24-05-2024

2024/2025 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2024/2025 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS, ve DOKTORA” öğretimine alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli ünvanları; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile her program için sınav tarihi ve saatleri aşağıda “İlgili Dosyalar” bölümündeki  dosyalarda duyurulmuştur.

Aşağıda belirtilen belgelere sahip adayların; “Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans, ve Doktora” programları için 27 Mayıs -05 Temmuz 2024 saat 23:59’a kadar, yabancı uyruklu adaylar için 27 Mayıs -05 Temmuz 2024 23:59’a kadar aşağıda linki verilen başvuru sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru işlemleri için;

T.C. Uyruklu adaylar için;

https://ogrbasvuru.deu.edu.tr

Yabancı Uyruklu adaylar için;

https://debis.deu.edu.tr/OgrenciIsleri/Ogrenci/yabanciogrensbasvuru/index.php

Başvuru Şartları:

YÜKSEK LİSANS İÇİN;

 • İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak
 • ALES’ten en az 55 (sayısal) puan veya GRE ya da GMAT (https://fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/07/GRE-GMAT-ALES-Karsiliklari.pdf) sınavlarından Senato tarafından belirtilen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekmektedir. (ALES puanı sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş (5) yıl geçerlidir. Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans başvurularında ALES şartı aranmaz. ALES puanı 70 olarak kabul edilerek hesaplamalara dâhil edilir.)
 • Geçerli İngilizce puanına sahip olmak: ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından YDS, e-YDS ve YÖKDİL (İngilizce) en az 50 puanı (son 5 yıl içinde alınmış) ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı (https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri) olması ya da Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 55 puan almaları gerekmektedir.
 • Lisans mezunu olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.
 • Başvuru sırasında henüz mezun olmamış olan son sınıf öğrencilerinin lisans kademesi not ortalaması olarak güncel olan not ortalaması esas alınır (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine teslim eder).
 • Eğitim dili %100 Türkçe olan programlarda İngilizce Yeterlik Puanı Koşulu aranmaz. (Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, İstatistik Anabilim Dalı Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans programı, İstatistik Anabilim Dalı Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) Programı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) Programı %100 Türkçe programlardır.)

DOKTORA (LİSANS MEZUNİYETİ İLE) İÇİN;

 • İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak
 • ALES’ten en az 80 (sayısal) puan veya GRE ya da GMAT (https://fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/07/GRE-GMAT-ALES-Karsiliklari.pdf) sınavlarından Senato tarafından belirtilen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekmektedir. (ALES puanı sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş (5) yıl geçerlidir. Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora başvurularında ALES şartı aranmaz.)
 • Geçerli İngilizce Yeterlik puanına sahip olmak (ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından YDS, e-YDS ve YÖKDİL (İngilizce) en az 55 puan (son 5 yıl içinde alınmış) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı (https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri) aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.)
 • Lisans mezunu olmak.
 • Lisans ağırlıklı not ortalamasının 100 (Yüz) üzerinden en az 80 (Seksen), 4.00 (Dört) üzerinden en az 3.00 (Üç) olması gerekmektedir.

DOKTORA (YÜKSEK LİSANS MEZUNİYETİ İLE) İÇİN;

 • İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak
 • ALES’ten en az 60 (sayısal) puan veya GRE ya da GMAT (https://fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/07/GRE-GMAT-ALES-Karsiliklari.pdf) sınavlarından Senato tarafından belirtilen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekmektedir. (ALES puanı sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş (5) yıl geçerlidir. Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora başvurularında ALES şartı aranmaz. ALES puanı 70 olarak kabul edilerek hesaplamalara dâhil edilir.)
 • Geçerli İngilizce Yeterlik puanına sahip olmak (ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından YDS, e-YDS ve YÖKDİL (İngilizce) en az 55 puan (son 5 yıl içinde alınmış) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı (https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri) aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.)
 • Yüksek Lisans mezunu olmak (Tezsiz yüksek lisans programı mezunları için 6 Şubat 2013 tarihinden önce kayıtlanmış olmaları)

Kesin kayıt hakkı kazanıp ön başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleyemeyen adaylar ile ilan metninde belirtilen şartları sağlayamayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.

 İLGİLİ DOSYALAR

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

a)ADAY NUMARASI: Başvuru sonucunda oluşan numara.
b) ALES SONUÇ BELGESİ:(en az YL için 55 (sayısal), DR için 60 (sayısal)) veya GRE ya da GMAT (https://fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/07/GRE-GMAT-ALES-Karsiliklari.pdf) sınavlarından Senato tarafından belirtilen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekmektedir. (ALES puanı sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş (5) yıl geçerlidir. Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora başvurularında ALES şartı aranmaz.)
c) İNGİLİZCE YETERLİK BELGESİ:
Yüksek Lisans için: Yüksek Lisans için; DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları ile belirlenen asgari Yabancı Dil Yeterlik Sınavından (55) puan veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından YDS, e-YDS ve YÖKDİL (İngilizce) son 5 (beş) yıl içinde alınmış en az (50) puan ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puana eşdeğer son 3 (üç) yıl içinde alınmış bir puan ibraz etmesi gerekmektedir. (Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, İstatistik Anabilim Dalı Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans programı, İstatistik Anabilim Dalı Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) programı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) programı başvurularında İngilizce Yeterlik Belgesi Koşulu aranmaz)
Doktora için; ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından (İngilizce) son 5 (beş) yıl içinde alınmış en az (55) puan ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puana eşdeğer son 3 (üç) yıl içinde alınmış bir puan  ibraz etmesi gerekmektedir.
d) MEZUNİYET BELGESİ VEYA DİPLOMA: Yüksek lisans için; Lisans diploması veya mezuniyet belgesi, Doktora için; Lisans diploması veya mezuniyet belgesi ve Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesi,
e) NOT DURUM BELGESİ:
Yüksek Lisans için; Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge. (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine gönderir.)
Doktora İçin; Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge ile Yüksek Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge. (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine gönderir.)
f) NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ (TC Kimlik no belirtir),
g) KISA ÖZGEÇMİŞ,
h) YAYIN LİSTESİ (Var ise),
ı) ASKERLİK DURUMU BELGESİ: Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi veya terhis belgesi (E-devletten alınan belgeler geçerlidir),
i) ÖĞRENİM ÜCRETİ MAKBUZU: Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için öğrenim ücreti makbuzu (Öğrenim ücreti yatırılmadan kesin kayıt işlemi yapılamaz),
j) FORM 4: Erkek öğrenciler için askerlik sevk tehiri istem formu (Form 4) (Dijital ortamda doldurulacaktır),
k) FORM 11:  Kesin Kayıt Bilgi Formu (Form 11) (Dijital ortamda doldurulacaktır),
l) FORM 5: Tüm adaylar tarafından doldurulması gereken form (Form 5) (Dijital ortamda doldurulacaktır). Araştırma Görevlisiyseniz çalıştığınız kurumdan alınacak araştırma görevlisi olduğunuzu gösterir resmi onaylı belge. İzmir ili dışındaki bir üniversitede araştırma görevlisi olanların 35.Maddeye göre kadrosunun geçici olarak Enstitümüze aktarılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını ya da görev yaptığı kurumun bilgisi dahilinde Enstitümüze kayıtlandıklarını gösteren belge. Araştırma Görevlisi değilseniz değilim şıkkı işaretlenerek form doldurulacaktır.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast