13-12-2019

2020 yılında on sekizincisi verilecek olan “Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü”ne ilişkin bilgi ve başvuru belgelerini, ilgili birim ve kişilere duyurulması amacıyla ekte sunulmaktadır. Doktorasını Türkiye’de bir üniversitede, 1 Ocak 2019 – 7 Şubat 2020 tarihleri arasında tamamlamış, bu çalışmasıyla ülkemizin bilim gündemindeki temel sorunlardan birinin çözümüne katkıda bulunmuş ve daha önce bu ödüle aday olmamış genç bir araştırıcıya verilmesi öngörülen ödülün parasal karşılığı 3000 TL’dir. Önceki yıllarda verilen ödüllerle ilgili bilgiye www.oed.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, Bilim ve Ütopya Kooperatifi ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından onun anısını yaşatmak amacıyla 2002 yılında oluşturulmuş ve ilk ödül 2003 yılında verilmiştir. 2019 yılından itibaren bu ödül Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği ve Bilim ve Ütopya Kooperatifi tarafından verilmektedir.

 

SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ

1. Serhat Özyar’ın anısını, bilimi ülke yaşamında etkin bir güç haline getirmeye katkıda bulunarak yaşatmak için, her yıl “Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü” verilmektedir. Ödül, doktorasını Türkiye’de bir üniversitede, mühendislik, mimarlık, fizik, kimya, biyoloji, matematik ve istatistik bölümlerinden birinde tamamlamış, bu çalışmasıyla ülkemizin bilim gündemindeki temel sorunlardan birinin çözümüne yönelik sonuçlar elde etmiş ve daha önce bu ödüle aday olmamış genç araştırmacılara verilir.

2. 2020 yılı ödülleri için başvuruların 7 Şubat 2020 Cuma çalışma günü bitimine dek yapılması gereklidir. Ödüle ilişkin sonuçlar, en geç 20 Nisan 2020 Pazartesi gününe kadar açıklanır.

3. Ödüle aday gösterilen araştırmacıların, doktoralarını Türkiye’de bir üniversitede, 1 Ocak 2019 – 7 Şubat 2020 tarihleri arasında tamamlamış olmaları gerekmektedir. Adayın doktora tez yöneticisi ya da bağlı bulunduğu kurum başvuruda bulunabileceği gibi, adayın kendisi de ödüle doğrudan başvurabilir.

4. Başvuruda, doktora tezinin Türkçe bir özetiyle, bu çalışmanın ülkenin bilim gündemiyle olan ilişkisinin açık ve ayrıntılı biçimde ortaya konulduğu adaylık gösterilme gerekçesinin yer alması gerekir. Bunun yanısıra, adayın özgeçmişi ve yayın listesi başvuru dosyasında bulunmalıdır.

5. 2020 başvuruları, Prof. Dr. Bülent Akınoğlu, Doç. Dr. Birten Çelik, Prof. Dr. Melih Ersoy, Doç. Dr. Gülay Ertaş, Prof. Dr. Nevzat Güneri Gençer, Prof. Dr. Çağdaş Sıtkı İnam, Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Çağatay Keskinok, Prof. Dr. Semih Koray, Prof. Dr. Ahmet Önal, Doç. Dr. Salih Özçubukçu, Öğr. Gör. Taner Zorbay’dan oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Seçici Kurul, ödül başvurusu yapan her tezin uzmanlık alanına uygun iki hakemin görüşlerine başvurmakta ve ödülü bu hakem görüşleri doğrultusunda vermektedir.

6. 2020 yılında ödülü kazanan genç bilim insanına 3000 TL para ödülü ve plaket verilecektir. Ödül, 24 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Serhat Özyar’ı anma etkinlikleri sırasında verilecektir. Törende, ödülü kazanan bilim insanının çalışmasıyla ilgili bir sunuş yapması beklenmektedir.

7. Birden fazla adayın ödüle layık görülmesi durumunda, para ödülü aralarında paylaştırılır.

8. Gerekli bilgi ve başvuru için;

Tel / Faks : (312) 210 42 25
Adres: ODTÜ Güneşevi, 06800 – ANKARA
E-posta : oed@metu.edu.tr
Örün sayfası: www.oed.org.tr

 

SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ ADAY ÖNERİ FORMU

Adı, soyadı:

Doğum yeri ve yılı:

Halen çalıştığı kurum:

Öğrenimi:
a. Lisans:

b. Yüksek Lisans:

c. Doktora:

Doktoranın tamamlandığı tarih:

Doktora tezinin başlığı:

Ana bilim dalı:

Tez jürisinin üyeleri, açık iletişim adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri ve bağlı oldukları kurumlar:

1.

2.

3.

4.

5.

Adayın haberleşme adresi:

Telefonu:

Faksı:

E-posta adresi:

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ:

Başvuru 7 Şubat 2020 tarihine kadar ve aşağıda açıklanan şekilde yapılmalıdır.

<http://old.eee.metu.edu.tr/serhatozyar/ > adresinden alınacak bağlantıya (herhangi bir bilgi sıkıştırması yöntemi kullanmadan) yüklenecek belge ve doldurulacak bilgiler:

1. Aday öneri formu (örneği <http://old.eee.metu.edu.tr/serhatozyar/> adresine başvurulduğunda gönderilen bağlantı sayfasında doldurulabilir),
2. Fotoğraflı özgeçmiş ve yayın listesi (pdf formatında),
3. Doktora tezinin Türkçe özeti (sayfada ayrılan bölüme yazılacak),
4. Çalışmayı aday gösteren kişi (adayın kendisi de olabilir) ya da kurumun hazırladığı ayrıntılı aday gösterme gerekçesi (pdf formatında),
5. Tezin elektronik kopyası (pdf formatında),
6. Doktora çalışması ile ilgili yayınların kopyası (pdf formatında).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast