25-05-2020

SIKÇA SORULAN SORULAR

-Tez izleme, Tez önerisi, Doktora yeterlik sınavı, Tez teslim tarihi, Yüksek Lisans yayın koşulu, Yüksek Lisansa giriş sınavı için İngilizce dil sınavı, Lisansüstü giriş sınavları

Sadece 2019/2020 Öğretim yılı Bahar yarıyılında uygulanması suretiyle;

  • Tez İzleme Toplantısı

Doktora öğrencilerinin tez izleme toplantıları Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliğinin 22/5. Maddesi gereğince Ocak Haziran ve Temmuz Aralık dönemlerinde yapılır.

Ocak-Haziran 2020 dönemi doktora tez izleme toplantıları; Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulama Esaslarının 26. maddesinin 10. bendine göre bütünleme sınavlarının sonuna kadar yapılması gerekiyor. 10 Temmuz 2020 tarihinde bütünleme sınavları biteceğinden Pandemi nedeni ile bu toplantılar Ağustos 2020 sonuna kadar yapılabilir. Komite üyeleri bu toplantıyı isterlerse yüz yüze yapabilecekleri gibi çevrim içi yolla da yapabilirler.

Yüz yüze yapılacak olan tez izleme toplantılarında Enstitüye iletilen Tez İzleme Toplantısı Toplantı Tarihi Bildirim Formunun (Form 29/C) ekinde yüz yüze yapılacak olan toplantıya öğrenci ve komite üyelerinin kendi rızaları doğrultusunda katıldıklarına ilişkin Enstitüye hitaben yazılmış dilekçe veya maillerin bulunması mutlaka gerekmektedir.

ÇEVRİM İÇİ TEZ İZLEME TOPLANTISI

  • Tez Önerisi

Şubat döneminde doktora yeterlik sınavlarında başarılı olmuş ve henüz tez önerisi yapılamamış doktora öğrencileri Ağustos 2020 sonuna kadar tez önerisi savunma sınavına girebilir. Bu aşamada olan doktora öğrencilerimiz ancak bir sonraki ders kayıtlarında tez dersine kayıtlanabilirler. Komite üyeleri bu sınavı isterlerse yüz yüze yapabilecekleri gibi çevrim içi yolla da yapabilirler.

Yüz yüze yapılacak olan tez önerisi savunma sınavlarında Enstitüye iletilen Tez Önerisi Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formunun (Form 29/A) ekinde yüz yüze yapılacak olan sınava öğrenci ve komite üyelerinin kendi rızaları doğrultusunda katıldıklarına ilişkin Enstitüye hitaben yazılmış dilekçe veya maillerin bulunması mutlaka gerekmektedir.

ÇEVRİM İÇİ TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI

  • Doktora yeterlik sınavları

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliğinin 20. Maddesin de Doktora öğrencileri yılda iki kez sınava girebilir hükmü yer almaktadır. Bu tarihler Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulama Esaslarının 28. Maddesinin 1. bendine göre Ocak–Şubat ayları ve Haziran–Temmuz ayları şeklinde belirtilmiştir. Doktora yeterlik sınavları istenirse Ağustos 2020 sonuna kadar yapılabilir. Öğrenciler rahatlıkla Eylül ayında tez önerisine girip güz döneminde tez dersine kayıtlanabilirler.

ÇEVRİM İÇİ DOKTORA YETERLİK SINAVI

  • Yüksek lisans öğrencileri için yayın koşulu

Enstitü Yönetim Kurulunun 20.05.2020 tarih ve 20/2 sayılı kararı ile COVID-19 Küresel salgını nedeni ile Enstitümüzde eğitim gören yüksek lisans öğrencilerinden 2019/2020 öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda eğitim süresi dolmuş ve tez teslim edecek olanlardan sadece 2019-2020 bahar yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla; tezini teslim ederken bilimsel makale, ulusal veya uluslararası etkinliklerde yazılı veya görsel sunum yapmış olma şartı aranmamasına karar verilmiştir.

  • Tez teslim tarihi

Enstitümüzde genellikle bir sonraki öğrenim yılı başlamadan tez teslim işlemleri tamamlanır. Ancak 2020/2021 Öğretim yılına ait yeni akademik takvim açıklanmadan şu an tez teslim tarihini ilan edilemiyor. Eğitim süresi dolan ve tez teslim edecek olan öğrenciler 15 Eylül 2020 tarihini hedef alarak son tez teslim tarihi gibi hazırlıklarını tamamlayabilirler.

  • 2020/2021 öğretim yılı güz yarıyılında yüksek lisansa başvuru yapacak olan adaylar için yabancı dil sınavı

Yüksek lisans başvuruları için Haziran ayında yapılacak olan İngilizce düzey belirleme sınavı ertelenmiş olup Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde bu sınavın Ağustos ayı başında yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir.

  • Lisansüstü giriş sınavları

Üniversitemizin 2020/2021 Öğretim yılına ait akademik takvimi açıklaması durumunda ancak lisansüstü giriş sınav takvimini ayarlayabiliriz. Enstitü olarak genellikle Ağustos ayında başvurularımız oluyor ve ayın sonuna doğru sınavlarımızı yapıyoruz. Akademik takvim açıklandığında yeni dönem başından geriye doğru sınavları ve sonrasındaki kesin kayıt işlemlerini takvime oturtabilir. En kısa sürede tarih güncellemesi yapılacaktır.

  • Ayrıca

Enstitümüzün web sitesine en kısa sürede doktora yeterlik ve yüksek lisans ile doktora tez savunma sınavlarının nasıl yapılabileceğine ilişkin duyurular konulacaktır.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast