12-09-2020

ENSTİTÜMÜZÜN DEĞERLİ ÖĞRENCİ ADAYI

2020/110 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sigar (HES) kodu kontrolü ile giriş yapma zorunluluğu getirilmiş olup bu kapsamda tüm adaylarımızın mutlak suretle dijital veya basılı HES kodu belgesi temin ederek gelmeleri gerekmektedir. Bina girişlerinde HES kodu kontrolü yapılacak olup adaylarımızın KAREKOD formundaki kodla giriş yapmaları pandemi riskine karşı güvenliklerini arttıracak ve kendilerine kolaylık sağlayacaktır.

Adaylarımızın yapılacak tüm sınavlara maske takarak gelmeleri zorunlu olup yanlarında yedek maske de bulundurmaları önerilmektedir.

14 Eylül 2020 tarihindeki Yabancı Dil Sınavı (YDYS) tek oturumla saat 09:00 ‘da başlayacak olup binalara öğrenci alımları, pandemi bulaş riskini arttıracak yığılmalara ve gecikmelere sebebiyet verilmemesi için saat 08:15 ‘te başlayacaktır. Sınavların başlamasından sonra ateş kontrolü ve HES kodu kontrolü için kullanılacak zaman, sınav sürelerinden sayılacak olup hiçbir suretle sınav süresine eklenmeyecektir. Bu nedenle girişlerin son dakikalara bırakılmaması büyük önem taşımaktadır.

Hayat Eve Sığar (HES) kayıtlarında ” Covid 19 Pozitif “ tanı kaydı veya Covid 19 temaslı olup “Riskli” grup kaydı bulunan ve izole koşullarda karantinada olmaları gereken adaylarımızın 14 Eylül 2020 tarihindeki Yabancı Dil Sınavına (YDYS) ve 14 – 15 – 16 – 17 Eylül 2020 tarihleri için açıklanan yazılı bilim sınavları ile mülakat sınavlarına kabul edilmeyecek ve binalara alınmayacaklardır. Bu durumda olup bina girişlerinde tespit edilen adaylarımız hakkında ilgili mercilere bilgi verilmek üzere tutanak tutulabilecektir.

Adayların bina girişlerinde yapılacak ateş kontrollerinde 38 derece ve üzerinde tespit edilen adayların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı,  yazılı bilim sınavları ve mülakatları kendi anabilim dalında, kendi gün ve saatlerinde olmak üzere yazılı bilim sınavı jürisi ile koordineli olarak belirlenen ayrı ve güvenli bir ortamda yapılacaktır.

10 Eylül 2020 tarih ve 33/1 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile;

Yüksek lisans programlarına kabul sınavlarına ilişkin olarak 14 – 15 – 16 – 17 Eylül 2020 tarihleri için açıklanan yazılı bilim sınavlarının yapılmasına, Covid 19 pandemisi koşulları nedeniyle yüz yüze yapılması planlanan mülakat sınavlarının yapılmamasına,

Doktora programlarına kabul sınavlarına ilişkin olarak ise 14 – 15 – 16 – 17 Eylül 2020 tarihleri için açıklanan kabul sınavlarının Covid 19 pandemisi koşulları nedeniyle anabilim dallarımızın tercihine göre sadece yazılı mülakat şeklinde veya sadece yüz yüze sözlü mülakat şeklinde yapılabileceğine karar verilmiştir. Karar gereğince doktora seviyesine kabul sınavları sadece yazılı mülakat veya sadece yüz yüze sözlü mülakat şeklinde yapılacak olup anabilim dallarımızın tercihine göre iki uygulamadan sadece biri uygulanacaktır.

DEĞERLİ ÖĞRENCİ ADAYLARIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR.

Lisansüstü Yabancı Dil Sınav Salonları Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Lisansüstü Bilim Sınavı Salonları Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast