21-08-2020

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2020/2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” öğretimine alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli unvanları; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile her program için sınav tarihi ve saatleri aşağıda “İlgili Dosyalar” bölümündeki  dosyalarda duyurulmuştur.

Aşağıda belirtilen belgelere sahip adayların; “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” programları için 26 Ağustos 2020 – 09 Eylül 2020 saat 23:59’ a kadar, Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında (https://fbe.deu.edu.tr) açıklanacak başvuru sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru işlemleri için; https://fbe.deu.edu.tr/duyurular/2020-2021-guz-donemi-basvuru-islemleri/

Başvuru Şartları:

YÜKSEK LİSANS İÇİN;

 • İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak
 • ALES’ ten son beş yıl içinde alınmış en az 55 (sayısal) puana sahip olmak.
 • Geçerli İngilizce Yeterlik puanına sahip olmak (*)
 • Lisans mezunu olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.
 • Başvuru sırasında henüz mezun olmamış olan son sınıf öğrencilerinin lisans kademesi not ortalaması olarak güncel olan not ortalaması esas alınır (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine teslim eder).
 • Eğitim dili %100 Türkçe olan programlarda İngilizce Yeterlik Puanı Koşulu aranmaz. ( İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) programı, Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, İstatistik Anabilim Dalı Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) programı ve İstatistik Anabilim Dalı Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans programı %100 Türkçe programlardır.)

Başvuracak adaylar için İngilizce Yeterlik Şartı (*):ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 50 puanı (son 5 yıl içinde alınmış) ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı (http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/yabanci-dil-esdegerlilikler) almaları halinde başvuru yapabilirler.

Ancak pandemi nedeni ile (sadece 2020/2021 Öğretim yılı Güz yarıyılı ile sınırlı kalmak koşulu ile) yüksek lisans programlarımıza başvuru şartı olan  dil belgesi olmayan adaylar da başvuru yapabileceklerdir. Bu adaylar 14.09.2020 tarihinde saat 09:00 da (Sınav yerleri daha sonra web sitemizden ilan edilecektir) Yabancı Diller Yüksekokulu koordinatörlüğünde hazırlanan yabancı dil sınavına gireceklerdir. Yabancı dil sınavından almış olduğu puan başvuru şartını (55 puan altında ise) sağlamıyor ise adayın girdiği bilim sınavı değerlendirilmeyecektir. Dil sınavından başarısız olan aday birden fazla programa başvurdu ise bu programların sınavlarına da girmeyecektir.

DOKTORA (LİSANS MEZUNİYETİ İLE) İÇİN;

 • İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak
 • ALES’ ten son beş yıl içinde alınmış en az 80 (sayısal) puan sahip olmak.
 • Geçerli İngilizce Yeterlik puanına sahip olmak (*)
 • Lisans mezunu olmak.
 • Lisans ağırlıklı not ortalamasının 100 (Yüz) üzerinden en az 80 (Seksen), 4.00 (Dört) üzerinden en az 3.00 (Üç) olması gerekmektedir.

(*) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 55 puan (son 5 yıl içinde alınmış) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı (https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri) aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.

 DOKTORA (YÜKSEK LİSANS MEZUNİYETİ İLE) İÇİN;

 • İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak
 • ALES’ ten son beş yıl içinde alınmış en az 60 (sayısal) puan sahip olmak.
 • Geçerli İngilizce Yeterlik puanına sahip olmak (*)
 • Yüksek Lisans mezunu olmak (Tezsiz yüksek lisans programı mezunları için 6 Şubat 2013 tarihinden önce kayıtlanmış olmaları)

(*) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 55 puan (son 5 yıl içinde alınmış) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı (https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri) aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Kesin kayıt hakkı kazanıp ön başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleyemeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.

 İLGİLİ DOSYALAR

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast