in biomedical sciences: building bridges” Çalıştayı (çevrimiçi). Çalıştay, farklı modellerin kombinasyonunun biyomedikal bilimlerin gelişimine nasıl katkıda bulunabileceğini tartışmak için açık bir disiplinlerarası ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.   Daha fazla bilgi için (https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/methods-and-models-biomedical-sciences)   14/06/2021 – 16/06/2021- “3.Uluslararası Avrupa Çalışmaları Konferansı-3rd International Conference on […]

0 comments

Asya Pasifik Çalıştayı Yeniden Asya Açılımı Çerçevesinde Fırsatlar ve Zorluklar

0 comments

1. Uluslararası Yapay Zeka ve Veri Bilimi Kongresi

0 comments

Doktora Öğrencilerinin Dikkatine

Doktora Öğrencilerinin Dikkatine 25.07.2021 Doktora  Tez izleme Toplantısı için son tarih 30.07.2021 Kredilerini ve AKTS’sini tamamlayan, seminer ve derslerini başarıyla veren ve 2020/2021 Bahar yarıyılında sadece danışmanlık derslerine kayıtlanan Doktora  öğrencileri  için Doktora yeterlik sınavı için son tarih 20.09.2021 Kayıtlı oldukları programın ders yükünü 2020/2021 Bahar yarıyılı  sınav dönemi sonunda tamamlayabilen  öğrenciler  bu durumlarını belirten […]

0 comments

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Seminerleri

0 comments

Kendine Yardım Temelli Çevrim içi Psikososyal Destek Platformu

Anadolu Üniversitesi tarafından, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle pandemi sürecinde karşılaşılabilecek psikolojik destek ihtiyacına cevap vermek için hazırlanmış ücretsiz ve çevrim içi hizmet sunan Kendine Yardım Temelli Çevrim içi Psikososyal Destek Platformu’nun ayrıntılara “https://kendikendineyardim.anadolu.edu.tr/” internet adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

HIRVATİSTAN HÜKÜMETİ BURSLARI 

HIRVATİSTAN HÜKÜMETİ BURSLARI Kültürel anlaşmalar kapsamında Hırvatistan Hükümetince, Hükümetimiz emrine 2021-2022 akademik yılı için toplamda iki adet 8 ay süreli doktora sonrası çalışmalar ya da doktora araştırma bursu tahsis edilmiştir. Başvurular 10 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek olup burs başvuru koşulları ve genel şartlara http://abdigm.meb.gov.tr/www/2021-2022-hukmet-burslari/icerik/1490 adresinden ulaşılabilecektir.

0 comments

Yıldızlı Projeler 2021 Başvuruları Başladı

0 comments

100/2000 YÖK Doktora Bursiyer Buluşmaları

Değerli Öğrencimiz, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde 02 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan “100/2000 YÖK Doktora Bursiyer Buluşmaları” konulu etkinliğimize sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Düzenlenen etkinlikte 100/2000 YÖK Doktora bursundan yararlanan doktora öğrencilerimizin sunumlarının yanı sıra katılımcıların bu alandaki yetkililerle soru ve önerilerini tartışabilecekleri ve interaktif şekilde paylaşım […]

0 comments

BİGG TEAM Teknogirişim Programı 2021/1 Yeni Dönem Çağrısı Duyurusu

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğinde oluşturulan ARİNKOM TTO ile ETTOM tarafından yürütülen BİGG TEAM Teknogirişim Programı 2021/1 yeni dönem çağrısı açılmıştır.

0 comments

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), Türkçeyi yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenen bireylerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek üzere, “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi”nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen, 2013 yılından bu yana uluslararası ölçekte yılda üç defa Türkiye’de ve Yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı […]

0 comments

Mehmet Âkif ve İstiklâl temalı Resim, Fotoğraf, Hikâye, Şiir, Kısa Film ve Belgesel yarışmaları

İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Kahramankazan Belediyesi işbirliği ile “Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl” temalı Resim, Fotoğraf, Hikâye, Şiir, Kısa Film ve Belgesel yarışmaları düzenlenecektir. Yarışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgi http://hacibayram.edu.tr/mehmetakifyarisma adresinde yer almaktadır.

0 comments

2021 Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması

Toplumsal sorunlara çözüm bulmak için ihtiyaç duyulan sosyal yenilik potansiyelini harekete geçirmek ve Avrupa’da sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi teşvik etmek için 2013 yılından beri Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Avrupa Sosyal Yenilik Yarışmasının (The European Social Innovation Competition) duyurusu yapılmıştır. Bu yıl “Gelecek İçin Beceriler­ Yeşil ve Dijital Bir Geleceği Şekillendirmek” teması ile duyurusu yapılan yarışma ile Avrupa’nın yeşil […]

0 comments

2021 TÜBA – TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri

0 comments

Deprem ve Engellilik Eğitimi

İzmir Üniversiteleri Platformu Engelsiz Üniversite Operasyon Grubu tarafından “Deprem ve Engellilik” konulu tüm İzmir üniversiteleri öğrencilerine yönelik, engelli bireylerin deprem sırasında engel türüne uygun önlemler alabilmesi ile ilgili AKUT uzmanlarının katkı sağlayacağı çevrimiçi bir eğitim planlanmıştır. Bu eğitim kapsamında edinilen bilgiler ışığında öğrencilerden, engel türlerine göre kendilerini ifade edebilecekleri şekilde (İşaret dili, alt yazı ve sesli betimleme yoluyla) kısa […]

0 comments

University of Turin – Scholarships for International Students a.y. 2021-2022

   

0 comments

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Online “Genel İngilizce” eğitimi

0 comments

“Arı Varsa Hayat Var” Temalı Resim Yarışması

0 comments

Uluslararası Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması

0 comments

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Bursu programı yerleştirme sonuçları

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Bursu programı yerleştirme sonuçları KESİN KAYIT TARİHLERİ: Asil Adaylar 29/03/2021 günü içinde, Yedek Adaylar 30/03/2021 Saat:12.00’ye kadar Enstitü Öğrenci İşlerinde kayıt yapılacaktır. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: Kesin Kayıt Bilgi Formu (Form 11) (Dijital ortamda doldurulacaktır) Çalışma durumu beyan dilekçesi (Dilekçe 1) (Dijital ortamda doldurulacaktır) ve e-Devlet üzerinden alınan […]

0 comments

Akademik Çalışma Programı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün, çalışma hayatı ve istihdam alanında yapılacak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik çalışmalarını desteklemek üzere İŞKUR Akademik Çalışma Programı (AÇP) hayata geçirildiği, başarılı bulunan çalışmalar için öğrencilere destek sağlanacağı ile İŞKUR’ un sağlayacağı destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin başvurularını 15 Mart – 14 Nisan 2021 tarihleri arasında akademi.iskur.gov.tr adresinden […]

0 comments

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Ankara ve İstanbul Ofislerinin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere yarı zamanlı/stajyer alımı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Ankara ve İstanbul Ofislerinin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere yarı zamanlı/stajyer alımı yapacaktır. Başvurular yalnızca Yetenek Kapısı İş/Staj İlanları sayfası üzerinden alınmaktadır. Son Başvuru Tarihi 1 Nisan 2021’dir.  Üniversitelerin ekonomi, finans, İslam ekonomisi ve finansı, istatistik, bilgisayar ve yazılım mühendisliği gibi finans, katılım finans ve finansal teknolojiler alanında çalışmaya uygun bölümlerinden mezun […]

0 comments

Ders Ekle-Sil Duyurusu – 15 – 19 Mart 2021

Enstitümüz Değerli Öğrencisi, 2020/2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 15 Mart 2021 tarihinde başlayacaktır. Küresel COVID-19 salgını nedeniyle 2020/2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında tüm dersler SAKAI uzaktan erişim ortamında ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde yürütülecektir. Aşağıdaki “Uzaktan Öğreniyorum” kitapçığının erişim linki bulunmakta olup uzaktan eğitim uygulamaları ve derslere nasıl katılacağınızla ilgili sorularınızın cevaplarını […]

0 comments

BİGGSİNERJİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 17.03.2021

Değerli Araştırmacılarımız, Biggsinerji, teknoloji ve yenilik tabanlı iş fikrine sahip girişimcilere iş fikirlerini ticarileştirme yolunda eğitim, mentorluk gibi hizmetler ile destek sağlayan bir TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı Kuruluşu ve ön kuluçka programıdır. Bu programın amacı, girişimcilerin TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim Sermaye Destek Programının sunduğu 200.000 TL hibe desteğine ulaşmasının sağlanması ve böylece iş fikirlerinin  katma değer […]

0 comments

Seminer Duyurusu

0 comments

2020/2021 Bahar Dönemi Ders Kayıt İşlemleri

2020/2021 Bahar Dönemi Ders Kayıt İşlemleri Öğretim Üyelerimizin ve Öğrencilerimizin Dikkatine, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-2021 öğretim yılı Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri DEBİS web sistemi üzerinden 05/03/2021 Cuma saat 14:00 – 10/03/2021 Pazartesi Saat 23:59 (sistem belirtilen zaman aralığı içerisinde, mesai dışı saatlerde de açık olmaktadır) tarihleri arasında gerçekleştirilebilecektir. Kayıt yenileme işlemleri yalnızca belirtilen tarih ve saat aralığında aktif […]

0 comments

YÖKSİS Bilgi Güncelleme

YÖKSİS veri tabanında kaydı bulunmayan mezunlarımıza yönelik Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasına YÖKSİS Bilgi Güncelleme alanı eklenmiştir. http://ogrenci.deu.edu.tr/yoksis-bilgi-guncelleme-yoksis-information-update/ adresi ile ulaşılabilen sayfaya mezunların bilgilerini girmeleri ve gerekli evrakları yüklemeleri halinde başvuruları alınacak olup, Öğrenci Bilgi Sistemindeki eksik bilgilerin tamamlanması konusunda ilgili kurumlara bilgi aktarımı sağlanacaktır.

0 comments

2020/2021 Bahar Yarıyılı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler ve Kesin Kayıt İşlemleri

2020/2021 Bahar Yarıyılı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler ve Kesin Kayıt İşlemleri Sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 17-19 Şubat 2021 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından on-line olarak yapılacaktır. Covid 19 pandemisi koşulları nedeniyle adaylar kesin kayıt belgelerini e-posta yolu ile gönderecek olup anabilim dalına göre belge gönderilecek e-posta adresleri […]

0 comments

Seminer- Understanding Cancer Signaling Through Mass Spectrometry Based Proteomics

 

0 comments

2020/2021 Bahar Yarıyılı Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Dikkatine

2020/2021 Bahar Yarıyılı Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Dikkatine Adaylarımız bu linke tıklayarak  TC Kimlik Numaralarıyla Sonuçlarını Öğrenebilirler. Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 17-19 Şubat 2021 tarihlerinde çalışma saatleri içinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından on-line olarak yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylardan kesin kayıt için istenen belgeler 17 Şubat 2021 günü içinde Enstitü web sayfasından duyurulacaktır. Covid 19 […]

0 comments

TEKNOFEST 2021 – Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 2021 Eylül ayında, Atatürk Havalimanı’nda “Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST”in 4.sü düzenlenecektir. TEKNOFEST, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK gibi kamu kurumlarının yanı sıra ASELSAN, BAYKAR, HAVELSAN, ROKETSAN gibi ülkemizin milli teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynayan firmaların, […]

0 comments

Tayvan Bursu ve Mandarin Dil Eğitim Bursu

Tayvan-Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, kültür ve eğitim alışverişinin yapılması amacı ile Tayvan Hükümeti tarafından her yıl karşılıksız olarak burs verilmektedir. Son başvuru tarihi 31 Mart 2021 olan Tayvan Bursu ve Mandarin Dil Eğitim Bursu ile ilgili detaylara aşağıda verilen internet sitesinden ulaşılabilir. https://www.roc-taiwan.org/tr_tr/index.html

0 comments

Lisansüstü Bilim Sınavları Salon Listeleri

Enstitümüzün Değerli Öğrenci Adayı,   Enstitümüzün 2020/2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü mülakat sınavları 08-09-10 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak olup sınav yerleri Enstitümüzün web sayfasına (https://fbe.deu.edu.tr/tr/) ilan edilmiştir. 2020/110 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sigar (HES) kodu kontrolü ile giriş yapma zorunluluğu getirilmiş olup bu kapsamda tüm adaylarımızın mutlak suretle […]

0 comments

Mühendislik Alanında TÜBİTAK 1001 Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü tarafından 8-10 Şubat 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak “Mühendislik Alanında TÜBİTAK 1001 Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi” düzenlenecektir. Detaylı bilgi ve başvuruya afiş üzerinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

İslam Kalkınma Bankası Bursları

İslam Kalkınma Bankasından (İKB) tarafından 2021-2022 akademik yılı için Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora Sonrası düzeylerinde bursların verileceği bildirilmiştir. Burslar ile ilgili detaylara IKB’nin burs portalından (www.isdb.org/scholarships) ve ekteki tanıtım broşüründen ulaşılabilmektedir. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2021 olan söz konusu bursa sadece internet üzerinden başvuru yapılmaktadır.  

0 comments

KVKK Akademi Makale Yarışması

  Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgilere; https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6850/KVKK-Akademi-Makale-Yarismasi adresinden ulaşabilirsiniz.

0 comments

2020/2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İLAN METNİ

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2020/2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” programlarına alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli lisans ve yüksek lisans diploma unvanları ile her program için sınav tarihi ve saatleri aşağıda “İlgili Dosyalar” bölümündeki  adımlarda duyurulmuştur. Başvuru […]

0 comments

L’OREAL-UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 2021 İlanı

Bilindiği üzere, UNESCO’nun Doğa Bilimleri Sektöründeki iyi uygulama örneklerinden biri UNESCO ve L’OREAL Vakfı arasındaki işbirliğiyle oluşturulan ve genç bilim kadınlarını destekleyerek, UNESCO’nun küresel önceliklerinden toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da katkı sağlayan burs programıdır. UNESCO ve L’OREAL ortaklığında uluslararası “For Women In Science” programının bir uzantısı olan “Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları” ulusal programı. 2003 […]

0 comments

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020/2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ADAYLARINA DUYURU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020/2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ADAYLARINA DUYURU  2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz Yüksek lisans Programlarına başvuracak adayların, Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereğince, başvuru koşulu olarak yabancı dil başarısı sağlamaları gerekmektedir. Bu kapsamda; ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavından, son beş yıl içinde en az 60 […]

0 comments

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen YETENEKKAPISI platformu

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen YETENEKKAPISI platformuna üye olan öğrencilerimiz/mezunlarımız, İş ve staj ilanları ile kariyer etkinlikleri hakkında bilgi alıyor ya da bu konuyla ilgili duyurulardan anında haberdar olabiliyorlar. Kişisel bilgilerinden oluşturdukları ve güncellenebilen profilleri sayesinde işverene hızlı şekilde ulaşabilirken; ilan ya da etkinlik için de başvuruda bulunabiliyorlar. Profesyonel kariyer danışmanlığı ya da […]

0 comments

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Özel Burs Duyuruları

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün, ikili kültürel anlaşmalar kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Vietnam Thai Nguyen Üniversitesi tarafından lisans alanında çevre bilimleri ve gıda teknolojisi üzerine, yüksek lisans alanında tarım ekonomisi ve çevre bilimleri üzerine; Hong Kong Baptist Üniversitesi tarafından yüksek lisans alanında muhasebe, insan kaynakları, finans, ekonomi, yönetim, veri analizi üzerine burs verileceği ve […]

0 comments

ÇEVRİMİÇİ SINAVLARLARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

– ÇEVRİMİÇİ DOKTORA TEZ İZLEME TOPLANTISI İŞLEMLERİ – ÇEVRİMİÇİ TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI İŞLEMLERİ – ÇEVRİMİÇİ DOKTORA YETERLİK SINAVI İŞLEMLERİ – ÇEVRİMİÇİ YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI İŞLEMLERİ – ÇEVRİMİÇİ DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI İŞLEMLERİ

0 comments

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Bilgilendirme ve Tecrübe Paylaşımı Etkinliği

  Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) DEPARK Sağlık Zeytin Binası, DEÜ İnciraltı Yerleşkesi Değerli Akademisyenlerimiz, Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi – DETTO tarafından gerçekleştirilecek ‘TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Bilgilendirme ve Tecrübe Paylaşımı’ etkinliğinde bir araya geliyoruz. Tarih: 16 Aralık 2020 Çarşamba Saat: 14.30-16.00 Online Katılım Linki:  https://bit.ly/detto2244 Etkinlik Programı 14.30-15.00 Açılış Konuşmaları […]

0 comments

2021-2022 Macaristan Hükûmeti Bursları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, kültürel anlaşmalar kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Macaristan Hükümetince 40 adet lisans, 65 adet yüksek lisans, 40 adet doktora ve 5 kısa dönemli araştırma bursu olmak üzere toplam 150 adet burs tahsis edildiği bildirilmiştir. Söz konusu burs programına http://abdigm.meb.gov.tr/www/2021-2022-hukumet-burslari/icerik/1490   internet adresinden 15 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapılabileceği belirtilmektedir.      

0 comments

2. OpenSees Çalıştayı 18-20 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek

0 comments

DEUZEM tarafından düzenlenen Öğretim Üyelerine ve Öğrencilere yönelik eğitimler ile uzaktan eğitim sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken sınav uygulama önerileri

“DEUZEM tarafından düzenlenen Öğretim Üyelerine ve Öğrencilere yönelik eğitimler ile uzaktan eğitim sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken sınav uygulama önerileri ekte sunulmuştur”   Uzaktan Eğitimde Sınav Süreci DEUZEM Tarafından Düzenlenen Eğitimler

0 comments

Biofarma Kalite Uzmanı Aranıyor

  Başvuru için; https://tr.linkedin.com/company/transorient-international-forwarding-inc

0 comments

DEUZEM tarafından Öğrencilerimiz için hazırlanan webinar

0 comments

DEUZEM tarafından Öğretim Üyelerimiz için hazırlanan webinar

0 comments

Almanya’da Doktora, Araştırma & DAAD Bursları Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı

0 comments

Almanya’da Yüksek Lisans & DAD Bursları Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı

0 comments

BİGGSİNERJİ PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Değerli Öğrencilerimiz ve Akademisyenlerimiz, BİGG SİNERJİ, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) yürütücülüğünde İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark İzmir) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliği ile yürütülen, Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik stratejisinde yer alan öncelikli alanlar ile TÜBİTAK BİGG Programı çağrısındaki tematik alanlarda iş fikri olan girişimci adaylarına eğitim, mentorluk, danışmanlık ve kuluçka hizmetlerinin […]

0 comments

Yurt dışı yüksek lisans ve Singapur’da doktora bursu başvuruları başladı.

Yurt dışı yüksek lisans ve Singapur’da doktora bursu ile ilgili tüm bilgilere: http://www.tev.org.tr/2020-1/burs-yurt-disi-burslar.html adresinden ulaşabilirsiniz.   1. TEV –SINGA Singapur’da Karşılıksız Doktora bursu, Son başvuru 31 Aralık 2020 dünyanın en iyi 11 üniversitesi arasında yer alan üniversitelerde doktora yapma fırsatı, Üniversite son sınıf öğrencileri de başvuru yapabilir yüksek lisans yapmış olmak gerekmez ayrıca yüksek lisans yapanlar ya […]

0 comments

10 Kasım İBG Bilim Günü 2020 – Online Etkinliğimize Bekliyoruz !!!

0 comments

Yetenek Kapısı-Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Değerli Öğrencimiz/Mezunumuz, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca desteklenen arkeoloji kazı projeleri kapsamında istihdam edilmek üzere Arkeolog, Müze Araştırmacısı ve Restoratör alınacaktır. Son başvuru tarihi 6 Kasım 2020‘dir. Konuya ilişkin detaylar ve başvuru bilgisi yetenekkapisi.org portalındaki hesabınızda;  “Duyurular” modülünde yer almaktadır.

0 comments

Terapotik Rekreasyon Sertifika Programı

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından “Terapotik Rekreasyon Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim)” düzenlenecektir. 07 Kasım-06 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan eğitim 30 saat teori + 30 saat uygulama olmak üzere toplam 60 saat olacak ve uzaktan eğitim (online) şeklinde yürütülecektir.   AYRINTILI BİLGİ VE KAYIT İÇİN: WEB: https://atasem.atauni.edu.tr/ E-POSTA: atasem@atauni.edu.tr TEL: (442) 231 2052

0 comments

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2020 Kasım Ayı Seminerleri

0 comments

Tübitak 2232 Projesine Doktora Bursiyerleri İlanı

TÜBİTAK Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 2232-Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında ‘’Modeling and Control of Deformable Space Reflectors” başlıklı projede Türkiye’de bir üniversitede doktora yapmakta olan Türk Vatandaşı veya yabancı uyruklu, yapısal modelleme ve kontrol alanlarında araştırma yapmak isteyen 5 bursiyer öğrenci alınacaktır. Bu kapsamda ilanda belirtilen şartlara uyan doktora öğrencileri bursa başvurabilir.

0 comments

2020/2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Eğitimi

Enstitümüz Değerli Öğrencileri, 2020/2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 19 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olup hepinize yeni öğretim dönemi için sağlıklı günlerde başarılar diliyoruz. Küresel COVID-19 salgını nedeniyle 2020/2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tüm dersler uzaktan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde yürütülecek olup aşağıdaki linkte yer alan “Uzaktan Öğreniyorum” kitapçığında uzaktan eğitim uygulamaları […]

0 comments

Üniversitelerarası işbirliği kapsamında üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulan teknolojik ve dijital imkanlar

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgi yazısının 5. maddesinde “dijital ortamlara erişim imkanı olmayan öğrenciler için“ öğrencinin bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet erişim olanaklarının değerlendirilmesi” istenmiştir. Bu kapsamda bütün üniversite öğrencilerinin müracaat etmeleri halinde bilişim alt yapısından istifade edilebilecek illerdeki Üniversiteler, Binalar ve Salonlara aşağıda adresi verilen linkten ulaşabilirsiniz. http://ogrenci.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/01/Universitelerarasi-Isbirligi-1.pdf

0 comments

YEDEK listelerinden kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar

2020/2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüze ASİL listelerden kayıtlanan öğrencilerimizin kesin kayıt işlemleri tamamlanmış olup YEDEK listelerinden kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları 30.09.2020 günü yapılacaktır.   ADAY NO AD SOYAD KAYIT HAKKI KAZANDIĞI PROGRAM 185596 M*****A Ç*****R Mekanik YL 190736 E**E K******R Mekanik YL 190585 H***L S****N A**İ Termodinamik YL 188289 H****N K***Y […]

0 comments

2020/2021 Güz Dönemi Ders Kayıt İşlemleri

2020/2021 Güz Dönemi Ders Kayıt İşlemleri Öğretim Üyelerimizin ve Öğrencilerimizin Dikkatine, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-2021 öğretim yılı Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri DEBİS web sistemi üzerinden 26/09/2020 Cumartesi saat 13:00 – 05/10/2020 Pazartesi Saat 23:59 (sistem belirtilen zaman aralığı içerisinde, mesai dışı saatlerde de açık olmaktadır) tarihleri arasında gerçekleştirilebilecektir. Kayıt yenileme işlemleri yalnızca belirtilen tarih ve saat aralığında aktif […]

0 comments

2020/2021 Güz Dönemi Kesin Kayıt İşlemleri

2020/2021 Güz Yarıyılı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine! Sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 23-29 Eylül 2020 tarihlerinde / yedek kayıtları ise 30 Eylül 2020 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından on-line olarak yapılacaktır. Covid 19 pandemisi koşulları nedeniyle adaylar kesin kayıt belgelerini e-posta yolu ile gönderecek olup anabilim dalına göre […]

0 comments

2020/2021 Güz Yarıyılı Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Dikkatine

2020/2021 Güz Yarıyılı Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Dikkatine   Adaylarımız bu linke tıklayarak  TC Kimlik Numaralarıyla Sonuçlarını Öğrenebilirler.   Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 23-29 Eylül 2020 tarihlerinde / yedek kayıtları ise 30 Eylül 2020 tarihinde çalışma saatleri içinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından on-line olarak yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylardan […]

0 comments

2020-2021 Güz Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Sonuçları ve Kayıt Evrakları hk.

2020-2021 Öğretim yılı Güz Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora programları sınav sonuçları ektedir.   KESİN KAYIT TARİHLERİ: Asil Adaylar 23-23 Eylül 2020 tarihlerinde, Yedek Adaylar 24 Eylül 2020 tarihinde Enstitü Öğrenci İşlerinde kayıt yapılacaktır.   KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: Kesin Kayıt Bilgi Formu (Form 11) (Dijital ortamda doldurulacaktır) Çalışma durumu beyan dilekçesi (Dilekçe 1) (Dijital ortamda doldurulacaktır) […]

0 comments

Ketkı Payı/Öğrenim Ücretleri Üniversitemiz Sanal Pos’undan Ödenebilmektedir.

Bilindiği üzere, Üniversitemiz öğrencileri katkı payı/öğrenim ücretleri ile materyal ücretlerini Ziraat Bankası şubeleri, ATM ve internet şubesi yoluyla yapabilmektedir. Bununla birlikte,  öğrencilerimizin yukarıda belirtilen ücretleri kart ile ödeyebilmeleri için gerekli çalışmalar tamamlanmış olup tüm öğrencilerimiz https://harc.deu.edu.tr/ adresinden giriş yaparak ücretlerini yurtiçi ve yurtdışından sanal pos ile ödeyebileceklerdir.

0 comments

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU SINAV SALONLARI

ENSTİTÜMÜZÜN DEĞERLİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU ADAYI 2020/110 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sigar (HES) kodu kontrolü ile giriş yapma zorunluluğu getirilmiş olup bu kapsamda tüm adaylarımızın mutlak suretle dijital veya basılı HES kodu belgesi temin ederek gelmeleri gerekmektedir. Bina girişlerinde HES kodu kontrolü yapılacak olup adaylarımızın […]

0 comments

2020/2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Yabancı Dil Sınavı Sonuçları

14.09.2020 tarihinde saat 09.00’da yapılan 2020/2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Yabancı Dil Sınavına giren adaylar, sınavda aldıkları notu daha önce başvuru sırasında kendilerine gönderilmiş olan enstitu_basvuru konulu emailde yer alan Aday Özgeçmiş Formu‘nu tekrar indirerek görebilirler.

0 comments

Lisansüstü Yabancı Dil ve Bilim Sınavları Salon Listeleri

ENSTİTÜMÜZÜN DEĞERLİ ÖĞRENCİ ADAYI 2020/110 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sigar (HES) kodu kontrolü ile giriş yapma zorunluluğu getirilmiş olup bu kapsamda tüm adaylarımızın mutlak suretle dijital veya basılı HES kodu belgesi temin ederek gelmeleri gerekmektedir. Bina girişlerinde HES kodu kontrolü yapılacak olup adaylarımızın KAREKOD formundaki kodla […]

0 comments

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğretim Faaliyeleri

0 comments

Lisansüstü Mülakat Sınavları

0 comments

Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü ile giriş yapma zorunluluğu

Değerli Personelimiz, Öğrencilerimiz ve Misafirlerimiz, İzmir Valiliği Hıfzıssıhha Kurulunun 04.09.2020 tarih ve 2020/110 sayılı kararı gereğince tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü ile giriş yapma zorunluluğu getirilmiş olup bu kapsamda tüm üniversite personelimizin, öğrencilerimizin ve misafirlerimizin Enstitümüzde yürütecekleri is ve işlemler ile alacakları hizmetler için mutlak suretle dijital veya basılı […]

0 comments

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Burs Başvuruları

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) tarafından, 2020 – 2021 eğitim-öğretim yılında maddi desteğe ihtiyacı olan, engel durumu %40 ve üzeri derecede olan öğrencilere burs verileceğini bildirilmektedir. Burstan faydalanmak isteyen öğrencilerimizin Burs Komisyonu tarafından değerlendirilmesi için en geç 15.10.2020 tarihine kadar Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiler ve başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız. 

0 comments

2020-2021 GÜZ Dönemi Başvuru İşlemleri

*LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARINA BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN İLAN METNİNİ VE UYARILARI DİKKATLİCE OKUMALARI VE BAŞVURU SİSTEMİNDEKİ ADIMLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDİR. Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2020/2021 öğretim yılı GÜZ yarıyılı “ TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS” programları kontenjanları ile “DOKTORA (Lisans/ Yüksek Lisans mezuniyeti ile)” programları kontenjanlarına 26 Ağustos 2020 ile 09 Eylül 2020 tarihleri […]

0 comments

LİSANSÜSTÜ PROJE BURSİYERİ DUYURUSU

Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalından Prof.Dr. Alper Elçi ve İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalından Doç.Dr. A. Hakan Ören yürütücülüğünde devam eden “YERYÜZÜ GÖZLEM VE AKIM MODELLEME BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YERALTI SUYU KAYNAK YÖNETİMİ” konulu uluslararası araştırma projesinde çalışacak lisansüstü bursiyer öğrenciler aranmaktadır. LİSANSÜSTÜ PROJE BURSİYERİ DUYURUSU Avrupa Birliği Horizon2020 PRIMA programı kapsamında desteklenen ve uluslararası […]

0 comments

2020-2021 GÜZ Dönemi Lisansüstü Başvuruları

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2020/2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” öğretimine alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli unvanları; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile her program için sınav tarihi ve saatleri aşağıda “İlgili Dosyalar” bölümündeki  dosyalarda duyurulmuştur. Aşağıda […]

0 comments

2020‒2021 Öğretim Yılı GÜZ Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuruları

0 comments

Fulbright Doktora Tezi Araştırma Bursu

Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu, bilinen adıyla Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, Türk ve Amerikalı üniversite mezunları, araştırmacılar ve bilim adamları arasındaki eğitim ve kültürel değişim programlarını desteklemektedir. Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, 1949 yılında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan ikili bir anlaşma ile kurulmuştur ve bütçesi iki ülke hükumetlerinin katkılarıyla sağlanmaktadır. Komisyon, Türkiye […]

0 comments

Yabancı Menşeli Video Konferans Uygulamaları Kullanımı

06 Temmuz 2019 tarihli ve 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi. Malumları olduğu üzere COVID-19 salgını sebebiyle yükseköğretim kurumları eğitim ve öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitim ve dijital öğretim yöntemleri ile yürütmektedir. Bahse konu faaliyetlerde çoğunlukla yabancı menşeli video konferans uygulamalarının kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu uygulamaların birçoğunun kritik güvenlik açıklıkları içerdiği, bulut tabanlı hizmet sağlayıcılar aracılığıyla hizmet verdiği ve sağlanan hizmete ait veri merkezlerinin […]

0 comments

DEÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

0 comments

Anabilim Dalları Tanıtım Videoları

Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Biyoloji  Biyomedikal Teknolojiler Biyoteknoloji    Coğrafi Bilgi Sistemleri Çevre Mühendisliği Deprem Yönetimi Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları Elektrik ve Elektronik Mühendisliği  Endüstri Mühendisliği Fizik Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği  İnşaat Mühendisliği İstatistik İş Sağlığı ve Güvenliği Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Jeotermal Enerji Kimya   Maden Mühendisliği Makina Mühendisliği Matematik Mekatronik Mühendisliği  […]

0 comments

Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri

Elginkan Vakfı, 50 yılı aşkın bir sanayi geçmişine sahip olan ve bünyesinde E.C.A, EMAS, SEREL gibi markaları bulunduran Elginkan Topluluğunu yaratan Elginkan Ailesi tarafından 1985 yılında kurulmuştur. Elginkan Vakfı amaçlan doğrultusunda; Türk kültürü ve teknoloji alanındaki araştırma, çalışma ve hizmetlere destek olmak amacıyla, ilk kez 2006 yılında hayata geçirilen Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri […]

0 comments

Lisansüstü öğrencilerimizin ve tüm akademisyenlerin alması zorunlu Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası

Üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile kitap, makale, proje vb. yayınları açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmada, verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, tezli lisansüstü öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması gerekmektedir. Bu kapsamda, YÖK Yürütme […]

0 comments

17. Uluslararası Kil Konferansı (17th International Clay Conference – 17th ICC 2021, İstanbul–Turkey)

11-16 Temmuz  2021 tarihinde yapılacak olan 17. Uluslararası Kil Konferansı ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

0 comments

Pandemi Sürecince Sıkça Sorulan Sorular (Tez izleme, Tez önerisi, Doktora yeterlik sınavı, Tez teslim tarihi, Yüksek Lisans yayın koşulu, Yüksek Lisansa giriş sınavı için İngilizce dil sınavı, Lisansüstü giriş sınavları)

SIKÇA SORULAN SORULAR -Tez izleme, Tez önerisi, Doktora yeterlik sınavı, Tez teslim tarihi, Yüksek Lisans yayın koşulu, Yüksek Lisansa giriş sınavı için İngilizce dil sınavı, Lisansüstü giriş sınavları Sadece 2019/2020 Öğretim yılı Bahar yarıyılında uygulanması suretiyle; Tez İzleme Toplantısı Doktora öğrencilerinin tez izleme toplantıları Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliğinin 22/5. Maddesi gereğince Ocak Haziran ve […]

0 comments

Bayram Kutlaması

0 comments

Ulusal Deprem Araştırma Programı Çağrılı Proje

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2012 yılında başlatılan “Ulusal Deprem Araştırma Programı” (UDAP) ile ülkemizin deprem konusundaki öncelikli alanlarında sonuç odaklı, teknolojik gelişmelere sorunların çözülmesine yönelik uygulamaların sağlanması, yeni bilgilerin üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve bu araştırmaların çok katılımcı bir yapıya ve uygulamaya aktarılabilen projelere dönüştürerek ülke kaynaklarının etkin ve […]

0 comments

Sınavlarla ilgili Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu Kararı

Sayın Öğretim Üyeleri, Sevgili Öğrencilerimiz, 11.05.2020 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu toplantısında Covid-19 salgın süreci ve akabinde alınan tedbirler değerlendirilmiş olup, 2019/2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif […]

0 comments

Gerekli tedbirleri alarak görevimizdeyiz…

DEU Fen Bilimleri Enstitüsü İdari ve akademik sorumluluklarımızı aksatmayacak şekilde, kronik hastalar, süt izninde olanlar, 60 yaş üstü olanlar, engelliler dışındaki personelimiz ile gerekli tedbirleri alarak görevimizdeyiz  

0 comments

Akademik Takvim ve Sınavlar ile İlgili Canlı Yayın

Sevgili Öğrencilerimiz Akademik Takvim ve Sınavlar ile ilgili olarak Enstitü Müdür Vekilimiz Prof. Dr. Kadriye ERTEKİN 11.05.2020 Pazartesi Günü Saat 14.00‘de Enstitümüzün instagram hesabında öğrencilerimizin sorularını yanıtlayacaktır.

0 comments

Akademik Takvim Üniversite Senatosu Kararı

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARI – ÖNEMLİ DUYURU 06.05.2020 tarihli Senato Toplantısında Üniversitemiz 2019-2020 Bahar yarıyılı akademik takvimine ilişkin hususlar görüşülmüştür. Görüşmeler sonucunda; Dünyada ve ülkemizde devam etmekte olan COVID-19 Pandemisi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.05.2020 tarihli Üniversitelerde Akademik Takvime Dönülmesi Kararına İlişkin Açıklamaları dikkate alınarak, 2019-2020 Bahar yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla; 1- Akademik Takvim 2019-2020 Bahar […]

0 comments

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramımız kutlu olsun. Nice yüz yıllara…

0 comments

DEBİS SİSTEMİNDEN HAK SAKLAMA TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

Değerli öğrencilerimiz, 31.03.2020 tarihinde toplanan Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı kararlar neticesinde; COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 2019/2020 Öğretim yılı Bahar yarıyılında kayıt dondurulması ve bu sürenin […]

0 comments

Öğrencilik Haklarının Saklanması

Sayın Öğretim üyelerimiz ve Değerli öğrencilerimiz, 31.03.2020 tarihinde toplanan Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı kararlar neticesinde; COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 2019/2020 Öğretim yılı Bahar yarıyılında kayıt dondurulması ve bu sürenin azami süreden […]

0 comments

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-öğretim süreçleri

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-öğretim süreçleri

0 comments

Koronavirüs ile İlgili Duyurular

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için 14 Kural video   Koronavirüs ile ilgili YÖK Duyrusu   Değerli Erasmus* Yararlanıcıları, Değerli Erasmus+ Koordinatörleri, Ülkemizde Kovid-19 virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemler doğrultusunda, Erasmus+ Programından yararlanan vatandaşlarımızdan gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Erasmus+ Programı çerçevesinde ülkemizden diğer ülkelere gidecek tüm vatandaşlarımızın, gidişlerini 13 Mart 2020 tarihinden […]

0 comments

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI GELMİŞTİR

2019/2020 BAHAR Öğretim yılında Enstitümüze kayıtlanan öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını öğrenci işlerinden alabilirler.

0 comments

2019-2020 Bahar Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Sonuçları ve Kayıt Evrakları hk.

2019-2020 Öğretim yılı Bahar Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora programları sınav sonuçları ektedir.   KESİN KAYIT TARİHLERİ: Asil Adaylar 25-26 Şubat 2020 tarihlerinde, Yedek Adaylar 27 Şubat 2020 tarihinde Enstitü Öğrenci İşlerinde kayıt yapılacaktır.   KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: Kesin Kayıt Bilgi Formu (Form 11) (Dijital ortamda doldurulacaktır) Çalışma durumu beyan dilekçesi (Dilekçe 1) (Dijital ortamda doldurulacaktır) […]

0 comments

MAT 5101 – Applied Mathematics dersine kayıtlı öğrencilerin dikkatine!

MAT 5101 – Applied Mathematics dersine kayıtlı öğrencilerin yoğunluğu nedeniyle aynı gün ve saatlerde (Çarşamba 5-6-7.saatler) İkinci bir şube açılmış olup bu şube Doç.Dr. Çetin DİŞİBÜYÜK tarafından Fen Fakültesi B258 Nolu Derslikte verilecektir. Dersi alan öğrencilerden öğrenci numarası çift sayı ile bitenler ikinci şubeye aktarılacaktır.

0 comments

2. Uluslararası Biyolojik ve Tıbbi Bilimler Kongresi (ICBMS 2020)

0 comments

Gençlerin Bakışıyla 100. Yılında TBMM ve Milli Egemenlik Kısa Film Yarışması

0 comments

100/2000 YÖK Doktora Bursu 2019-2020 Bahar Yarıyılı Sınav Tarihleri ve Salonları

Anabilim Dalı: İSTATİSTİK Program: İstatistik Doktora Alt alan Adı: Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Yapay Sinir Ağları da dahil) Sınav tarihi: 21/02/2020           Yazılı: 09.00                    Sözlü: 13.00   Anabilim Dalı: ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Program: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Alt alan Adı: Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Yapay Sinir Ağları da dahil) Sınav tarihi: 21/02/2020           […]

0 comments

2019‒2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuruları

2019‒2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Duyurusu

0 comments

International Youth Robot Competition (IYRC-2020)

2020 Ağustos ayında Moskova’da Skolkovo Yenilik Merkezi’nde “International Youth Robot Competition (IYRC-2020) adlı bir yarışma düzenleneceği bildirilmekte olup, ayrıntılar için tıklayınız.

0 comments

Yaşar Üniversitesi – Fen Bilimleri Enstitüsü – 2019/2020 Bahar Dönemi Seminerleri 3

0 comments

Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP)

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)nin kuruluş amaçları doğrultusunda yürütülen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) kapsamında, üstün başarılı genç bilim insanlarını ödüllendirmek, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarının Türkiye kaynaklı bilimsel çalışmalarını özendirmek amaçlanmıştır. TÜBA-GEBİP kapsamında, stratejik ve ulusal öncelikli olan “Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi” […]

0 comments

2019/2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Derslerin Derslikleri

0 comments

2019-2020 Bahar Dönemi Ders Kayıt İşlemleri

2019-2020 Bahar Dönemi Ders Kayıt İşlemleri Öğretim Üyelerimizin ve Öğrencilerimizin Dikkatine, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-2020 öğretim yılı BAHAR dönemi kayıt yenileme işlemleri DEBİS web sistemi üzerinden 05 Şubat 2020 Çarşamba saat 10:00 – 09 Şubat 2020 Pazar Saat 23:59 (sistem belirtilen zaman aralığı içerisinde, mesai dışı saatlerde de açık olmaktadır) tarihleri arasında gerçekleştirilebilecektir. Kayıt yenileme işlemleri yalnızca […]

0 comments

2019-2020 BAHAR Yarıyılı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!

2019-2020 BAHAR Yarıyılı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine! • Sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. • Adaylarımız bu linke tıklayarak  tc kimlik numaralarıyla sonuçlarını öğrenebilirler. • Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 28-30 Ocak 2020 tarihlerinde / yedek kayıtları ise 31 Ocak 2020 tarihinde çalışma saatleri içinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından […]

0 comments

Lisansüstü Sınav sonuçları

2019/2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Sınav sonuçları 28.01.2020 Salı Günü Mesai Saatleri içerisinde Web sayfamızdan ilan edilecektir. 2.Öğretim Programlarını kazanan  öğrencilerin kesin kayıtları 29.01.2020 Çarşamba ve 30.01.2020 Perşembe günü yapılacaktır.

0 comments

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE Üniversitemiz öğrencilerinin katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemekte oldukları banka hesap bilgileri değişmiş olup, 21.01.2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası hesapları kullanılmaya başlanacaktır. Öğrencilerimiz katkı payı/öğrenim ücretlerini, öğrenci numarası belirtmek suretiyle Türkiye genelindeki Ziraat Bankası şubelerinden, Ziraat Bankası ATM’lerinden, Ziraat Bankası İnternet veya Mobil bankacılığı aracılığıyla yatırabileceklerdir. Ödemelerde havale masrafı alınmayacaktır. Önemli not: Diğer […]

0 comments

TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Başvuruları

TÜBİTAK tarafından 54 yıldır verilmekte olan Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödüllerinin yanı sıra, 2020 yılında Kutup Çalışmaları Ödülü ve kimya kategorisinde TÜBİTAK TWAS Teşvik Ödülü ile birlikte altı kategoride ödül verilecektir. Teşvik, Kutup Çalışmaları ve TÜBİTAK TWAS Teşvik Ödüllerine, adaylar kişisel olarak başvurabilir veya aday gösterilebilirler. Bilim, Özel ve Hizmet Ödüllerine ise kişisel başvuru […]

0 comments

2019-2020 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Sınav Tarihleri ve Salonları

Enstitümüz 2019/2020 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Yazılı ve Sözlü Mülakat Sınavları Salon listesine ulaşmak için tıklayınız. Sınavlar Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi‘nde Fen Bilimleri Enstitüsü dersliklerinde yapılacaktır.

0 comments

4. Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Yenilikleri Konferansı

Türkiye, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkeleri ile bilimsel, araştırma, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik düzeyde ilişkileri geliştirebilmek amacıyla 15-19 Nisan 2020 tarihlerinde Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 4. Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Yenilikleri Konferansı düzenlenecektir. Konferans ile ilgili bilgiye https://www.iceti.org web adresinden ulaşabilirsiniz. Konferansa son özet gönderim tarihi 15 Mart 2020 olup, her türlü sorularınızı info@iceti.org adresine […]

0 comments

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE!

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereği 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz Yüksek lisans Programlarına başvuracak adayların, (İngilizce Hazırlık eğitiminin Güz yarıyılında başlaması ve yıllık olması nedeniyle) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı son […]

0 comments

2019-2020 BAHAR Dönemi Başvuru İşlemleri

*LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARINA BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN İLAN METNİNİ VE UYARILARI DİKKATLİCE OKUMALARI VE BAŞVURU SİSTEMİNDEKİ ADIMLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDİR. Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2019/2020 öğretim yılı BAHAR yarıyılı “ TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS” programları kontenjanları ile “DOKTORA (Lisans/ Yüksek Lisans mezuniyeti ile)” programları kontenjanlarına 30 Aralık 2019 ile 12 Ocak 2020 tarihleri […]

0 comments

2019/2020 Academic Year Spring Semester Applications Of Foreign National Graduate Students

2019/2020 Academic Year Spring Semester Applications Of Foreign National Graduate Students

0 comments

2019-2020 BAHAR Dönemi Lisansüstü Başvuruları

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2019/2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” öğretimine alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli unvanları; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile her program için sınav tarihi ve saatleri aşağıda “İlgili Dosyalar” bölümündeki ilgili dosyalarda duyurulmuştur. […]

0 comments

Macaristan Hükümet Bursları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ nın, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Macaristan Hükümeti tarafından ikili anlaşmalar kapsamında 40 lisans, 65 yüksek lisans, 40 doktora ve 5 kısa dönem bursu olmak üzere toplam 150 adet burs verileceği, söz konusu bursa ait başvuru koşulları ve genel şartlara http://abdigm.meb.gov.tr/www/2020-2021-hukumet-burslari/icerik/1093 internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

0 comments

23. tüketici ödülleri sahiplerini bekliyor

  İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

0 comments

Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü

2020 yılında on sekizincisi verilecek olan “Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü”ne ilişkin bilgi ve başvuru belgelerini, ilgili birim ve kişilere duyurulması amacıyla ekte sunulmaktadır. Doktorasını Türkiye’de bir üniversitede, 1 Ocak 2019 – 7 Şubat 2020 tarihleri arasında tamamlamış, bu çalışmasıyla ülkemizin bilim gündemindeki temel sorunlardan birinin çözümüne katkıda bulunmuş ve daha önce bu […]

0 comments

İzmir Üniversiteleri Platformu Teknoloji Günleri

İzmir Üniversiteleri Platformu tarafından organize edilen “Teknoloji Günleri” Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı ve Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Kültür Merkezi ’nde 24-25 Aralık 2019 tarihlerinde 10:00 – 17:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Organizasyonun İzmir üniversitelerinin teknolojik alt yapı, proje ve çıktılarını, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve Teknoloji Transfer Ofislerini (TTO), bölgenin teknoloji, girişimcilik ve inovasyon ekosistemi […]

0 comments

TEV Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora burs imkanları

Yurt dışı yüksek lisans ve doktora burslarımızı bu karşılıksız önemli burs imkanları;   -TEV-SINGA, Singapur’da Karşılıksız Doktora Bursu, Son başvuru tarihi 31 Aralık 2019 Mühendislik, Temel Bilimler ve Biyomedikal Bilimlerini Kapsar. Lisans son sınıf öğrencileri başvurabilir, mezunlar ve yüksek lisans başlayanlar ya da yapanlar başvurabilir.  Bu linkten tüm bilgi ve belgelere ulaşılabilir. http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/TEV-SINGA-Singapur-Burslari/361/2627/0?utm_source=abilan&utm_medium=ilan&utm_campaign=singa   -TEV-Garring Vakfı […]

0 comments

Dijital Vatandaşlık Buluşmaları Başlıyor!

0 comments

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE!

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereği 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz Yüksek lisans Programlarına başvuracak adayların, (İngilizce Hazırlık eğitiminin Güz yarıyılında başlaması ve yıllık olması nedeniyle) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı son […]

0 comments

ÖĞLE YEMEĞİ BURSU

Öğrencilerimizin Dikkatine, Enstitümüze 2019/2020 Öğretim Yılı için 38 kişilik ‘öğle yemeği bursu’ tahsis edilmiştir. Öğle yemeği bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin 18 Kasım 2019 Pazartesi günü 13:00‘e kadar Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimi’ne başvurmaları gerekmektedir.

0 comments

İMMİB Akademi Ücretsiz Eğitim Katılımı

Üniversite öğrencilerinin iş dünyasını tanımalarına, kişisel bilgi ve becerilerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk kapsamında, İhracatçı firmalarına yönelik olarak İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ tarafından gerçekleştirilen eğitimlerimize katılım olanağı sunulmaktadır. Başvuruların sadece İnternet aracılığıyla kabul edildiği, her bir öğrencinin ayda iki eğitime ücretsiz olarak katılım sağlayabildiği eğitim programlarına http://akademi.immib.org.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

0 comments

BAMBU YENİ DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI!

0 comments

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI GELMİŞTİR

2019/2020 GÜZ Öğretim yılında Enstitümüze kayıtlanan öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını öğrenci işlerinden alabilirler.

0 comments

TEZ KONTROL AŞAMALARI

Tez teslimi yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken aşamaları gösteren kılavuz ektedir. Tez Kontrol Aşamaları

0 comments

2019/2020 Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Derslerin Derslikleri

2019/2020 Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Derslerin Derslikleri Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1 2 FBE 5555 FBE 5555-2 FBE 5557 FBE 5555-3 FBE 5557-3 3 FBE 5555 FBE 5555-2 FBE 5557 FBE 5555-3 FBE 5557-3 4 FBE 5555 FBE 5555-2 FBE 5557 FBE 5555-3 FBE 5557-3 5 6 FBE 5555-4 […]

0 comments

2019-2020 Güz Dönemi Ekle-Sil Tarihleri Hakkında

Öğrencilerimizin Dikkatine, Ekle –Sil tarihleri:  23 Eylül 2019 Pazartesi  13:00-‘de başlayıp 29 Eylül 2019 Pazar 23:59’da sona erecektir. (Ders kaydı yaptırmayan öğrenciler Ekle-Sil işlemi yapamazlar) DEÜ. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 2. Maddesinde yer alan “Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde […]

0 comments

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kurucu başkanı Sedat Simavi adına “Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Karikatür, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Spor” olmak üzere 9 dalda ödül verileceği ve başvuruların başladığı bildirilmekte olup, ayrıntılara ulaşmak için tıklayınız.

0 comments

2019/2020 Güz Dönemi Ders Kayıt İşlemleri

2019/2020 Güz Dönemi Ders Kayıt İşlemleri Öğretim Üyelerimizin ve Öğrencilerimizin Dikkatine, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-2020 öğretim yılı GÜZ dönemi kayıt yenileme işlemleri DEBİS web sistemi üzerinden 18 Eylül 2019 Çarşamba saat 10:00 – 22 Eylül 2019 Pazar saat 23:59 (sistem belirtilen zaman aralığı içerisinde, mesai dışı saatlerde de açık olmaktadır.) tarihleri arasında gerçekleştirilebilecektir. Kayıt yenileme […]

0 comments

2019-2020 GÜZ Lisansüstü Programlara Yedekten Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar

2019-2020 GÜZ Dönemi Lisansüstü Programlara Yedekten Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Listesi şu şekildedir: Bilgisayar Mühendisliği ABD / Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 162829 NAZLI GÜNGÖROĞLU Mimarlık ABD/Yapı Bilgisi Tezli Yüksek Lisans 163458 ARDA FİLİBELİOĞLU İnşaat Mühendisliği ABD/Geoteknik Tezli Yüksek Lisans 160382 YELİZ TAŞ Makina Mühendisliği ABD/Mekanik Tezli Yüksek Lisans 166431 EMRE TÜRKER İstatistik ABD/Veri […]

0 comments

2019-2020 Güz Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Sonuçları ve Kayıt Evrakları hk.

2019-2020 Öğretim yılı Güz Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora programları sınav sonuçları ektedir.   KESİN KAYIT TARİHLERİ: Asil Adaylar 10 Eylül 2019 tarihlerinde, Yedek Adaylar 11 Eylül 2019 tarihinde Enstitü Öğrenci İşlerinde kayıt yapılacaktır.   KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: Kesin Kayıt Bilgi Formu (Form 11) (Dijital ortamda doldurulacaktır) Çalışma durumu beyan dilekçesi (Dilekçe 1) (Dijital ortamda doldurulacaktır) […]

0 comments

100/2000 YÖK Doktora Bursu 2019-2020 Güz Yarıyılı Sınav Tarihleri ve Salonları

2019/2020 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK PROGRAMLAR SINAVLAR FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’NDE YAPILACAKTIR. Anabilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Program: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Alt Alan Adı: İnsan Beyni ve Nörobilim Sınav Tarihi:02/09/2019  Yazılı: 09.00 Sözlü: 13.00 Anabilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Program: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği […]

0 comments

2019-2020 Güz Yarıyılı Kayıt Hakkı Kazanan öğrencilerin Kesin Kayıt işlemleri

2019-2020 GÜZ Yarıyılı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine! • Sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. • Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 02-06 Eylül 2019 tarihlerinde / yedek kayıtları ise 09 Eylül 2019 tarihinde çalışma saatleri içinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılacaktır. • Kayıt hakkı kazanan adayların DEÜ Debis Veri […]

0 comments

2019-2020 GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Yerleştirme Sonuçları ve Kayıt Evrakları Hakkında

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ne 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı “TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS, DOKTORA ve BÜTÜNLEŞİK DOKTORA KONTENJAN” için 15 Temmuz – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan başvuruların sınav ve yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgiler: * Sınav sonuçları listelerinde, ilgili programları tercih eden tüm adayların bilgileri bulunmaktadır. ** Yerleştirme sonuçları listelerinde, ilgili programları tercih eden ve […]

0 comments

2019-2020 Güz yarıyılı Lisansüstü Giriş Sınavı Sonuçları

2019-2020 Güz yarıyılı lisansüstü giriş sınavını kazananlar 22 Ağustos Perşembe günü açıklanacaktır.

0 comments

100/2000 YÖK Doktora Bursları 2019/2020 Güz Dönemi Başvuruları

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 2019/2020 GÜZ yarıyılında aşağıda belirtilen koşulları taşıyan adaylar arasından, aşağıda belirtilen alanlarda doktora öğrencisi alınacaktır. 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında aşağıda listelenen Doktora Programları ve alanlar için belirtilen sayıda doktora öğrencisi alınacaktır.  Bu kapsamda eğitimine devam eden doktora öğrencilerine azami 4 yıl boyunca, bütünleşik doktora öğrencilerine azami 5 yıl boyunca yılda […]

0 comments

2019-2020 Güz Yarıyılı Lisansüstü Sınav Tarihleri ve Salonları

Enstitümüz 2019/2020 Güz Yarıyılı Lisansüstü Yazılı ve Sözlü Mülakat Sınavları Salon listesine ulaşmak için tıklayınız. Sınavlar Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi‘nde Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü dersliklerinde yapılacaktır.

0 comments
TEZ TESLİMİ

2019/2020 Academic Year Fall Semester Applications Of Foreign National Graduate Students

2019/2020 Academic Year Fall Semester Applications Of Foreign National Graduate Students

0 comments

2019-2020 GÜZ Dönemi Başvuru İşlemleri

*LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARINA BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN İLAN METNİNİ VE UYARILARI DİKKATLİCE OKUMALARI VE BAŞVURU SİSTEMİNDEKİ ADIMLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDİR.  Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ne 2019/2020 öğretim yılı GÜZ yarıyılı “TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS” programları kontenjanları ile “DOKTORA ve BÜTÜNLEŞİK DOKTORA” programları kontenjanlarına 15 Temmuz ile 31 Temmuz 2019  tarihleri arasında yapılacak başvurulara esas olmak üzere “öğretimine […]

0 comments

TÜBİTAK 2211 Ek Çağrı Duyurusu

2211 Ek Çağrı Duyurusu Hakkında Bilgi Notu  Ülkemizin doktoralı insan kaynağı sayısının artırılması hedefi doğrultusunda, doktora öğrenimi gören başarılı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında YÖK 100/2000 bursiyerlerine TÜBİTAK tarafından 2211 – Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı ek çağrısı açılmıştır. Bu çağrı kapsamında TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az […]

0 comments

2019-2020 GÜZ Dönemi Lisansüstü Başvuruları

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2019/2020 Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” öğretimine alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, öğrenci kontenjanları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli unvanları; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile her program için mülakat tarihi ve saatleri aşağıda “İlişkili Dosyalar” bölümündeki ilgili […]

0 comments

TEMA Vakfı Lisansüstü Eğitim Desteği

TEMA Vakfı, Sayın Turan Demiraslan’ın gerçekleştirdiği eğitim bağışı kapsamında, TEMA Vakfı’nın amaçları doğrultusunda araştırma yapan ve araştırma / proje faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim desteği sunmaktadır. Burs programı kapsamında Orman ve Kırsal Kalkınma, Çevre Politikaları ve Çevre / Doğa Eğitimi alanında ders dönemini bitirmiş ve lisansüstü tez çalışması […]

0 comments

ESRİ Eğitimleri

Mimarlık, şehir ve bölge planlama, inşaat ve enerji mühendisliği bölümleri başta olmak üzere coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) kullanıldığı tüm alanlarda coğrafi verilerin görselleştirilmesine, oluşturulmasına, yönetilmesine ve analiz edilmesine yönelik gelişmiş birçok araç sunan ESRİ yazılımlarının eğitimleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gülbahçe Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir: Eğitim tarihleri ve eğitimler hakkında ayrıntılı bilgiye https://egitim.esriturkey.com.tr/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.  

0 comments

2. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI

0 comments

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Sayın Öğretim Üyelerimiz, 2019/2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için 100/2000 YÖK Doktora Bursu başvuruları başlamış olup, süreç 30 Mayıs – 19 haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvurmak istediğiniz alt alanı belirten, ekte yer alan 100/2000 YÖK Doktora Bursu İçin Bilgi Formu’nu 11 Haziran 2019 Saat 10.00’a kadar Enstitümüze e-mail yoluyla göndermeniz gerekmektedir.   BAŞVURULARA İLİŞKİN […]

0 comments

Enstitümüz Bünyesinde Yeni Açılması Uygun Görülen Lisansüstü Programları

0 comments

Gençlik ve Ruh Sağlığı ve Eş Zamanlı Farkındalık Çalışması

Rektörlüğümüzün Gençlik ve Ruh Sağlığı ve Eş Zamanlı Farkındalık Çalışması kapsamında “Psikolojik Danışmanlık Sunumu” 23 Mayıs 2019 tarihinde Üniversitemiz lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik eş zamanlı olarak Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Elemanları Prof.Dr. Gülay DİRİK ve Araş.Gör. Özge ERASLAN İNGEÇ tarafından Denizcilik Fakültesi Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonunda Saat 10.30‘da gerçekleştirilecektir.

0 comments

Deniz Kuvvetleri Gemilerinin Foça Liman Ziyareti

DENİZ KURDU-2019 tatbikatının 13-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Deniz Kuvvetlerinin tüm unsurlarıyla Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de geniş kapsamlı olarak icra edileceği ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Leventler/FOÇA Limanında görevlendirilen gemilerin Foça Deniz Üssü’nde halkın ve öğrencilerin ziyaretine açık olacaktır. İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

0 comments

Üniversitemize bağlı birimlerin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimi

Üniversitemize bağlı birimlerin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimi Üniversitemiz Senatosunun 07.05.2019 tarihli ve 508/03 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasındaki akademik takvim sekmesinden ulaşılabilir.

0 comments

Açık Bilim ve Açık Erişim

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ nın 19.02.2019 tarihli ve 23708841-806.02.04-27545 sayılı yazısı ile Üniversitemizde Açık Bilim ve Açık Erişim konularında farkındalığın artırılması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından akademisyenlerimize toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır. Konuyla ilgili açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.

0 comments

SBE Gençlik Haftası Çalıştayı “Genç Bilim İnsanları Makale Yazıyor”

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 17 Mayıs 2019 tarihinde 09.30-17.30 saatlerinde DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 4. Kat Konferans Salonu’nda “Genç Bilim İnsanları Makale Yazıyor” konulu Gençlik Haftası Çalıştayı gerçekleştirilecektir. Çalıştay ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

0 comments

IV. Meteorolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (UZALMET2019)” 11-15 Kasım 2019 Antalya

Meteorolojik uzaktan algılama konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezleri ve Meydan Müdürlükleri ile ilgili üniversiteler, kamu kurumları ve özel kuruluşların katılımı ile 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da dördüncüsü gerçekleştirilecek olan “IV. Meteorolojik Uzaktan Algılama Sempozyumuna (UZALMET2019)” katılım için sözlü bildiri sunulması gerekmekte olup katılım ücreti talep edilmemektedir. Bildirisiz […]

0 comments

Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Sınavı (2019-2020 Güz Dönemi Programları)

2019-2020 öğretim yılında Enstitümüzün güz döneminde açacağı Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adaylardan YÖK ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından veya eşdeğer kabul edilen sınavların herhangi birinden son üç yıl içinde en az 50 puan aldığını belgelendiremeyenlerin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan dil sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınav, Yabancı Diller Yüksekokulunda, 24 Haziran 2019 […]

0 comments

15. Türkçe Konuşma Yarışması

Türkçenin dünyada yaygınlaştırılması, sevdirilmesi ve bir medeniyet dili olarak benimsetilmesi amacıyla düzenlenen Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Arası Türkçe Konuşma Yarışmasının 15. si, 11-12 Haziran 2019 Salı ve Çarşamba günleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacaktır. Kültürel etkinlik olarak iki günlük program hâlinde tasarlanmış olan yarışmaya EK 1 ‘de belirtilen şartları taşıyan, üniversitelerin Türkçe […]

0 comments
TEZ TESLİMİ

Öğrenci Kimlik Kartları

2018/2019 Bahar Öğretim yılında Enstitümüze kayıtlanan öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını öğrenci işlerinden alabilirler.

0 comments

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı

“Türkiye genelinde üniversitelerin bölgelere göre gruplanarak kariyer etkinlikleri yapılması” kararlaştırılmıştır. T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Dokuz Eylül Üniversitesi’ni İzmir ve çevre üniversiteleri bir araya getirerek bölgesel kariyer etkinliğini planlaması ve organize etmesi konusunda görevlendirilmiştir. Bu doğrultuda, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde “EGE BÖLGESİ KARİYER FUARI” organizasyonu düzenlenmektedir. Ege Bölgesi’ndeki 17 üniversitenin öğrencilerinin katılımına açık olan “EGE […]

0 comments

Su Yönetimi Ödülleri

Ülkemizin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri doğrultusunda su kaynaklarımızın etkin ve verimli yönetilebilmesi ve su kayıplarının kontrolü çalışmalarını teşvik etmek amacıyla, “Su Yönetimi Ödülleri” programı düzenlendiği bildirilmekte olup detaylı bilgiye www.suyonetimiodulleri.org internet adresinden ulaşılabilecektir, ödül başvuruları 1 Şubat 2019 – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında https://www.suyonetimiodulleri.org/basvurular/   adresinden yapılabilecektir.

0 comments

2018-2019 Bahar Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Sonuçları ve Kayıt Evrakları hk.

2018-2019 Öğretim yılı Bahar Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora programları sınav sonuçları ektedir.   KESİN KAYIT TARİHLERİ: 25-26 Şubat 2019 tarihlerinde 100/2000 YÖK Doktora Burs Koordinatörlüğünde kayıt yapılacaktır.   KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: a) Kesin Kayıt Bilgi Formu (Form 11) (Dijital ortamda doldurulacaktır.) b) Çalışma durumu beyan dilekçesi (Dilekçe 1) (Dijital ortamda doldurulacaktır.) ve SGK’dan alınan çalışma […]

0 comments

2019/2020 Akademik Yılı ERASMUS+ Değişim Programı

2019/2020 Akademik Yılı ERASMUS+ Değişim Programı kapsamında, Öğrenim ve Staj Hareketliliği’nden yararlanmak isteyen Üniversitemiz öğrencilerine yönelik başvuru süreci ile ilgili ayrıntılar aşağıda ekteki belgede sunulmaktadır. Erasmus Duyurusu   Detaylı bilgi için http://international.deu.edu.tr / Sorularınız için erasmus@deu.edu.tr

0 comments

Mevlana Değişim Programı Başvuru Süreci

Mevlana Değişim Programı kapsamında, 2018-2019 akademik yılında, üniversitemizin anlaşmalı olduğu yurtdışı üniversitelerde değişim öğrencisi olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için başvuru koşulları, izlenmesi gereken yol ve süreç hakkında Dış İlişkiler Koordinatörlüğü (www.international.deu.edu.tr) anasayfasında “Mevlana Duyurulan” başlığı altında İngilizce ve Türkçe duyuru yapılmış olup; söz konusu duyuru aşağıda ayrıca verilmiştir. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin, 12 Şubat […]

0 comments

2018/2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU  KAPSAMINDA ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK PROGRAMLAR

2018/2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU  KAPSAMINDA ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK PROGRAMLAR SINAVLAR FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE YAPILACAKTIR. Anabilim Dalı Programı Alt Alan Adı Sınav Tarihi Yazılı Sınav Saati Yazılı Sınav Salonları Sözlü Sınav Saati Yazılı Sınav Salonları Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora Biyoenformatik-Biyoistatistik 20/02/2019 09:00 Derslik 4 11:00 Derslik 4 […]

0 comments

2018/2019 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Derslerin Derslikleri

2018/2019 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Derslerin Dersliklerine ulaşmak için tıklayınız.

0 comments

2018-2019 Bahar Dönemi Ders Kayıt Tarihlerine ilişkin düzenleme

2018-2019 Bahar Dönemi Ders Kayıt Tarihlerine ilişkin düzenleme Öğrencilerimizin Dikkatine, Fen Bilimleri Enstitüsü ders kaydı yenileme işlemleri 13 Şubat 2019 tarihinde başlamış olup 18 Şubat 2019 saat 12:00 ‘ye kadar devam edecektir. Sistem aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında aktif olacaktır. Başlangıç Tarihi      : 13 Şubat 2019 Çarşamba Saat 13:00 Bitiş Tarihi                : 18 Şubat […]

0 comments

2018-2019 Bahar Dönemi Ders Kayıt İşlemleri

Öğretim Üyelerimizin ve Öğrencilerimizin Dikkatine, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-2019 öğretim yılı BAHAR dönemi kayıt yenileme işlemleri DEBİS web sistemi üzerinden 13 Şubat 2019 Çarşamba saat 13:00 – 17 Şubat 2019 Pazar saat 23:59 (sistem belirtilen zaman aralığı içerisinde, mesai dışı saatlerde de açık olmaktadır.) tarihleri arasında gerçekleştirilebilecektir. Kayıt yenileme işlemleri yalnızca belirtilen tarih ve saat aralığında aktif […]

0 comments

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU İLAN METNİ (2018-2019 BAHAR)

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 2018/2019 BAHAR yarıyılında aşağıda belirtilen koşulları taşıyan adaylar arasından, aşağıda belirtilen alanlarda doktora öğrencisi alınacaktır. 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında aşağıda listelenen Doktora Programları ve alanlar için belirtilen sayıda doktora öğrencisi alınacaktır.  Bu kapsamda eğitimine devam eden doktora öğrencilerine azami 4 yıl boyunca, bütünleşik doktora öğrencilerine azami 5 yıl boyunca yılda […]

0 comments

2018-2019 BAHAR Lisansüstü Programlara Yedekten Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar

2018-2019 BAHAR Dönemi Lisansüstü Programlara Yedekten Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Listesi şu şekildedir: İnşaat Mühendisliği ABD / Yapı Yüksek Lisans 147472  ROJHAT EVGI Adayların kesin kayıtları 04 Şubat 2019 tarihinde saat 17.30’a kadar DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimi’nde yapılacaktır. Gerekli evraklar için tıklayınız.

0 comments

2018-2019 BAHAR Lisansüstü Programlara Giriş Sınavı ve Yerleştirme Sonuçları

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ne 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı “TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KONTENJAN” için 07-17 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılan başvuruların sınav ve yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgiler: * Sınav sonuçları listelerinde, ilgili programları tercih eden tüm adayların bilgileri bulunmaktadır. ** Yerleştirme sonuçları listelerinde, ilgili programları tercih eden ve kontenjanlar dahilinde asıl ve yedek olan yerleşen adayların […]

0 comments

2018-2019 Bahar Yarıyılı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!

2018-2019 Bahar Yarıyılı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine! Sizi kutluyor,  başarılarınızın devamını diliyoruz.  Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 30 Ocak-01 Şubat 2019  tarihlerinde /yedek kayıtları ise 04 Şubat 2019 tarihinde   çalışma  saatleri içinde  Dokuz  Eylül Üniversitesi   Fen  Bilimleri  Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılacaktır.  Kayıt hakkı kazanan Adayların DEÜ Debis Veri Girişi işlemini yapmaları […]

0 comments

2018-2019 Bahar Kayıt Hakkı Kazanan II.Öğretim Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dikkatine!

II.ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE 2018-2019 öğretim yılı Bahar yarıyılında Enstitümüze kayıtlanacak II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri kesin kayıtlarını yaptırmak için aşağıdaki işlem sırasını takip etmelidirler: 1. Öncelikle DEBİS sayfasından «Yeni kayıt olan öğrencilerimiz, lütfen önce bu link(mailogr.deu.edu.tr) üzerinden Debis Kullanıcı hesabınızı oluşturunuz. Bu işlem sonrası yeni kullanıcı adınızla DEBİS’e giriş yapabilirsiniz. » uyarısındaki bu […]

0 comments

Fullbright Bursları

Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu, bilinen adıyla Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, kuruluşundan bugüne kadar geçen 69 yıl boyunca Türk ve Amerikalı üniversite mezunları, araştırmacılar ve bilim adamları arasındaki kültürel değişim programlarım desteklemektedir. Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu 1949 yılında Türkiye ve ABD arasında imzalanan ikili bir anlaşma ile kurulmuştur, ve bütçesi iki ülke hükumetlerinin katkılarıyla […]

0 comments

2018-2019 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Sınav Tarihleri ve Salonları

Enstitümüz 2018/2019 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Yazılı ve Sözlü Mülakat Sınavları Salon listesine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Sınavlar Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi‘nde Fen Bilimleri Enstitüsü dersliklerinde yapılacaktır. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018‐2019 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ SINAV TARİH VE YERLERİ

0 comments

2018-2019 BAHAR Dönemi Başvuru İşlemleri

*LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARINA BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN İLAN METNİNİ VE UYARILARI DİKKATLİCE OKUMALARI VE BAŞVURU SİSTEMİNDEKİ ADIMLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDİR.  Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ne 2018/2019 öğretim yılı BAHAR yarıyılı “TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS” programları kontenjanları ile “DOKTORA” programları kontenjanlarına 07 Ocak ile 17 Ocak 2019  tarihleri arasında yapılacak başvurulara esas olmak üzere “öğretimine alınacak öğrencilerin, her […]

0 comments

2018-2019 BAHAR Dönemi Lisansüstü Başvuruları

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ne 2018/2019 Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” öğretimine alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, öğrenci kontenjanları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli unvanları; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile her program için mülakat tarihi ve saatleri aşağıdaki “İlgili dosyalar” bölümünde duyurulmuştur. Aşağıda belirtilen […]

0 comments

Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Sınavı (2018-2019 Bahar Dönemi)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE! Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereği 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz Yüksek lisans Programlarına başvuracak adayların, (İngilizce Hazırlık eğitiminin Güz yarıyılında başlaması ve yıllık olması nedeniyle) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul […]

0 comments

Young Scholars Union Kongreleri

“Young Scholars Union” tarafından 2019 yılı içerisinde Antalya ve Prag’da düzenlenecek olan “Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi” ve “Uluslararası Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Yeni Trendler Kongresi” ile farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlerin bilimsel çalışmaları ile bir araya gelmesi, bilgi ve deneyimlerin aktarılması ve böylece ortak çalışmalara zemin hazırlanması amaçlanmıştır. Uluslararası bir bilim (hakem) ve düzenleme kurulu tarafından […]

0 comments

5. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

Türkiye ve Balkan Ülkeleri ile bilimsel, araştırma, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik düzeyde ilişkileri geliştirebilmek amacıyla, 17- 21 Nisan 2019 tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta “5. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı” düzenlenecektir. Konferans ile ilgili detaylı bilgiye https://www.icsd.eu/ web adresinden ulaşabilirsiniz. Konferana son özet gönderim tarihi 17 Şubat 2019 olup, her türlü sorularınızı info@icsd.cu adresine iletebilirsiniz.  

0 comments

3. Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Yenilikleri Konferansı

Türkiye, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkeleri ile bilimsel, araştırma, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik düzeyde ilişkileri geliştirebilmek amacıyla 17-21 Nisan 2019 tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek “3. Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Yenilikleri Konferansı”na son özet gönderim tarihi 17 Şubat 2019’dur. Ayrıntılı bilgilere https://www.iceti.org/ adresinden ulaşabilirsiniz. Konferansala ilgi tüm sorularınızı info@iceti.org adrsine iletebilirsiniz.

0 comments

III. ANLAŞMAZLIK YÖNETİMİ, ARABULUCULUK VE TOPLUMSAL UZLAŞI KONGRESİ

III. ANLAŞMAZLIK YÖNETİMİ, ARABULUCULUK VE TOPLUMSAL UZLAŞI KONGRESİ 7-8 Aralık 2018 tarihinde Üniversitemiz Desem salonlarında yapılacatır. Kongre ilgili dokümanlar ektedir. Kongre Posteri Program

0 comments
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast