18-06-2019

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2019/2020 Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” öğretimine alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, öğrenci kontenjanları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli unvanları; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile her program için mülakat tarihi ve saatleri aşağıda “İlişkili Dosyalar” bölümündeki ilgili dosyalarda duyurulmuştur.

Aşağıda belirtilen belgelere sahip adayların;  “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” programları için 15 Temmuz – 31 Temmuz 2019 saat 17.00’ye  kadar, Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında (https://fbe.deu.edu.tr) açıklanacak başvuru sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru linki başvuru tarihlerinde açılacaktır.

Başvuru Şartları:

YÜKSEK LİSANS İÇİN;

  • İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak.
  • ALES (Sayısal); 55 puan (Son beş yıl içinde alınmış olmak koşulu ile)
  • İngilizce Yeterlik Belgesi; Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereği başvuracak Adayların ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL dahil ) (İngilizce) en az 50 puan (Son 5 yıl içinde ) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden (son 3 yıl içinde) bu puan muadili bir puan alınmış olmalı, belgelendiremeyenlerin Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 55 puan almaları gerekmektedir.

Not: İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) programı, Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, İstatistik Anabilim Dalı Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) programı ve İstatistik Anabilim Dalı Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans programı başvurularında İngilizce Yeterlik Belgesi Koşulu aranmaz.

  • Başvuru sırasında henüz mezun olmamış olan son sınıf öğrencilerinin lisans kademesi not ortalaması olarak güncel olan not ortalaması esas alınır (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine teslim eder).

DOKTORA İÇİN;

  • İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak.
  • ALES (Sayısal); 60 puan (Son beş yıl içinde alınmış olmak koşulu ile)
  • İngilizce Yeterlik Belgesi; ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL dahil) (İngilizce) en az 60 puan (Son 5 yıl içinde ) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puan  (Son 3 yıl içinde ) alınmış olmalı.
  • Yüksek Lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 (Yüz) üzerinden en az 80 (Seksen), 4.00 (Dört) üzerinden en az 3.00 (Üç) veya bunların eşdeğeri olmalı.

*Adaylar başvuru evraklarını kesin kayıt hakkını kazanmaları halinde kesin kayıt esnasında (02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında) Enstitüye teslim edeceklerdir.

*Kesin kayıt hakkı kazanıp ön başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleyemeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler. 

 

İLGİLİ DOSYALAR

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast