20-05-2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2012 yılında başlatılan “Ulusal Deprem Araştırma Programı” (UDAP) ile ülkemizin deprem konusundaki öncelikli alanlarında sonuç odaklı, teknolojik gelişmelere sorunların çözülmesine yönelik uygulamaların sağlanması, yeni bilgilerin üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve bu araştırmaların çok katılımcı bir yapıya ve uygulamaya aktarılabilen projelere dönüştürerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında “Çağrılı Proje” teklifine çıkılacak olup proje önerilen için son başvuru tarihi 29 Haziran 2020 olarak belirlenmiştir.

2020 yılı 1’inci Dönem Çağrılı Projeler kapsamında:

Türkiye kapsamında afet zararlarının azaltılması konusunda yapılacak her türlü Ar-Ge niteliğindeki çalışma desteklenecektir.

Başkanlığımızın ilgili web sitelerinde (https://www.afad.gov.tr/; https://deprem.afad.gov.tr/) detaylı bilgilerle beraber ulaşabileceğiniz “Proje Öneri Formu”nun, UDAP Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılacak proje önerileri için, son başvuru tarihi olarak 29 Haziran 2020 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar proje önerilerinin 1 asıl ve 1 kopya olmak üzere, zarfın üzerine “UDAP ÇAĞRILI PROJE” ibaresi yazılarak, aşağıda belirtilen iletişim adresine kargo ile iadeli taahhütlü ve udap@afad.qov.tr adresine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM ADRESİ:

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 06510 Çankaya/ Ankara

AYRINTILI BİLGİ:

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Bilgilendirme ve Strateji Çalışma Grubu

Tel: (0312) 258 23 23 / 2125-2115-2152

e-posta: udap@afad.qov.tr

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast