Enstitü Hakkında

Fen Bilimleri Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak, 22.06.1982 tarih ve 41 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 18/h maddesi gereğince kurulmuştur. 06.10.1982 gün ve 17830 sayılı Resmi Gazete’de Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği yayınlanmasından sonra ilgili yönetmelik hükümlerine göre öğrenci alınımına başlanmış olup, 20 Temmuz 1982 tarihinden bu yana eğitim ve öğretim faaliyetleri aralıksız olarak başarıyla sürdürülmektedir.

03 Mart 1983 gün ve 17976 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği”nin 5. maddesi uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Anabilim dalları Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı Mühendislik, Mimarlık, Fen Fakültesi ve Denizcilik Fakültesi’nin ilgili bölümleri ile Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü anabilim dallarından  ve Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Disiplinlerarası Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

MİSYONUMUZ:

Enstitünün temel amacı, Üniversitemizde Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında sürdürülen lisansüstü eğitimi (Yüksek Lisans ve Doktora) düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri inceleyerek lisansüstü çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yöneltmektir.

VİZYONUMUZ:

DEÜ FBE Türkiye’de bilgi toplumunun gelişimine öncülük ederek sürekli açık olmayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi hedefleyenkazanılan değerleri toplumun gelişen gereksinimlerine uyarlayan ve çözüm üreten sorumlu ve üstün nitelikli profesyoneller ve araştırmacılar yetiştirmeyi sağlayan lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti sunan bir kurum olacaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ:

Akılcılık

Bilimsellik

Yaratıcılık

Sevgi

İşbirliği

Cesaret

Hoşgörü

Adalet

Girişimcilik

Yenilikçilik

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast