26-05-2021

  • 14/06/2021 – 15/06/2021- “Biyomedikal bilimlerde yöntemler ve modeller: köprüler inşa etmek-Methods and models in biomedical sciences: building bridges” Çalıştayı (çevrimiçi). Çalıştay, farklı modellerin kombinasyonunun biyomedikal bilimlerin gelişimine nasıl katkıda bulunabileceğini tartışmak için açık bir disiplinlerarası ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

Daha fazla bilgi için (https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/methods-and-models-biomedical-sciences)

 

  • 14/06/2021 – 16/06/2021- “3.Uluslararası Avrupa Çalışmaları Konferansı-3rd International Conference on European Studies” Konferansı (Milan-İtalya). Konferans, Avrupa’nın sosyoekonomik sorunlarını ele almak için iktisatçıları ve siyaset bilimcilerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Konferans kayıtları 1-10 Mayıs tarihleri arasında açık olacaktır.

 

Daha fazla bilgi için (https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/call-papers).

 

  • 15/06/2021 – 16/06/2021- “58. ESReDA Semineri – Riskleri ve Tehditleri Yönetmek için Bilgiyi Kullanma: Uygulamalar ve Zorluklar-58th ESReDA Seminar -Using Knowledge to Manage Risks and Threats: Practices and Challenges” (çevrimiçi). Seminer, katılımcıların daha iyi “risk yönetimi” ve “yönetişim” için bilgi kullanımını artırmaya yönelik teorileri, kavramları ve deneyimleri tartışabilecekleri bir “forum” ortamı olarak planlanmaktadır. Bu seminerin, stratejileri ve pratik deneyimleri tartışmak için araştırmacıları, uygulayıcıları, uzmanları ve karar vericileri bir araya getirecek şekilde düzenleneceği belirtilmektedir.

 

Daha fazla bilgi için (https://ec.europa.eu/jrc/en/event/webinar/58th-esreda-seminar-using-knowledge-manage-risks-and-threats-practices-and-challenges).

 

  • 06/07/2021 – 08/07/2021-“Sürdürülebilir Finans 3. Yaz Okulu-3rd Summer School on Sustainable Finance” (çevrimiçi). Yaz Okulu, araştırmacıların dikkatlerini endüstrinin karşılaştığı en acil sorunlara odaklamalarına ve politikayla ilgili “araştırmalar” üretmelerine yardımcı olmak amacıyla, akademisyenleri, politika yapıcıları ve profesyonelleri bir araya getirmeyi planlamaktadır. Bildiri teslimi, 23 Mayıs 2021 tarihine kadar açık bulunmaktadır. Okulun, “İklim riski” konu başlığı da dâhil olmak üzere, “daha geniş sürdürülebilir finans” alanındaki makalelerin sunumuna açık olduğu belirtilmektedir.

 

Daha fazla bilgi için (https://ec.europa.eu/jrc/en/event/other-event/summer-school-sustainable-finance).

 

  • 22/11/2021-25/11/2021-“CONCORDi 2021: Rekabetçi Sürdürülebilirlik için Endüstriyel Yenilikçilik- Bildiri Göndermek için Çağrı-CONCORDi 2021: Industrial Innovation for competitive sustainability – call for papers” (çevrimiçi). İki yılda bir düzenlenen Avrupa Kurumsal Ar-Ge ve Yenilik konferansı CONCORDi 2021, önümüzdeki on yıl için bu alandaki araştırma, iş ve politika zorluklarını belirlemeyi ve AB endüstriyel araştırma ve yenilik politikası gündemine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Kurumsal Ar-Ge ve yenilikçilik ekonomisi ve politikasıyla ilgili konulardaki bildiriler için yapılan çağrı 30 Haziran 2021 tarihine kadar açık kalacaktır.

 

Daha fazla bilgi için (https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/concordi-2021).

 

  • 22/11/2021-26/11/2021- “Politika desteği için modelleme üzerine, 2021 AB Konferansı: temel politika sorunlarının üstesinden gelmek için disiplinlerarası işbirliği-2021 EU Conference on modelling for policy support: collaborating across disciplines to tackle key policy challenges” (çevrimiçi). Konferans, politika oluşturmayı desteklemek için “modeller”i kullanırken ortak zorlukları ve çözümleri belirlemek için araştırmacıları ve politika yapıcıları bir araya getirmektedir.

 

Daha fazla bilgi için (https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/2021-eu-conference-modelling-policy-support).

 

  • “Yıllık Araştırma Konferansı: genç araştırmacı ekonomistleri için “poster bildiri” çağrısı Annual Research Conference: call for posters from young research economists”. Çağrı 15 Haziran 2021 tarihine kadar açık bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu, Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü ve Ortak Araştırma Konseyi (JRC) tarafından düzenlenen, 15 Kasım 2021’de yapılması planlanan Yıllık Araştırma Konferansı’nda genç araştırmacı ekonomistlerin çalışmalarını sunmaya davet eden bu yılki etkinliğin teması “Covid-19 sonrası Avrupa ekonomisini planlamak: alışılmadık zamanlar alışılmadık politikalar gerektirir” olarak belirtilmektedir. Posterlerini, Konferans’ta özel bir oturumda sunmak için en fazla (10) araştırmacı seçilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, üç kişiye çalışmalarını, üç günlük bir çalışma ziyaretinde Komisyon’a sunma fırsatı verilmesi planlanmaktadır.

 

Daha fazla bilgi için ( https://ec.europa.eu/info/events/euarc21_en).

 

  • – “Akıllı uzmanlaşma ve kurtarma hakkında ortak JRC-CoR web semineri-Joint JRC-CoR webinar on smart specialisation and the recovery”. 15 Nisan 2021 tarihinde, Ortak Araştırma 3/3 Konu: ARGE ana başlığı altında AB Komisyonu tarafından yakın döneme ilişkin yapılması planlanan etkinliklere ve açılacak farklı duyurulara ilişkin bilgiler hk. Tarih: 30.04.2021 Konseyi (JRC) ve Avrupa Bölgeler Komitesi, “Akıllı Uzmanlaşma”nın bölgelerin koronavirüs salgınından kurtulmasına ve daha sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomiler için yeni fırsatlar keşfetmesine yardımcı olmak amacıyla “nasıl etkili bir araç olabileceği” sorusuna cevap aramak için ortak bir web semineri düzenleyecektir. Etkinlik sonuçlarının, AB’nin yenilik sistemindeki zorlukların belirlenmesine ve amaca odaklı yenilikçi politikaların üretilmesine katkı sağlanması beklenmektedir.

 

Daha fazla bilgi için (https://cor.europa.eu/en/events/Pages/JRC-CoR-Online-workshop-on-Smart-Specialisation.aspx).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast