Sayılarla FBE

1 Ekim 2018 tarihinde hazırlanan rapor sonuçlarına göre:

Kayıtlı Öğrenci Sayıları

  • Doktora               517
  • Yüksek Lisans    2228
  • TOPLAM              2745

Mezun Öğrenci Sayıları

  • Doktora               1051
  • Yüksek Lisans    4259
  • TOPLAM              5310

Anabilim Dalı Bazında Kayıtlı Öğrenci Sayıları (2016 Kayıtlı Öğrenci Sayıları)

Kayıtlı Öğrenci Sayıları
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Toplam
Bilgisayar Bilimleri 23 0 23
Bilgisayar Mühendisliği 147 58 205
Biyomedikal Teknolojiler 24 4 28
Biyoteknoloji 10 4 14
Coğrafi Bilgi Sistemleri 66 7 73
Çevre Mühendisliği 98 32 130
Çevresel Yerbilimleri 7 0 7
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 69 41 110
Deprem Yönetimi 20 0 20
Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları 21 0 21
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 125 30 155
Endüstri Mühendisliği 200 21 221
Fizik 37 16 53
Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği 17 4 21
İnşaat Mühendisliği 204 56 260
İstatistik 67 24 91
İş Sağlığı ve Güvenliği 85 1 86
Jeofizik Mühendisliği 29 11 40
Jeoloji Mühendisliği 111 16 127
Jeotermal Enerji 38 0 38
Kimya 43 16 59
Lojistik Mühendisliği 27 0 27
Maden Mühendisliği 66 17 83
Makina Mühendisliği 249 42 291
Matematik 23 10 33
Mekatronik Mühendisliği 42 16 58
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 50 16 66
Mimarlık 131 36 167
Nanobilim ve Nanomühendislik 31 12 43
Şehir ve Bölge Planlama 88 24 112
Tekstil Mühendisliği 25 22 47
TOPLAM 2173 536 2709

 

Anabilim Dalı Bazında Kayıtlı Öğrenci Sayıları (2017 Kayıtlı Öğrenci Sayıları)

Kayıtlı Öğrenci Sayıları
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Toplam
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı 37 37
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 145 67 212
Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı 25 7 32
Biyoteknoloji Anabilim Dalı 10 2 12
Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilimdalı 54 10 64
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı 85 34 119
Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı 6 6
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalı 59 41 100
Deprem Yönetimi Anabilim Dalı 13 13
Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları Anabilim Dalı 13 13
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 116 30 146
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 218 17 235
Fizik Anabilim Dalı 26 16 42
Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı 18 7 25
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 198 57 255
İstatistik Anabilim Dalı 64 20 84
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 139 2 141
Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı 27 9 36
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 90 16 106
Jeotermal Enerji Anabilim Dalı 37 37
Kimya Anabilim Dalı 35 14 49
Lojistik Mühendisliği Anabilim Dalı 33 33
Maden Mühendisliği Anabilim Dalı 59 18 77
Makina Mühendisliği Anabilim Dalı 263 50 313
Matematik Anabilim Dalı 24 9 33
Mekatronik Mühendisliği Anabilimdalı 47 18 65
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı 53 23 76
Mimarlık Anabilim Dalı 123 42 165
Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı 36 13 49
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı 72 26 98
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı 21 24 45
TOPLAM 2146 572 2718

Anabilim Dalı Bazında Kayıtlı Öğrenci Sayıları (2018 Kayıtlı Öğrenci Sayıları)

Kayıtlı Öğrenci Sayıları
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Toplam
ANABİLİM DALI YL DR TOPLAM
Bilgisayar Bilimleri 41 0 41
Bilgisayar Mühendisliği 165 49 214
Biyomedikal Teknolojiler 26 7 33
Biyoteknoloji 9 3 12
Coğrafi Bilgi Sistemleri 41 9 50
Çevre Mühendisliği 101 26 127
Çevresel Yerbilimleri 4 0 4
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 71 30 101
Deprem Yönetimi 10 0 10
Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları 11 0 11
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 110 24 134
Endüstri Mühendisliği 178 16 194
Fizik 17 10 27
Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği 20 12 32
İnşaat Mühendisliği 217 54 271
İstatistik 57 21 78
İş Sağlığı ve Güvenliği 117 7 124
Jeofizik Mühendisliği 29 9 38
Jeoloji Mühendisliği 79 16 95
Jeotermal Enerji 28 0 28
Kimya 36 10 46
Lojistik Mühendisliği 21 0 21
Maden Mühendisliği 60 16 76
Makina Mühendisliği 261 49 310
Matematik 32 8 40
Mekatronik Mühendisliği 73 20 93
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 71 20 91
Mimarlık 166 43 209
Nanobilim ve Nanomühendislik 50 19 69
Şehir ve Bölge Planlama 91 23 114
Tekstil Mühendisliği 36 16 52
TOPLAM 2228 517 2745

Son Üç Yıl Kayıtlı Öğrenci Sayıları

Kayıtlı Öğrenci Sayıları
YILLAR Yüksek Lisans Doktora Toplam
2015 2057 501 2558
2016 2173 536 2709
2017 2146 572 2718
2018 2228 517 2745

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları

Yıllar Kayıtlı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları
Seviye Yüksek Lisans Doktora Toplam
2017 79 58 137
2018 66 41 107
Yıllar Kayıtlı Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçindeki Türkiye Burslusu Öğrenci Sayıları
Seviye Yüksek Lisans Doktora Toplam
2017 38 33 71
2018 23 25 48
Yıllara Göre Kayıtlı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları
2015 2016 2017 2018
133 146 137 107

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Geldikleri Ülkeler ve Öğrenci Sayıları

UYRUK KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI
AFGANİSTAN
ALMANYA 1
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 1
ARNAVUTLUK 1
AZERBAYCAN 7
BANGLADEŞ 1
CEZAYİR 2
ÇİN 1
ENDONEZYA 1
ETİYOPYA 1
FAS 1
FİLİSTİN 3
GANA 2
HİNDİSTAN 2
IRAK 6
İRAN 29
K.K.T.C. 4
KAZAKİSTAN 1
KIRGIZİSTAN 4
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ 4
KOSOVA 1
LÜBNAN 1
MACARİSTAN 1
MADAGASKAR 1
MEKSİKA 1
MISIR 1
MOĞOLİSTAN 1
MORİTANYA 1
NİJER 2
NİJERYA 2
RUANDA 1
SENEGAL 1
SOMALİ 4
SUDAN 1
SURİYE 3
TANZANYA 1
TOGO 1
TUNUS 1
ÜRDÜN 1
YEMEN 2
ZAMBİYA 2
ZİMBABVE 1
TOPLAM 107

Yeni Kayıtlanan Öğrenci Sayıları

Yıllara Göre Yeni Kayıtlanan Öğrenci Sayıları
2015 2016 2017 2018
489 493 430 584

Erasmus + Gelen/Giden Öğrenci Sayıları

GELDİĞİ ÜLKE ÖRENCİ SAYISI
ÇEK CUMHURİYETİ 3
SLOVENYA 1
POLONYA 2
ALMANYA 6
İTALYA 2
FRANSA 3
HIRVATİSTAN 1
TOPLAM 18
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast