22-01-2024

2023/2024 BAHAR YARIYILI KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

YERLEŞTİRME SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 • Sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.
 • Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 24-25 Ocak 2024 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından on-line olarak yapılacaktır.
 • Adaylar kesin kayıt belgelerini e-posta yolu ile gönderecek olup anabilim dalına göre belge gönderilecek e-posta adresleri ve işlem adımları aşağıda belirtilmiştir.
 • Kayıt hakkı kazanan adayların DEÜ Debis Veri Girişi işlemini yapmaları gerekmektedir. İşlem için gerekli açıklama aşağıda bulunan ilişkili dosyalarda “DEÜ DEBİS Veri Girişi” dosyasında yapılmıştır. Belirtilen şekilde kullanıcı girişi yapamayanlar için ‘kullanıcı bilgileri’ ilişkili dosyalarda yer almaktadır. Bu bilgiler ile hala giriş yapamıyorsanız öğrenci işleri personeline danışınız.
 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Web üzerinden ders kayıt işlemlerini web sayfamızda ilan edilecek kayıt tarihleri arasında tamamlayarak Bölüm Başkanlıklarının onayını sağlamak zorundadırlar.

**** Kesin kayıt hakkı kazanıp ön başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleyemeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
İkinci üniversite okuyanlar için harç yüklemesi yapılmış olup https://harc.deu.edu.tr/ adresinden harç ödemenizi yapıp, Kesin kayıt için gerekli olan belgeler taranarak tek bir pdf dosyası haline DEÜ DEBİS Veri Girişi  adımındaki giriş işlemlerini tamamladıktan sonra (doğrulama yapılması gereken belgelerde doğrulama kodlarının net görünür şekilde hazırlanması gerekmektedir) getirilip aşağıda adı geçen ilgili Anabilim Dalı öğrenci işleri personeline e-mail ile gönderilecektir (Karışıklığa neden olmamak için sadece ilgili personele mail gönderiniz. E-posta ile dosya gönderme limiti üniversitemizde 15 MB’tır. Toplam dosya boyutunuz 15 MB’dan büyük ise 15 MB’yı geçmeyecek şekilde bölebilirsiniz)

 1. a)Aday numarası
  b) ALES Sonuç Belgesi(en az YL için 55 (sayısal), DR için 60 (sayısal), BÜTÜNLEŞİK DR 80 (sayısal)) veya GRE ya da GMAT (https://fbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/07/GRE-GMAT-ALES-Karsiliklari.pdf) sınavlarından Senato tarafından belirtilen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekmektedir. (ALES puanı sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş (5) yıl geçerlidir. Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora başvurularında ALES şartı aranmaz.)
  c) İngilizce Yeterlik belgesi,
      Yüksek Lisans için; DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları ile belirlenen asgari Yabancı Dil Yeterlik Sınavından (65) puan veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından (İngilizce) son 5 (beş) yıl içinde alınmış en az (60) puan ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puana eşdeğer son 3 (üç) yıl içinde alınmış bir puan ibraz etmesi gerekmektedir. (Biyoloji Yüksek Lisans, Veri Bilimi Yüksek Lisans ve İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) programı başvurularında İngilizce Yeterlik Belgesi Koşulu aranmaz)
      Doktora için; ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından (İngilizce) son 5 (beş) yıl içinde alınmış en az (55) puan ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puana eşdeğer son 3 (üç) yıl içinde alınmış bir puan  ibraz etmesi gerekmektedir.
  d) Yüksek lisans için; Lisans diploması veya mezuniyet belgesi,
       Doktora için; Lisans diploması veya mezuniyet belgesi ve Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesi,
  e) Yüksek Lisans için; Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge. (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine gönderir.)
      Doktora İçin; Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge  ile Yüksek Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge . (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine gönderir.)
  f) E-devletten alınacak Nüfus Kayıt Örneği,
  g) Kısa özgeçmiş,
  h) Var ise yayınlarının bir listesi,
  ı) Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi veya terhis belgesi (E-devletten alınan belgeler geçerlidir),
  i) Erkek öğrenciler için askerlik sevk tehiri istem formu (Form 4) (Dijital ortamda doldurulacaktır),
  j) Kesin Kayıt Bilgi Formu (Form 11) (Dijital ortamda doldurulacaktır),
  k) Tüm adaylar tarafından doldurulması gereken Form-5  (Form 5) (Dijital ortamda doldurulacaktır). Araştırma Görevlisiyseniz çalıştığınız kurumdan alınacak araştırma görevlisi olduğunuzu gösterir resmi onaylı belge. İzmir ili dışındaki bir üniversitede araştırma görevlisi olanların 35.Maddeye göre kadrosunun geçici olarak Enstitümüze aktarılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını ya da görev yaptığı  kurumun  bilgisi  dahilinde Enstitümüze kayıtlandıklarını gösteren  belge. Araştırma Görevlisi değilseniz değilim şıkkı işaretlenerek form doldurulacaktır.

 

Öğrenci Kullanıcı Bilgileri İçin Tıklayınız.

DEÜ DEBİS Veri Girişi Yardım Dosyası

II. Öğretim Öğrencilerinin Dikkatine!

ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL VE İLGİLİ ANABİLİM DALI LİSTESİ

ADI SOYADI TELEFON   E-POSTA ADRESİ BİRİM
Öğrenci İşleri
(Filiz GÜRSAN)
301 7964 filiz.gursan[@]deu.edu.tr Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Öğrenci İşleri
(Oktay ALKAN)
301 7966 oktay.alkan[@]deu.edu.tr Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Biyoloji
Biyoteknoloji
Çevre Mühendisliği
Fizik
Kimya
Matematik
Öğrenci İşleri
(Derya ÇOBANOĞLU)
301 7961 derya.cobanoglu[@]deu.edu.tr Biyomedikal Teknolojiler
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
Nanobilim ve Nanomühendislik
Öğrenci İşleri
(Nülüfer GENÇ)
301 7965 nilufer.genc[@]deu.edu.tr Coğrafi Bilgi Sistemleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Öğrenci İşleri
(Çiğdem EREN)
301 7963 cigdem.dursun[@]deu.edu.tr Çevresel Yerbilimleri
Deprem Yönetimi
Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları
Endüstri Mühendisliği
İstatistik
Jeotermal Enerji
Lojistik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast