29-01-2019

2018-2019 Bahar Yarıyılı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!

  • Sizi kutluyor,  başarılarınızın devamını diliyoruz.
  •  Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 30 Ocak-01 Şubat 2019  tarihlerinde /yedek kayıtları ise 04 Şubat 2019 tarihinde   çalışma  saatleri içinde  Dokuz  Eylül Üniversitesi   Fen  Bilimleri  Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılacaktır.
  •  Kayıt hakkı kazanan Adayların DEÜ Debis Veri Girişi işlemini yapmaları gerekmektedir. İşlem için gerekli açıklama ilişkili dosyalarda “DEÜ DEBİS Veri Girişi” dosyasında yapılmıştır. Ekteki dosyadaki şekilde kullanıcı girişi yapamayanlar için ‘kullanıcı bilgileriilişkili dosyalarda yer almaktadır. Bu bilgiler ile hala giriş yapamıyorsanız öğrenci işleri personeline danışınız.
  •  Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Web üzerinden ders kayıt işlemlerini web sayfamızda ilan edilecek kayıt tarihleri arasında tamamlayarak Bölüm Başkanlıklarının onayını sağlamak zorundadırlar.
  •  Kayıt ve evrak teslimi için Enstitü Öğrenci İşleri Birimi ile görüşebilirsiniz.

Öğrenci İşleri Birimi Telefonları: 0 232 301 79 62/63/64/66/76/77 (6 hat)

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Başvuru numarası.

b) ALES Sonuç Belgesi. (Son beş yıl içinde ALES ’ten en az YL için 55 (sayısal), DR için 60 (sayısal), puan alınması koşulu aranır.)

c) İngilizce Yeterlik belgesi (17 Ocak 2019 öncesinde alınmış olmalıdır.)  (İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) programı başvurularında İngilizce Yeterlik Belgesi Koşulu aranmaz.)

d) Yüksek lisans için; Lisans diploması veya resmi onaylı mezuniyet belgesi aslı yada onaylı örneği,

     Doktora için; Lisans diploması veya resmi onaylı mezuniyet belgesi aslı yada onaylı örneği  ve Yüksek Lisans diploması veya resmi onaylı mezuniyet belgesi aslı yada onaylı örneği.

e) Yüksek Lisans için; Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine teslim eder.) aslı yada onaylı örneği,

   Doktora İçin; Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine teslim eder.) aslı yada onaylı örneği ile Yüksek Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge aslı yada onaylı örneği.

f) Resmi onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik no belirtir)

g) Kısa özgeçmiş

h) Var ise yayınlarının bir listesi

ı) Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

i) II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için. öğrenim ücreti makbuzu (Öğrenim ücreti yatırılmadan kesin kayıt işlemi yapılamaz )

 

EVRAK TESLİMİ:

Kayıt Belgeleri : (Dijital ortamda doldurduğunuz bilgilerinize ait evraklarınızı aşağıdaki sıraya göre poşet dosyalara tanzim ediniz.) Kayıt dosyası öğrenci işleri bürosundan alınacaktır.

  • Poşet Dosya 1

Bu dosyanın içerisine başvuruda beyan edilen aşağıda belirtilen belgeler koyulacak.

–  ALES Sonuç Belgesi.

– Resmi onaylı yüksek lisans için  lisans, Doktora için Lisans ve yüksek lisans diploması veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği

– Yüksek lisans için Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler, Doktora için Lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir mezuniyet tarihi taşıyan resmi onaylı belge

– İngilizce başarı belgesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz YL İkinci Öğretim öğrencileri hariç)

– Resmi onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik no belirtir.)

–  II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için. öğrenim ücreti makbuzu (Öğrenim ücreti yatırılmadan kesin kayıt işlemi yapılamaz)

  • Poşet Dosya 2

– Erkek öğrenciler için askerlik sevk tehiri istem formu. (Form 4) (Dijital ortamda doldurulacaktır.)

– Askerlik Şubesinden askerlik durumunu gösterir onaylı belge

– Araştırma Görevlisi iseniz çalıştığınız kurumdan alınacak araştırma görevlisi olduğunuzu gösterir resmi onaylı belge. İzmir ili dışındaki bir üniversitede araştırma görevlisi olanların 35.Maddeye göre kadrosunun geçici olarak Enstitümüze aktarılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını ya da görev   yaptığı  kurumun  bilgisi  dahilinde  Enstitümüze kayıtlandıklarını   gösteren  belge. (Form 5) (Dijital ortamda doldurulacaktır.)

  • Poşet Dosya 3

-Kesin Kayıt Bilgi Formu (Form 11) (Dijital ortamda doldurulacaktır.)

  • Fotoğraf Zarfı (Dosyanın en arkasında)

– 6 adet fotoğraf. (Önden çekilmiş ve yüzü net olarak seçilebilen, 4.5×6 cm ebatlarında)  (Fotokopi fotoğraf kabul edilmez)

  İlişkili Dosyalar

 DEBİS Girişi

 Kullanıcı Bilgileri

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast