01-03-2023

Ülkemizde  06.02.2023  tarihinde  yaşanan  deprem  sebebiyle,  Üniversitemiz  Senatosunun 20.02.2023 tarihli ve 631 sayılı Kararı ile 2022-2023 eğitim-öğretim yılının bahar yarı yılında derslerin çevrimiçi (eş zamanlı) yapılmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda Üniversitemiz tarafından, 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun 46. Maddesinin (j) bendi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kantin-Kafeteryalar ve Beslenme Birimi İşletim Yönergesi’ nin “Burslar” başlıklı 15.maddesi uyarınca, sağlanan Yemek Bursu kapsamında, depremden etkilenen öğrencilerin, Enstitümüze yemek bursu talebi ile başvurabilirler.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast