03-08-2021

Son yıllarda toplumlarda yaşanan hızlı değişim, teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin etkisi ile birlikte uyuşturucu madde kullanımı oranının tüm dünyada giderek arttığı gözlenmektedir. Uyuşturucu sorunu özellikle toplumların genç kuşağını hedeflemekte, bu sebeple de ülkeler açısından hem önemli toplumsal sorunlara yol açmakta hem de toplumların geleceği için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bireylerin ve ailelerinin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını etkilemenin yanında ülkelerde önemli asayiş sorunları oluşturmakta, sosyal ve ekonomik anlamda önemli kayıplara yol açmaktadır. Uyuşturucu ticaretinin günümüzde terör örgütlerinin en önemli finansman kaynaklarından biri haline gelmesiyle birlikte konunun dünyada güvenlik açısından önemi daha da artmıştır.

Uluslararası bir sorun olarak ele alındığında; jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçılığı açısından önemli transit geçiş noktalarından biri olduğu görülmektedir. Özellikle 2011 yılı ve sonrasında Türkiye, sentetik uyuşturucular açısından hedef ülkelerden biri konumuna gelmiştir. Bu durum uyuşturucu ile mücadeleyi ulusal bir sorun olmaktan çıkarmakta, sorunla global işbirliği çerçevesinde mücadele edilmesini zorunlu kılmaktadır. Uluslararası işbirliği ile birlikte mücadelede önemli olan bir diğer unsur; ülkelerde sadece kolluk kuvvetinin ve kamu kuruluşlarının bu konuda çaba göstermesinin yeterli olmadığıdır. Sivil toplum kuruluşları ve medya aracılığıyla yürütülen çalışmalar ve bu çalışmalar yoluyla toplumsal farkındalığın artırılması ve kamuoyu yaratılması da mücadelede çok önemli olan diğer unsurlardır.

Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan “Uluslararası Uyuşturucu Konferansı” için ana tema, yukarıda açıklanan gerekçelerden ötürü “Türkiye’de Dünyada Uyuşturucu ile Mücadele” olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilecek olan konferansta temel olarak; siyasal bilimler, psikoloji ve psikiyatri, fen bilimleri, iletişim, sivil toplum kuruluşları ve daha birçok farklı disiplinlerin ve ulusal ve uluslararası kuruluşların bir araya getirilerek olgunun derinlemesine analiz edilmesi ve uyuşturucuyla etkin bir mücadele için öneriler sunulması hedeflenmektedir.

Bu yönde belirlenen alt başlıklar şunlardır: 
–    Uyuşturucu Kaçakçılığı, Tedariki ve Terör Örgütlerinin Finansmanı
–    Uyuşturucuyla Mücadelede Medya ve Sosyal Medyanın Rolü ve Kontrolü
–    Uyuşturucu Madde Kullanımını Önlemeye Yönelik Yaklaşım ve Politikalar
–    Uyuşturucu Madde Bağımlılığını Tedaviye Yönelik Yaklaşım ve Politikalar
–    Türkiye’deki Uyuşturucuyla Mücadelede Ulusal ve Uluslararası Koordinasyon ve İşbirliğinin Önemi

Önemli tarihler:
–    Sözlü bildiri özetleri son gönderimi: 15 Ağustos 2021 (En az 600 kelimelik geniş bildiri özeti hazırlanması gerekmektedir. Özette bildirinin amacı, konusu, teorik çerçevesi ve varsa alan çalışması hakkında bilgi sunulmalıdır. Özette, yazarların çalıştığı kurumlar, unvanları, varsa doktora yaptıkları alan, iletişim bilgileri ve e-mail adresleri mutlaka belirtilmelidir.)
–    Kabul edilen bildiri özetlerinin yazarlara bildirilme tarihi: 20 Ağustos 2021
–    Bildiri tam metni son gönderim tarihi: 4 Ekim 2021
–    Sempozyum tarihi/yeri: 6-7 Eylül 2021/Ankara

Konferans İletişim:
Bildiri özeti gönderilecek e-mail adresi: samer@pa.edu.tr
Telefon: 

+90 (312) 462 90 85 ve +90 (312) 462 90 92

Adres:
Polis Akademisi Başkanlığı
Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Necatibey Cad. No: 108 Anıttepe/Çankaya/Ankara/Türkiye

Konferans Düzenleme Kurulu
–    Esra ÇETİNÖZ
–    Merve Ayşe AKBULUT
–    Çağrı Furkan ÖRSEL

Bildiri sahiplerinin tüm ulaşım, konaklama ve yemek masrafları konferans düzenleme kurulu tarafından karşılanacaktır (Çok yazarlı bildirilerde sadece ilk yazar için geçerlidir). Diğer bildiri sahipleri ve dinleyicilerin yalnızca yemek masrafları karşılanacaktır.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast