23-09-2020

2020/2021 Güz Yarıyılı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!

  • Sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.
  • Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 23-29 Eylül 2020 tarihlerinde / yedek kayıtları ise 30 Eylül 2020 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından on-line olarak yapılacaktır.
  • Covid 19 pandemisi koşulları nedeniyle adaylar kesin kayıt belgelerini e-posta yolu ile gönderecek olup anabilim dalına göre belge gönderilecek e-posta adresleri ve işlem adımları aşağıda belirtilmiştir.
  • Kayıt hakkı kazanan adayların DEÜ Debis Veri Girişi işlemini yapmaları gerekmektedir. İşlem için gerekli açıklama aşağıda bulunan ilişkili dosyalarda “DEÜ DEBİS Veri Girişi” dosyasında yapılmıştır. Belirtilen şekilde kullanıcı girişi yapamayanlar için ‘kullanıcı bilgileri’ ilişkili dosyalarda yer almaktadır. Bu bilgiler ile hala giriş yapamıyorsanız öğrenci işleri personeline danışınız.
  • Ekte yer alan Öğrenci Kullanıcı Bilgisi listeleri içerisinde kendi adınızı / soyadınızı ya da başvurduğunuz programın ismini dosya içerisinde arayarak öğrenci numaralarınıza ulaşabilirsiniz. (arama yapmak için klavye kısayol tuşu CTRL+F)
  • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Web üzerinden ders kayıt işlemlerini web sayfamızda ilan edilecek kayıt tarihleri arasında tamamlayarak Bölüm Başkanlıklarının onayını sağlamak zorundadırlar.

**** Kesin kayıt hakkı kazanıp ön başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleyemeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kesin kayıt için gerekli olan belgeler taranarak tek bir pdf dosyası haline getirilip aşağıda adı geçen ilgili Anabilim Dalı öğrenci işleri personeline e-mail ile gönderilecektir (Karışıklığa neden olmamak için sadece ilgili personele mail gönderiniz. E-posta ile dosya gönderme limiti üniversitemizde 15 MB’tır. Toplam dosya boyutunuz 15 MB’dan büyük ise 15 MB’yı geçmeyecek şekilde bölebilirsiniz)

a) Başvuru numarası.

b) ALES Sonuç Belgesi. (Son beş yıl içinde ALES ’ten en az YL için 55 (sayısal), DR için 60 (sayısal), puan alınması koşulu aranır.)

c) İngilizce Yeterlik belgesi.

Yüksek Lisans için; Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce sınavından başvuru için yeterli İngilizce dil puanı alamayıp (55 puan altında kalanlar) 27.09.2020 tarihinde YDS sınavına girecek öğrencilerin sınav başvuru belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.

Doktora için; ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 55 puan (son 5 yıl içinde alınmış) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı yada 27.09.2020 tarihinde YDS sınavına girecek öğrencilerin sınav başvuru belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.

(İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) programı, Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, İstatistik Anabilim Dalı Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) programı ve İstatistik Anabilim Dalı Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans programı başvurularında İngilizce Yeterlik Belgesi Koşulu aranmaz.)

d) Yüksek lisans için; Lisans diploması veya mezuniyet belgesi,

Doktora için; Lisans diploması veya mezuniyet belgesi ve Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesi,

e) Yüksek Lisans için; Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge. (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine gönderir.)

Doktora İçin; Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge  ile Yüksek Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge . (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine gönderir.)

f) Resmi onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı (TC Kimlik no belirtir)

g) Kısa özgeçmiş

h) Var ise yayınlarının bir listesi

ı) Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi veya terhis belgesi (E-devletten alınan belgeler geçerlidir.)

i) II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için öğrenim ücreti makbuzu (Öğrenim ücreti yatırılmadan kesin kayıt işlemi yapılamaz)

j) Erkek öğrenciler için askerlik sevk tehiri istem formu. (Form 4) (Dijital ortamda doldurulacaktır.)

k) Kesin Kayıt Bilgi Formu (Form 11) (Dijital ortamda doldurulacaktır.)

l) Araştırma Görevlisi iseniz çalıştığınız kurumdan alınacak araştırma görevlisi olduğunuzu gösterir resmi onaylı belge. İzmir ili dışındaki bir üniversitede araştırma görevlisi olanların 35.Maddeye göre kadrosunun geçici olarak Enstitümüze aktarılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını ya da görev   yaptığı  kurumun  bilgisi  dahilinde  Enstitümüze kayıtlandıklarını   gösteren  belge. Araştırma Görevlisi değil iseniz değilim şıkkı işaretlenerek form doldurulacaktır. (Form 5) (Dijital ortamda doldurulacaktır.)

 

Öğrenci Kullanıcı Bilgisi listeleri

 

WEB KAYIT YARDIM KILAVUZU

 

II. Öğretim Öğrencilerinin Dikkatine!

 

Öğrenci işleri personel ve ilgili bölüm listesi

ADI SOYADI TELEFON   E-POSTA ADRESİ BİRİM
Öğrenci İşleri

(Nilgün GÜLERYÜZ)

301 7962 nilgun.baygin@deu.edu.tr Endüstri Mühendisliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Maden Mühendisliği

Öğrenci İşleri

(Filiz GÜRSAN)

301 7964 filiz.gursan@deu.edu.tr Biyoloji

Biyomedikal Teknolojiler

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

Jeotermal Enerji

Lojistik Mühendisliği

Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

Öğrenci İşleri

(Nülüfer GENÇ)

301 7965 nilufer.genc@deu.edu.tr Coğrafi Bilgi Sistemleri

Deprem Yönetimi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Müh.

Mekatronik Mühendisliği                                                                      Tekstil Mühendisliği

Öğrenci İşleri

(Duygu NART)

301 7963 duygu.nart@deu.edu.tr Gemi Makinaları İşletme Mühen.

İstatistik

Makina Mühendisliği

Matematik

Nanobilim ve Nanomühendislik

Öğrenci İşleri

(Derya ÇOBANOĞLU)

301 7961 derya.cobanoglu@deu.edu.tr İnşaat Mühendisliği
Öğrenci İşleri

(Oktay ALKAN)

301 7966 oktay.alkan@deu.edu.tr Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Biyoteknoloji

Çevre Mühendisliği

Çevresel Yerbilimleri

Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları

Fizik

Kimya

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast