03-10-2023

Enstitümüzde çalışmak isteyen öğrencilerimizin başvuru esnasında çalışmak istediği birimi Fen Bilimleri Enstitüsü olarak belirtmesi gerekmektedir.

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı, Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışmalarını sağlayarak, becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacı ile ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminin konusuna ya da kişisel ilgi alanına göre öğrencilerimize okul dönemlerindeki boş zamanlarını değerlendirmek üzere, çalışma imkanı sağlamaktadır.

Bu kapsamda; 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinde çalıştırılmak üzere kısmi zamanlı öğrenciler alınacak olup; Üniversitemiz öğrencilerinin 03/10/2023 ile 12/10/2023 tarihleri arasında, kismizamanli.deu.edu.tr adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir. Online başvuru dışında bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Kısmi zamanlı olarak çalışmaya hak kazanan öğrenciler haftada en çok 15 saat, ayda en çok 40 saati geçmemek üzere çalıştırılacak olup; öğrencilerimize, bir saat çalışma karşılığı net 59,62 TL. (40 saat çalışma karşılığı net 2.384,80.-TL.) ödenecektir.

 Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar:

  • Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemiz kayıtlı öğrencisi olmak,
  • Disiplin cezası almamış olmak,
  • Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
  • Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
  • Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
  • Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
  • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
  • Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar.

Yukarıdaki şartları taşıyan öğrenciler, iş ilanlarında yer alan birimlerden sadece bir birim için başvurularını yapabileceklerdir.

İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 Bilgi İçin:

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü

Telefon : 0 (232) 412 16 91 – 412 16 92

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast