24-08-2020

Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalından Prof.Dr. Alper Elçi ve İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalından Doç.Dr. A. Hakan Ören yürütücülüğünde devam eden “YERYÜZÜ GÖZLEM VE AKIM MODELLEME BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YERALTI SUYU KAYNAK YÖNETİMİ” konulu uluslararası araştırma projesinde çalışacak lisansüstü bursiyer öğrenciler aranmaktadır.

LİSANSÜSTÜ PROJE BURSİYERİ DUYURUSU

Avrupa Birliği Horizon2020 PRIMA programı kapsamında desteklenen ve uluslararası olarak yürütülen bir araştırma projesinde burslu olarak çalışacak yüksek lisans ve doktora öğrencileri aranmaktadır.

Projenin başlığı “Sustainable Groundwater Resources Management by Integrating Earth Observation Derived Monitoring and Flow Modelling Results (RESERVOIR)” olup, çalışmada sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimini amaçlayan, uzaktan algılama ve hidrojeolojik veri ile bütünleşmiş yeraltı suyu akım ve geomekanik modellerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Uydular ile algılanan zemin çökmesi, yeraltı suyu çekimi ile ilişkilendirilmesi ile özgün bir yeraltı suyu akım modelleme süreci geliştirilecektir. Çalışmalar, Çevre Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bünyesinde Prof.Dr. Alper Elçi ve Doç.Dr. A. Hakan Ören’nin gözetiminde gerçekleştirilecektir.

Bursiyer adayların, Çevre Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru durumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında lisansüstü programına kabul ve kayıt işlemi sonrası kesinleşecektir. Programa başvuru sürecine ilişkin bilgiler için: https://fbe.deu.edu.tr.

Bursiyer adayında tercih edilecek özellikler

  • Çevresel modelleme, hidroloji veya yeraltı suyu alanlarından birinde çalışmış olmak
  • MATLAB, R, Python ve benzeri kodlama dillerinden en az birini bilmek
  • İstatistik ve veri analizi yöntemlerine aşina olmak
  • Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanabilmek
  • Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek

Aylık burs miktarı

  • Doktora öğrencisi: 550 € (net)
  • Yüksek lisans öğrencisi: 500 € (net)

Başvuru için istenen belgeler

  • Özgeçmiş
  • Lisans ve/veya yüksek lisans transkripti

Başvuru

Prof.Dr. Alper Elçi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

alper.elci@deu.edu.tr

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast