Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Nil KULA DEĞİRMENCİ

E-Posta: nil.degirmenci@deu.edu.tr

Telefon: +90 (232) 278 51 12 / +90 (232) 278 55 65

Web: http://imst.deu.edu.tr/tr/

Posta Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Haydar Aliyev Bul. No:32 35340 İnciraltı/İZMİR

 

Lisansüstü Programlar

Yüksek Lisans Programları:

Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans

Kıyı Mühendisliği Yüksek Lisans

Kıyı Bölge Yönetimi Yüksek Lisans

Gemi İnşaatı Yüksek Lisans

Fiziksel Oşinografi Yüksek Lisans

Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Yüksek Lisans

Canlı Deniz Kaynakları Yüksek Lisans

Doktora Programları:

Kıyı Mühendisliği Doktora

Gemi İnşaatı Doktora

Deniz Kimyası Doktora

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Doktora

Canlı Deniz Kaynakları Doktora

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast