12-02-2019

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 2018/2019 BAHAR yarıyılında aşağıda belirtilen koşulları taşıyan adaylar arasından, aşağıda belirtilen alanlarda doktora öğrencisi alınacaktır.

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında aşağıda listelenen Doktora Programları ve alanlar için belirtilen sayıda doktora öğrencisi alınacaktır.  Bu kapsamda eğitimine devam eden doktora öğrencilerine azami 4 yıl boyunca, bütünleşik doktora öğrencilerine azami 5 yıl boyunca yılda 12 ay ve ayda çalışmayanlara 2.250 TL, çalışanlara 550 TL burs ödemesi yapılacaktır. Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmamaktadır.

100/2000 YÖK Doktora Bursu için Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom (İBGE-İZMİR) Enstitülerine başvuruda bulunmak isteyen adayların 12-19/02/2019 tarihleri arasında, saat 17:00’ ye kadar başvuru yapacağı http://yuzikibin.deu.edu.tr web sayfasında açıklanacak başvuru sistemi üzerinden (http://yuzikibin.deu.edu.tr/tr/basvuru-sistemi-hakkinda/) başvuru işlemlerini yaparak ve başvuru yapılacak Enstitü tarafından belirlenen belgeleri başvurduğu Enstitü’nün Öğrenci İşleri birimine teslim ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Gerekli diploma unvanına sahip olan adayların sınav saatleri çakışmayacak şekilde birden fazla Enstitüye ve aynı Enstitünün birden fazla alt alanına başvuru yapabilirler.

DEBİS üzerinden başvuru yapan adayların başvuru evraklarınıİlgili Enstitünün öğrenci işleri birimine 19/02/2019 saat: 17:00’ ye kadar teslim etmezlerse adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Programların açılabilmesi için her bir alan için en az 3 (üç) öğrencinin kayıtlanması gerekmektedir. 3 (üç) öğrenciden az öğrenci başarılı olan alt alanlar açılmayacaktır.

SINAV TARİHLERİ:
20/02/2019 Fen Bilimleri Enstitüsü, 21-22/02/2019 Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom (İBGE-İZMİR) Enstitüsünün sınavları yapılacak olup, sınav saatleri ilgili enstitülerin web sayfasında duyurulacaktır.
Kazanan öğrencilerin ilanı 25/02/2019 tarihinde ilgili Enstitünün web sayfasında ilan edilecektir.

KESİN KAYIT TARİHLERİ:
Asıl listeden kayıt hakkı kazananlar      : 25-26/02/2019 kayıtlarını yapabileceklerdir.
Yedek listeden kayıt hakkı kazananlar : 27/02/2019


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Başvuru Sistemi üzerinden alınacak başvuru numarası.
 2. ALES Sonuç Belgesi. (Son beş yıl içinde alınmış olmak koşulu ile, ALES’ten en az 60, doktora programına lisans derecesinde başvuru yapacak adaylardan en az 80 (İlgili Enstitünün belirlediği puan türü), puan alınması koşulu aranır.)
 3. İngilizce Yeterlik Belgesi; ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL dahil) (İngilizce) en az 60 puan (Son 5 yıl içinde ) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puan  (Son 3 yıl içinde ) alınmış olmalı.
 4. Doktora programlarına Yüksek Lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylar için Lisans ve yüksek lisans diploması veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği (Tezsiz yüksek lisans programı mezunları için 6 Şubat 2013 tarihinden önce kayıtlanmış olmaları), Doktora programlarına Lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylar için Lisans diploması veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği.
 5. Doktora programlarına Yüksek Lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylar için Lisans ve yüksek lisans öğrenimi, Doktora programlarına Lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylar için lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge (Lisans veya Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olanların doktora programlarına başvurularda lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamalarının 100 üzerinden en az 80, 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan almaları gerekir.
 6. Resmi onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik no belirtir)
 7. Kısa özgeçmiş
 8. Var ise yayınlarının bir listesi
 9. Bir adet fotoğraf (4,5-6 boyutunda)

BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
 3. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
 4. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.
 5. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.
 6. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
 7. Aranan unvanlara sahip olmak, Enstitülerce ilan edilecek olan ALES ve İngilizce Yeterlik belgesinden yukarıda belirtilen puanlara sahip olmak.

2018/2019 BAHAR YARIYILI İLAN METNİ

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast