10-05-2019

Üniversitemize bağlı birimlerin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimi Üniversitemiz Senatosunun 07.05.2019 tarihli ve 508/03 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasındaki akademik takvim sekmesinden ulaşılabilir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast