28-11-2023

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Şehir Politikaları Merkezi tarafından MBB Bilimsel Çalışmaları Destekleme Yönetmeliği’ne uygun olarak yürütülen Doktora Tez Desteği Programı başvurulan başlamıştır. 2024 yılı itibariyle 9. dönemine giren program kapsamında 25 adet doktora tezi desteklenecektir. Destek miktarı her bir doktora tezi için 35.000TL olarak belirlenmiştir.

Başvuru koşullan aşağıdaki gibidir
1. Doktora tezi araştırması Marmara Bölgesi, Marmara Denizi, yerel yönetim, şehircilik, akıllı şehirler, mimarlık, su yönetimi, çevre yönetimi, iklim değişikliği, küresel ısınma, demografi, göç, deprem riski, risk yönetimi, afet yönetimi, tarımsal alanların korunması ve kentsel yaşam kalitesi gibi konulanda Türkiye’de bulunan üniversitelerde yapılıyor olmalıdır.
2. Araştırmacıların doktora yeterlilik aşamasını başarı ile tamamlamış, tez konusu enstitü tarafından onaylanmış ve tez yazım sürecinde olması gerekmektedir (Tez önerisi üniversite enstitüsü tarafından henüz onaylanmamış veya resmi olarak doktora tezini tamamlamış olduğu tespit edilen araştırmacıların başvuruları geçersiz sayılacaktır).
3. Başvurular yalnızca bilimseldestek.marmara.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır (bilimseldestek.marmara.gov.tr adresi üzerinden kişisel bir hesap oluşturulması ve tez araştırmasına dair istenen bilgilerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir).
4. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2023 Cuma günü (saat 23.59’a kadar) olarak belirlenmiştir.
Başvuruların nihai değerlendirmesi MBB Encümeni tarafından yapılacaktır. Sonuçlar marmara.gov.tr web sitesinden ilan edilecektir. Destek verilmesi uygun görülen tez sahipleri sözleşmeleri imzalamak üzere MBB’ye davet edilecektir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast