–   2022-2023 eğitim-öğretim yıh bahar yarıyılında yürütülecek olan eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin Senato Karar Örneği

–  ONLINE DERS SİSTEMİ : https://online.deu.edu.tr/ (Online ders sisteminde sorun ve aksaklık yaşamamak için, sisteme mutlaka öğrencinumaranız@ogr.deu.edu.tr adresiniz ile giriş yapınız.)