Yayın Onur Belgesi

Yayın Onur Belgesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulama Esaslarının 43 (2 ve 3). Maddesine göre verilmektedir.
MADDE 43 – (2) Fen Bilimleri Enstitüsündeki lisansüstü eğitimleri sırasında yüksek lisansta en az bir (1), doktorada en az iki (2) adet Arts&Humanities, SSCI, SCI, SCI-Expanded ve Doçentlik başvurusunda kabul edilen alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi olan lisansüstü öğrencilerine, bu yayınlarını Enstitü’ye bildirmeleri
durumunda ‘Yayın Onur Belgesi’ verilir.
(3) Yayın Onur Belgesi verilebilmesi için söz konusu yayınların öğrencinin lisansüstü tezinden üretilmiş olması, öğrencinin birinci yazar olması ve tüm makalelerde adres olarak Dokuz Eylül Üniversitesinin gösterilmesi şartları aranır.

Yayın Onur Listesinde Bilgilerinizin açık şekilde yayımlanmasını istiyorsanız https://acikriza.deu.edu.tr/?aref=D050AEFF-7F2A-414C-8651-6F24397AF4B2 adresinde yer alan “KURUMSAL SİTEDE İLAN EDİLEN ÜSTÜN BAŞARI/YAYIN ONUR BELGESİ SAHİPLERİ AYDINLATMA METNİ”ni onaylayıp fbe@deu.edu.tr adresine eposta ile bilgi veriniz.

VERİLME TARİHİ ADI SOYADI ANABİLİM DALI PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU
28.04.2023 F*** E*** İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi Yüksek Lisans Prof.Dr. Burak FELEKOĞLU POLİMER KATKILI TAMİR HARÇLARININ SÜLFAT ETKİLERİNE DAYANIKLILIĞI
14.04.2023 A*** Y*** Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Doktora (İngilizce) Doç.Dr. Zerrin IŞIK Diagnosis of Dementia Using Deep Neural Networks with Multimodal Imaging and Clinical Data
31.03.2023 F*** M*** Y*** İstatistik Veri Bilimi Yüksek Lisans Doç.Dr. Engin YILDIZTEPE Employing Deep Learning Approaches for Financial Time Series Analysis
24.03.2023 ELİFE ÖZTÜRK KIYAK Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Doktora (İngilizce) Doç.Dr. Derya BİRANT Application of Data Mining Techniques in Software Engineering
24.03.2023 B*** P*** Şehir ve Bölge Planlama Kentsel Tasarım Doktora Prof.Dr. Şebnem GÖKÇEN KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KENTSEL TASARIM İLİŞKİSİ: KAMUSAL SANAT VE SANATA AYRILAN PAY STRATEJİSİ BAĞLAMINDA SORGULAMALAR
17.03.2023 Ö*** C*** U*** Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora (İngilizce) Doç.Dr. Serkan GÜNEL AVERAGE INTEGRATED CAUSATION ENTROPY IN ANALYSIS OF CHAOTIC DYNAMICAL NETWORKS IN COMPLETE AND CLUSTER SYNCHRONIZATION
03.02.2022 SEDA VATAN Makine Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği Yüksek Lisans (İngilizce) Prof.Dr. Hasan ÖZTÜRK Dynamic stability analysis of a curved beam with suspended spring- mass systems
30.12.2022 HAZAL GERGEROĞLU Nanobilim ve Nanomühendislik Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Doç.Dr. Mehmet Faruk EBEOĞLUGİL Investigations on Synthesis and Characterizations of Carbon Nanotubes for Biosensor Applications
11.11.2022 MUSTAFA BİLGİN Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Deniz Kimyası Yüksek Lisans Prof.Dr. Esin SUZER ASSESSMENT OF HEAVY METAL CONCENTRATIONS IN BIVALVES FROM THE H0MA LAGOON
04.11.2022 HÜSEYİN KÜRŞAT ÇELİK İnşaat Mühendisliği Yapı Yüksek Lisans Doç.Dr. Gökhan ŞAKAR Ahşap Yapıların Tarihsel Gelişimi, Günümüzdeki Yeri ve Analiz Yöntemleri
07.10.2022 O*** D*** Makine Mühendisliği Makina Teorisi ve Dinamiği Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Hasan ÖZTÜRK Mechanical and dynamic analysis of an Aluminum – Mineral composite beam and plate
07.10.2022 RAMAZAN DALMIŞ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Doç.Dr. Işıl BİRLİK Development of Silica Based Photonic Crystals Doped by Rare-earth Elements
23.09.2022 ALİREZA AHMADABADI İstatistik İstatistik Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Burcu HÜDAVERDİ AKTAŞ A NEW APPROXIMATION TO DEPENDENCE FUNCTION IN BIVARIATE EXTREME VALUE DISTRIBUTIONS
16.09.2022 MUHAMMER KESKİNATEŞ İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi Doktora Prof.Dr. Burak FELEKOĞLU Çoklu Çatlak Davranışı Gösteren Farklı Polimerik Lifli Çimento Esaslı Kompozitlerin Mikromekanik Tabanlı Tasarımları ve Kıyaslanması
29.07.2022 AYSUN ASENA KUNT ERDOĞAN Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Doç.Dr. Zeynep Nihan BERBERLER Yığılmaya dayalı ağ analizi
20.05.2022 MURAT DEMİR Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği Doktora Doç.Dr. Musa KILIÇ ÜÇ FİTİLDEN DİKİŞ İPLİĞİ ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
29.04.2022 N*** Ü*** Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği Doktora Prof.Dr. Ayşe OKUR DENİM KUMAŞLARIN DOKUNSAL KONFORUNUN ANALİZİ VE GELİŞTİRİLMESİ
22.04.2022 HAKAN DALKILIÇ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Doktora (İngilizce) Doç.Dr. Mehmet Hilal ÖZCANHAN IDENTITY VERIFICATION IN INTERNET OF THINGS DEVICES
22.04.2022 PELİN YILDIRIM Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Doktora (İngilizce) Doç.Dr. Derya BİRANT DATA ENGINEERING AND MANAGEMENT IN TEXTILE SECTOR
22.04.2022 MEHMET KORKMAZ Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği Doktora Prof.Dr. Ayşe OKUR ÜÇ BOYUTLU DOKUMA KUMAŞLARIN MODELLENMESİ VE ANALİZİ
22.04.2022 HAKAN ALYÜRÜK Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Deniz Kimyası Doktora Prof.Dr. Aynur KONTAŞ SEASONAL VARIATION OF DISSOLVED ORGANIC MATTER IN İZMİR BAY
22.04.2022 HAKAN ALYÜRÜK Kimya Kimya Yüksek Lisans Prof.Dr. Levent ÇAVAŞ ANTIFOULING PERFORMANCES OF ECO-FRIENDLY SECONDARY METABOLITE COCTAILS FROM MARINE PLANTS
01.04.2022 İREM SARBAT Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doktora (İngilizce) Dr.Öğr.Üyesi Seren ÖZMEHMET TAŞAN AN INDICATOR-BASED SYSTEMATIC ERGONOMICS PERFORMANCE EVALUATION APPROACH FROM SUSTAINABILITY PERSPECTIVE
25.03.2022 BEHNAM KHORRAMI Coğrafi Bilgi Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Okan FISTIKOĞLU ASSESSMENT OF THE FLUCTUATIONS OF GROUNDWATER STORAGE THROUGH GIS AND REMOTE SENSING METHODS
18.03.2022 İREM DİNÇLER Mimarlık Bina Bilgisi Yüksek Lisans Prof.Dr. İlknur TÜRKSEVEN DOĞRUSOY SOSYOKÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA KAMUSAL AÇIK ALANDA KİMLİK VE ANLAM, SAMSUN MİLLİ FUAR ALANI ÖRNEĞİ
11.02.2022 GİZEM CEYLAN TÜRKOĞLU Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği Doktora Prof.Dr. Ayşe Merih SARIIŞIK YANIK TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE HİBRİT BİYOAKTİF TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
14.01.2022 EREN PAMUK Jeofizik Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği Doktora Prof.Dr. Mustafa AKGÜN INVESTIGATION OF SOIL DYNAMIC CHARACTERISTICS AND MODELING SOIL-BEDROCK INTERFACES OF BORNOVA PLAIN AND ITS SURROUNDINGS (EASTERN İZMİR BAY/WESTERN TURKEY)
14.01.2022 EREN PAMUK Jeofizik Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans Dr.Öğr.Üyesi Şenol ÖZYALIN İZMİR (Buca) BÖLGESİNDE YÜZEY DALGASI YÖNTEMLERİYLE ELDE EDİLEN KAYMA DALGASI HIZLARININ (Vs) ANALİZİ ve MİKROTREMOR UYGULAMALARI
28.10.2021 ASLIHAN NASIF Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Doktora Prof.Dr. Erdeniz ÖZEL SAKARYA KANYONU’NUN MORFO-AKUSTİK YAPISI
9.07.2021 A*** K*** Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Nihan BERBERLER ÇİZGELERİN DİFERANSİYELİNİN HESAPLANMASI
19.03.2021 GÖKSU TÜYSÜZOĞLU Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Doktora (İngilizce) Doç.Dr. Derya BİRANT DATA MINING AND MACHINE LEARNING IN ENVIRONMENTAL INFORMATICS
5.03.2021 GÜLŞAH EKİN KARTAL Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği Doktora Prof.Dr. Ayşe Merih SARIIŞIK BALIK AĞLARINA ANTİFOULİNG ÖZELLİK KAZANDIRAN ALTERNATİF YÖNTEMLER
6.07.2020 R*** C*** Ü*** Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Prof.Dr. Hasan ÖZTÜRK FAULT DIAGNOSIS OF A POWER TRANSMISSION SYSTEM USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
29.06.2020 DERYA KAYA ÖZDEMİR İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Doktora Prof.Dr. Ali TOPAL EVALUATING THE EFFECT OF SBS MODIFIED BITUMEN PREPARATION PARAMETERS ON THE CHARACTERISATION OF BITUMEN
29.06.2020 BARAN BOZYİĞİT İnşaat Mühendisliği Yapı Doktora Doç.Dr. Yusuf Yeşilce SÜREKLİ PARAMETRELİ ÇERÇEVELERİN TEK DEĞİŞKENLİ KAYMA DEFORMASYON TEORİSİ VE DİNAMİK RİJİTLİK METODU KULLANILARAK SERBEST TİTREŞİM VE HARMONİK TEPKİ ANALİZLERİ
29.06.2020 BARAN BOZYİĞİT İnşaat Mühendisliği Yapı Yüksek Lisans Doç.Dr. Yusuf Yeşilce EKSENEL DOĞRULTUDA İVMELENEN KİRİŞLERİN SERBEST TİTREŞİM ANALİZİNİN DİFERANSİYEL TRANSFORMASYON YÖNTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ
21.05.2019 E*** Y*** Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Nihan BERBERLER AĞLARDA ZEDELENEBİLİRLİĞİN AYRIT ARTIK YAKINLIK İLE ÖLÇÜMÜ
7.10.2016 İSMAİL YILMAZLAR Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Metin SABUNCU SPECKLE REDUCTION AND IMAGE QUALITY IMPROVEMENT IN DISPLAY TECHNOLOGIES HAVING LASER LIGHT SOURCES
19.02.2016 OKAN ÖZDEMİR Makine Mühendisliği Mekanik Doktora Prof.Dr. Ramazan KARAKUZU FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF IONIC POLYMER-METAL COMPOSITES
11.04.2014 İ*** F*** S*** Makine Mühendisliği Mekanik Doktora Prof.Dr. Onur SAYMAN FAILURE ANALYSIS OF BOLTED AND PINNED COMPOSITE JOINTS UNDER TEMPERATURE EFFECTS
18.01.2013 U*** B*** İstatistik İstatistik Yüksek Lisans (İngilizce) Prof.Dr. Aylin ALIN JACKNIFE-AFTER – BOOTSTRAP METHOD FOR DETECTION OF OUTLIERS AND INFLUENTIAL OBSERVATIONS IN LINEAR REGRESSION MODELS
21.12.2012 O*** G*** Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Delia Terasa SPONZA EFFECTS OF ANAEROBIC AND AEROBIC SEQUENTIALS IN THE TREATMENT OF POLYAROMATIC HYDROCARBONS (PAHs)  FROM A PETROCHEMICAL INDUSTRY  WASTEWATER
21.12.2012 O*** G*** Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Yüksek Lisans (İngilizce) Prof.Dr. İlgi KARAPINAR COLOR REMOVAL FROM TEXTILE WASTEWATER IN SEQUENCING BATCH REACTOR
5.07.2012 ÇAĞLAR ÖZKAYMAK Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Doktora Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR MANİSA HAVZASININ AKTİF TEKTONİĞİ VE DEPREMSELLİĞİ BATI ANADOLU TÜRKİYE
30.03.2012 Y*** B*** Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları Yüksek Lisans Prof.Dr. Murat HATİPOĞLU GEMMOLOGICAL AND MINERALOGICAL INVESTIGATIONS AND GENESIS OF THE MASSİVE PURPLE JADE FROM THE HARMANCIK-BURSA REGION
9.03.2012 UFUK ÖREN Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları Yüksek Lisans Prof.Dr. Murat HATİPOĞLU GEMMOLOGICAL AND MINERALOGICAL INVESTIGATIONS AND GENESIS OF THE MASSİVE DARK GREEN CHRYSOPRASES FROM THE BİGA-ÇANAKKALE REGION
9.12.2011 K*** V*** Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Eyüp AKPINAR ACTIVE POWER FILTERS BASED ON NEURAL NETWORKS FOR POWER QUALITY
9.12.2011 S*** Ö*** Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Uğur ÇAM NOVEL POSSIBILITIES IN SQUARE-ROOT DOMAIN CIRCUIT DESIGN
18.11.2011 Ç*** K*** Ç*** İstatistik İstatistik Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Efendi NASİBOĞLU ON CLUSTERING AND CLASSIFICATION METHODS IN BIOSEQUENCE ANALYSIS
18.11.2011 G*** U*** İstatistik İstatistik Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Efendi NASİBOĞLU CONSTRUCTION AND ANALYSIS OF CLUSTERING ALGORITHMS BASED ON FUZZY RELATIONS AND THEIR APPLICATIONS TO EEG DATA
4.11.2011 SEZİN TUNABOYLU İstatistik İstatistik Yüksek Lisans (İngilizce) Prof.Dr. Efendi NASİBOĞLU ANALYSIS OF GENETIC DATA VIA DATA MINING METHODS AND ITS APPLICATIONS
28.10.2011 R*** S*** Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Yüksek Lisans (İngilizce) Prof.Dr. Fikret KARGI BIOHYDROGEN PRODUCTION BY DARK /LIGHT FERMENTATION OF HYDROLYSED  WHEAT STARCH
30.09.2011 H*** K*** Jeoloji Mühendisliği Ekonomik Jeoloji Doktora Prof.Dr. Eran NAKOMAN MANİSA-SALİHLİ-KÖPRÜBAŞI URANYUM ZUHURUNUN İNCELENMESİ
5.08.2011 A*** G*** Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Uğur ÇAM NEW POSSIBILITIES IN THE DESIGN OF ANALOG INTEGRATED CIRCUIT WITH MOS-C REALIZATION
22.04.2011 K*** M*** Makine Mühendisliği Makina Teorisi ve Dinamiği Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Mustafa SABUNCU VIBRATION ANALYSIS AND MEASUREMENT OF BEAMS HAVING MULTIPLE CRACKS
18.03.2011 G***B*** A*** Fizik Fizik Doktora Prof.Dr. İsmail SÖKMEN SELF-CONSISTENT INVESTIGATION OF EXCHANGE AND CORRELATION IN THE TWO-DIMENSIONAL ELECTRON GAS UNDER STRONG PERPENDICULAR MAGNETIC FIELDS
4.03.2011 R*** Ö*** Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Delia Terasa SPONZA EFFECT OF SONICATION ON THE TREATMENT OF TOXIC AND REFRACTORY INDUSTRIAL WASTEWATERS
4.03.2011 R*** Ö*** Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Yüksek Lisans (İngilizce) Prof.Dr. İlgi KARAPINAR COLOR REMOVAL FROM TEXTILE WASTEWATER IN SEQUENCING BATCH REACTOR
18.02.2011 A*** K*** Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans (İngilizce) Doç.Dr. Güleser KALAYCI DEMİR SEGMENTATION IN ABDOMINAL MEDICAL IMAGES
4.02.2011 M*** Ö*** İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Doktora Prof.Dr. Serhan TANYEL ŞEHİRSEL YERLEŞMELERDE ERİŞİLEBİLİRLİK ÖLÇÜTÜNÜN, MODELLENMESİ VE KULLANIMI: ULAŞIM TÜRÜ SEÇİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
12.01.2011 Y*** Y*** İnşaat Mühendisliği Yapı Doktora Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL YAYILI KÜTLELİ SİSTEMLERİN YÜKSEK MERTEBEDEN KESME DEFORMASYONU TEORİSİ, DİFERANSİYEL QADRATURE (DQM) VE DİFERANSİYEL TRANSFORMASYON (DTM) YÖNTEMLERİ KULLANILARAK DİNAMİK ANALİZİ
12.01.2011 Y*** Y*** İnşaat Mühendisliği Yapı Yüksek Lisans Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL YATAK KATSAYISI DEĞİŞKEN ELASTİK ZEMİNE KISMİ GÖMÜLÜ KAZIKLARIN SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ
7.01.2011 H*** B*** Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Necdet ALPASLAN ASSESSMENT OF WATER QUALITY  BY TOTAL  MAXIMUM DAILY LOAD (TMDL) ANALYSIS
7.01.2011 E*** Ç*** Ç*** Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Fikret KARGI DEGRADATION AND MINERALIZATION OF DIURON AND SIMAZINE IN AQUEOUS SOLUTION BY ADVANCED OXIDATION PROCESSES
7.01.2011 Y*** K*** Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora (İngilizce) Doç.Dr. Damla GÜRKAN KUNTALP MULTI -STAGE CLASSIFICATION OF ABNORMAL PATTERNS IN EEG AND ECG USING MODEL-FREE METHODS
7.01.2011 E*** D*** G*** Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Görkem AKINCI HEAVY METALS BIOLEACHING IN THE SEDIMENTS OF İZMİR INNER BAY
24.12.2010 İ***K*** Jeofizik Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği Doktora Prof.Dr. Müjgan ŞALK BATI TÜRKİYE GRAVİTE VE DEPREM KATOLOG  VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
24.12.2010 E*** A*** B*** Kimya Kimya Doktora Prof.Dr. Mürüvvet YURDAKOÇ SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF BORON-STARCH COMPLEXES
30.07.2010 M*** Ö*** Makine Mühendisliği Termodinamik Yüksek Lisans Prof.Dr. Aytunç EREK BİR ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİNİN TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN DENEYSEL VE SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
18.06.2010 G*** E*** Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ THE INVESTIGATION OF SLUDGE DISINTEGRATION USING OXIDATION PROCESSES
30.04.2010 B*** P*** Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Doktora Prof.Dr. Erdeniz ÖZEL İZMİR VE CİVAR KÖRFEZLERDEKİ JEOTERMAL ALANLARIN ARAŞTIRILMASI (GÜLBAHÇE KÖRFEZİ ÖRNEĞİNDE)
12.03.2010 M*** S*** K*** Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Doktora Prof.Dr. Funda AKGÜN OLIGO-MIOCENE PALYNOLOGY, PALAEOBOTANY, VERTEBRATE, MARINE, FAUNAS, PALAEOCLIMATOLOGY AND PALAEOVEGETATION OF THE ÖREN BASIN (NORTH OF THE, GÖKOVA GULF), WESTERN ANATOLIA
19.02.2010 R*** S*** E*** Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doktora (İngilizce) Doç.Dr. Arslan ÖRNEK TABU SEARCH BASED SOLITION APPROACHES FOR LOT STREAMING PROBLEMS IN FLOW SHOPS
4.02.2010 S*** A*** İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi Doktora Prof.Dr. Bülent BARADAN ALKALİLERLE AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU BAĞLAYICILI LİFLİ KOMPOZİT GELİŞTİRİLMESİ
29.01.2010 A*** T*** Makine Mühendisliği Enerji Doktora Prof.Dr. İsmail Hakkı TAVMAN INVESTIGATION OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF NANOFLUIDS
29.01.2010 M*** R*** K*** İnşaat Mühendisliği Geoteknik Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Arif Şengün KAYALAR A MODELLING STUDY FOR LOAD TRANSFER MECHANISMS OF SLOPE STABILIZING PILES
15.01.2010 B*** K*** Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği Doktora Prof.Dr. Aysun AKŞİT PLAZMA TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK ÇEŞİTLİ DOĞAL VE SENTETİK LİFLERİN BURUŞMAZLIK VE GÜÇ TUTUŞURLUK ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
4.01.2010 S*** Ö*** Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans (İngilizce) Prof.Dr. Uğur ÇAM NOVEL POSSIBILITIES IN SQUARE-ROOT DOMAIN CIRCUIT DESIGN
25.12.2009 H*** Ö*** Makine Mühendisliği Makina Teorisi ve Dinamiği Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Mustafa SABUNCU GEARBOX HEALTH MONITORING AND FAULT DETECTION USING VIBRATION ANALYSIS
18.12.2009 D*** E*** A*** Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doktora (İngilizce) Prof.Dr. G. Miraç BAYHAN NEURAL NETWORK BASED OPTIMIZATION IN PRODUCTION SCHEDULING
6.11.2009 Y*** İ*** Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Mehmet KUNTALP A DETAILED ANALYSIS OF THE EFFECTS OF VARIOUS COMBINATIONS OF HEART RATE VARIABILITY INDICES IN CONGESTIVE HEART FAILURE
9.10.2009 M*** A*** S*** Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ ABDOMINAL IMAGE SEGMENTATION AND VISUALIZATION USING HIERARCHICAL NEURAL NETWORKS
14.08.2009 Z*** M*** Kimya Kimya Doktora Prof.Dr. Mehmet Kadir YURDAKOÇ PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF AI-, Fe- AND Zr- PILLARED CLAYS AND THEIR APPLICATIONS
3.07.2009 S*** Ö*** Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Fikret KARGI ETHANOL PRODUCTION  FROM CHEESE WHEY POWDER SOLUTION BY FERMANTATION
12.06.2009 A*** M***S*** Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Doktora Prof.Dr. Ünsal GEMİCİ HYDROGEOLOGY OF LOWER KUÇUK MENDERES RIVER COASTAL WETLAND
5.06.2009 G*** A*** Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Doktora Prof.Dr. Üner İPEKOĞLU KÖMÜR MİNERAL MADDE İÇERİĞİNİN YANMA PROSESİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
5.06.2009 S*** K*** Kimya Kimya Doktora Prof.Dr. Elif SUBAŞI SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SOME TRANSITION METAL CARBONYL COMPLEXES CONTAINING NITROGEN AND SULPHUR DONOR LIGANDS
22.05.2009 G*** T*** Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doktora (İngilizce) Prof.Dr. G. Miraç BAYHAN A HIGH-LEVEL PETRI NET BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR REAL-TIME SCHEDULING AND CONTROL OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS: AN OBJECT-ORIENTED APPROACH
22.05.2009 D*** K*** Maden Mühendisliği Maden İşletme Doktora Prof.Dr. Ahmet Hakan ONUR GÖRÜNTÜ ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE KAYAÇLARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI
22.05.2009 H*** K*** Jeoloji Mühendisliği Ekonomik Jeoloji Yüksek Lisans Prof.Dr. Eran NAKOMAN MANİSA-SALİHLİ-KÖPRÜBAŞI URANYUM ZUHURUNUN İNCELENMESİ
22.05.2009 Y*** Y*** Ö*** Jeoloji Mühendisliği Ekonomik Jeoloji Doktora Prof.Dr. Cahit HELVACI MINERALOGIC AND PETROGRAPHIC INVESTIGATION OF SKARN  ALTERATION ZONES RELATED TO THE EVCILER GRANITOID KAZDAĞ NORTHWESTERN ANATOLIA
10.04.2009 G*** P*** Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği Doktora Prof.Dr. Fatma ÇEKEN DÜZ ÖRME MAKİNELERİNDE ÜRETİLEBİLEN ÖRME KUMAŞ TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE  BİR ARAŞTIRMA
10.10.2008 C*** K*** Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Doktora Dr.Öğr.Üyesi Melih BELEVİ KOMPOZİT YAYLARIN MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
12.09.2008 M***A*** S*** Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ ABDOMINAL IMAGE SEGMENTATION AND VISUALIZATION USING HIERARCHICAL NEURAL NETWORKS
1.08.2008 A*** B*** Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU A STUDY OF SEMI-VOLATILE TOXIC ORGANIC AIR POLLUTANTS IN ALİAĞA HEAVY INDUSTRIAL REGION
27.06.2008 M*** Y*** P*** Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Fikret KARGI REMOVAL OF HEAVY METALS FROM WASTEWATER BY BIOSORPTION USING EXCESS SLUDGE
23.05.2008 M*** K***K*** Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans (İngilizce) Prof.Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI ADVANCED ANALYSIS SYSTEM FOR OPTIMIZED CHANGEOVER OPERATIONS
9.05.2008 A*** T*** İnşaat Mühendisliği Yapı Doktora Prof.Dr. Bülent BARADAN AGREGALARIN GEOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YENİ GÖRÜNTÜ ANALİZ YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİ
18.01.2008 S*** G*** Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans (İngilizce) Doç.Dr. Özge CİHANBEĞENDİ AUTOMATION OF THE WATER DISTRIBUTION SYSTEM USING SCADA
20.07.2007 A*** K*** Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Uğur ÇAM NEW POSSIBILITIES FOR THE DESIGN OF CLASS-A AND DIFFERENTIAL CLASS-AB LOG DOMAIN FILTERS USING STATE SPACE SYNTHESIS METHOD
22.06.2007 F*** Ş*** Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Doktora Prof.Dr. Onur SAYMAN FAILURE ANALYSIS OF COMPOSITE PIN-LOADED JOINTS UNDER PRELOAD MOMENTS
16.03.2007 Y*** S*** Kimya Kimya Doktora Prof.Dr. Mehmet Kadir YURDAKOÇ RELEASING OF PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE FROM VARIOUS MATERIALS
9.02.2007 P*** M***Ö*** Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doktora (İngilizce) Prof.Dr. Hasan ESKİ EXACT AND HEURISTIC ALGORITHMS FOR THE VARIANTS OF THE VEHICLE ROUTING PROBLEM
9.02.2007 A*** G*** Maden Mühendisliği Maden İşletme Doktora Prof.Dr. Halil  KÖSE ETİBAKIR A.Ş. KÜRE BAKIR MADENİ YERALTI ÜRETİM YÖNTEMİNİN TEKNİK VE EKONOMİK AÇIDAN İRDELENMESİ
9.02.2007 M*** K*** Ö*** Maden Mühendisliği Maden İşletme Doktora Prof.Dr. Ferhan  ŞİMŞİR ÖMERLER YERALTI KÖMÜR OCAĞINDA TAM MEKANİZE  ÜRETİMDE OLUŞAN KAYIPLARIN BELİRLENMESİ VE AZALTILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
12.01.2007 M*** K*** Maden Mühendisliği Maden İşletme Doktora Prof.Dr. Turgay ONARGAN ZAYIF KAYALARDA VE FAYLI ZONLARDA TÜNEL AÇMA TASARIM VE YAPIM GEREKSİNMELERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜMLENMESİ
5.01.2007 Ö*** Ö*** Kimya Kimya Doktora Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN INVESTIGATION OF SENSOR CHARACTERISTICS OF SOME CHROMOIONOPHORE STRUCTURES IN POLIMER AND SOL-GEL MATRICES
5.01.2007 N*** Y*** Kimya Kimya Doktora Prof.Dr. Münire  Nalan DEMİR MAGNETIC BEADS FOR CADMIUM REMOVAL FROM HUMAN PLASMA IN MAGNETICALLY STABILIZED FLUIZED BED (MSFB)

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast