31-08-2021

2021/2022 Güz Yarıyılı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!

Yerleştirme sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız.

  • Sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.
  • Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 31 Ağustos – 03 Eylül 2021 tarihlerinde / yedek kayıtları ise 07 Eylül 2021 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından on-line olarak yapılacaktır.
  • Covid 19 pandemisi koşulları nedeniyle adaylar kesin kayıt belgelerini e-posta yolu ile gönderecek olup anabilim dalına göre belge gönderilecek e-posta adresleri ve işlem adımları aşağıda belirtilmiştir.
  • Kayıt hakkı kazanan adayların DEÜ Debis Veri Girişi işlemini yapmaları gerekmektedir. İşlem için gerekli açıklama aşağıda bulunan ilişkili dosyalarda “DEÜ DEBİS Veri Girişi” dosyasında yapılmıştır. Belirtilen şekilde kullanıcı girişi yapamayanlar için ‘kullanıcı bilgileri’ ilişkili dosyalarda yer almaktadır. Bu bilgiler ile hala giriş yapamıyorsanız öğrenci işleri personeline danışınız.
  • Ekte yer alan Öğrenci Kullanıcı Bilgisi listeleri içerisinde kendi adınızı / soyadınızı ya da başvurduğunuz programın ismini dosya içerisinde arayarak öğrenci numaralarınıza ulaşabilirsiniz. (arama yapmak için klavye kısayol tuşu CTRL+F)
  • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Web üzerinden ders kayıt işlemlerini web sayfamızda ilan edilecek kayıt tarihleri arasında tamamlayarak Bölüm Başkanlıklarının onayını sağlamak zorundadırlar.

**** Kesin kayıt hakkı kazanıp ön başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleyemeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kesin kayıt için gerekli olan belgeler taranarak tek bir pdf dosyası haline (doğrulama yapılması gereken belgelerde doğrulama kodlarının net görünür şekilde hazırlanması gerekmektedir) getirilip aşağıda adı geçen ilgili Anabilim Dalı öğrenci işleri personeline e-mail ile gönderilecektir (Karışıklığa neden olmamak için sadece ilgili personele mail gönderiniz. E-posta ile dosya gönderme limiti üniversitemizde 15 MB’tır. Toplam dosya boyutunuz 15 MB’dan büyük ise 15 MB’yı geçmeyecek şekilde bölebilirsiniz)

a) Aday numarası.

b) ALES Sonuç Belgesi; YL için 55 (sayısal), DR için 60 (sayısal)) veya GRE ya da GMAT (https://fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/07/GRE-GMAT-ALES-Karsiliklari.pdf) sınavlarından Senato tarafından belirtilen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekmektedir. (ALES puanı sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş (5) yıl geçerlidir. Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora başvurularında ALES şartı aranmaz.)

c) İngilizce Yeterlik belgesi.
Yüksek Lisans için; Yüksek Lisans giriş sınavlarında başarılı olan adaylardan kesin kayıt esnasında İngilizce Yeterlik sınavından DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları ile belirlenen asgari Yabancı Dil yeterlik puanı (65) veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 60 puanı (son 5 yıl içinde alınmış) ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı (https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri) aldıklarını belgelendirmeleri halinde yüksek lisans öğrenimlerine başlayabilecekler, söz konusu puanları sağlayamayanlar ise zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına alınacaklardır.

Doktora için; ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 55 puan (son 5 yıl içinde alınmış) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı (https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri) aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.

(İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) programı, Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, İstatistik Anabilim Dalı Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) programı ve İstatistik Anabilim Dalı Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans programı başvurularında İngilizce Yeterlik Belgesi Koşulu aranmaz.)

d) Yüksek lisans için; Lisans diploması veya mezuniyet belgesi,

Doktora için; Lisans diploması veya mezuniyet belgesi ve Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesi,

e) Yüksek Lisans için; Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge. (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine gönderir.)

Doktora İçin; Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge  ile Yüksek Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge . (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine gönderir.)

f) Nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik no belirtir)

g) Kısa özgeçmiş

h) Var ise yayınlarının bir listesi

ı) Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi veya terhis belgesi (E-devletten alınan belgeler geçerlidir.)

i) II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için öğrenim ücreti makbuzu (Öğrenim ücreti yatırılmadan kesin kayıt işlemi yapılamaz)

j) Erkek öğrenciler için askerlik sevk tehiri istem formu. (Form 4) (Dijital ortamda doldurulacaktır.)

k) Kesin Kayıt Bilgi Formu (Form 11) (Dijital ortamda doldurulacaktır.)

l) Form Dijital ortamda tüm adaylar tarafından doldurulacaktır. Araştırma Görevlisi iseniz çalıştığınız kurumdan alınacak araştırma görevlisi olduğunuzu gösterir resmi onaylı belge. İzmir ili dışındaki bir üniversitede araştırma görevlisi olanların 35.Maddeye göre kadrosunun geçici olarak Enstitümüze aktarılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını ya da görev   yaptığı  kurumun  bilgisi  dahilinde  Enstitümüze kayıtlandıklarını   gösteren  belge. Araştırma Görevlisi değil iseniz değilim şıkkı işaretlenerek form doldurulacaktır. (Form 5) (Dijital ortamda doldurulacaktır.)

 

Öğrenci Kullanıcı Bilgisi listeleri

WEB KAYIT YARDIM KILAVUZU

II. Öğretim Öğrencilerinin Dikkatine!

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL VE İLGİLİ ANABİLİM DALI LİSTESİ
ADI SOYADI TELEFON   E-POSTA ADRESİ ANABİLİM DALI
Öğrenci İşleri
(Nilgün GÜLERYÜZ)
301 7962 nilgun.baygin@deu.edu.tr Endüstri Mühendisliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
İstatistik
Maden Mühendisliği
Öğrenci İşleri
(Filiz GÜRSAN)
301 7964 filiz.gursan@deu.edu.tr Biyoloji
Biyomedikal Teknolojiler
Lojistik Mühendisliği
Jeotermal Enerji
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
Öğrenci İşleri
(Nülüfer GENÇ)
301 7965 nilufer.genc@deu.edu.tr Coğrafi Bilgi Sistemleri
Deprem Yönetimi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Nanobilim ve Nanomühendislik
Tekstil Mühendisliği
Öğrenci İşleri
(Oktay ALKAN)
301 7966 oktay.alkan@deu.edu.tr Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Biyoteknoloji
Çevre Mühendisliği
Çevresel Yerbilimleri
Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları
Fizik
Kimya
Matematik
Öğrenci İşleri
(Derya ÇOBANOĞLU)
301 7961 derya.cobanoglu@deu.edu.tr Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Öğrenci İşleri
(Ceyda ÖZTEMÜR)
301 7963 ceyda.oztemur@deu.edu.tr Makina Mühendisliği

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast