18-12-2018

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ne 2018/2019 Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” öğretimine alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, öğrenci kontenjanları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli unvanları; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile her program için mülakat tarihi ve saatleri aşağıdaki “İlgili dosyalar” bölümünde duyurulmuştur.

Aşağıda belirtilen belgelere sahip adayların;  “TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” programları 07 Ocak 2019-17 Ocak 2019 saat 17.00 ’ye  kadar Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında (https://fbe.deu.edu.tr) açıklanacak başvuru sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

  • İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak.
  • ALES (Sayısal); Yüksek Lisans için 55 puan, Doktora için 60 puan, Bütünleşik Doktora için 80 puan (Son 5 yıl içinde alınmış olmak koşulu ile)
  • İngilizce Yeterlik Belgesi; Yüksek Lisans  için Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereği başvuracak Adayların ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 60 puan (Son 5 yıl içinde ) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden (son 3 yıl içinde) bu puan muadili bir puanı aldığını belgelendirmesi, belgelendiremeyenlerin Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 65 puan almaları gerekmektedir.

Doktora ve Bütünleşik Doktora için ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 60 puan (Son 5 yıl içinde) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı  (Son 3 yıl içinde) aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.

  • Doktora için (Yüksek Lisans kademesi) ve Bütünleşik Doktora için (Lisans kademesi) ağırlıklı not ortalamasının 100 (Yüz) üzerinden en az 80 (Seksen), 4.00 (Dört) üzerinden en az 3.00 (Üç) veya bunların eşdeğeri olması gerekmektedir.

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2018/2019 Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” öğretimine yatay geçiş ile alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, öğrenci kontenjanları ve başvuru şartları  ekte belirtilmiştir.

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2018/2019 Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” öğretimine yurtdışı üniversitelerden mezun yabancı uyruklu öğrencilerinin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, öğrenci kontenjanları ve başvuru şartları ekte belirtilmiştir.

İLGİLİ DOSYALAR

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast