17-02-2021

2020/2021 Bahar Yarıyılı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler ve Kesin Kayıt İşlemleri

  • Sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.
  • Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 17-19 Şubat 2021 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu tarafından on-line olarak yapılacaktır.
  • Covid 19 pandemisi koşulları nedeniyle adaylar kesin kayıt belgelerini e-posta yolu ile gönderecek olup anabilim dalına göre belge gönderilecek e-posta adresleri ve işlem adımları aşağıda belirtilmiştir.
  • Kayıt hakkı kazanan adayların DEÜ Debis Veri Girişi işlemini yapmaları gerekmektedir. İşlem için gerekli açıklama aşağıda bulunan ilişkili dosyalarda “DEÜ DEBİS Veri Girişi” dosyasında yapılmıştır. Belirtilen şekilde kullanıcı girişi yapamayanlar için ‘kullanıcı bilgileri’ ilişkili dosyalarda yer almaktadır. Bu bilgiler ile hala giriş yapamıyorsanız öğrenci işleri personeline danışınız.
  • Ekte yer alan Öğrenci Kullanıcı Bilgisi listeleri içerisinde kendi adınızı / soyadınızı ya da başvurduğunuz programın ismini dosya içerisinde arayarak öğrenci numaralarınıza ulaşabilirsiniz. (arama yapmak için klavye kısayol tuşu CTRL+F)
  • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Web üzerinden ders kayıt işlemlerini web sayfamızda ilan edilecek kayıt tarihleri arasında tamamlayarak Bölüm Başkanlıklarının onayını sağlamak zorundadırlar.

**** Kesin kayıt hakkı kazanıp ön başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleyemeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kesin kayıt için gerekli olan belgeler taranarak tek bir pdf dosyası haline getirilip aşağıda adı geçen ilgili Anabilim Dalı öğrenci işleri personeline e-mail ile gönderilecektir (Karışıklığa neden olmamak için sadece ilgili personele mail gönderiniz. E-posta ile dosya gönderme limiti üniversitemizde 15 MB’tır. Toplam dosya boyutunuz 15 MB’dan büyük ise 15 MB’yı geçmeyecek şekilde bölebilirsiniz)

a) Aday numarası,

b) ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içinde ALES ’ten en az YL için 55 (sayısal), DR için 60 (sayısal), puan alınması koşulu aranır)

c) İngilizce Yeterlik belgesi,

Yüksek Lisans için; DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları ile belirlenen asgari Yabancı Dil Yeterlik Sınavından (65) puan veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından (İngilizce) son 5 (beş) yıl içinde alınmış en az (60) puan ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puana eşdeğer son 3 (üç) yıl içinde alınmış bir puan ibraz etmesi gerekmektedir.

Doktora için; ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından (İngilizce) son 5 (beş) yıl içinde alınmış en az (55) puan ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puana eşdeğer son 3 (üç) yıl içinde alınmış bir puan  ibraz etmesi gerekmektedir.

(İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) programı, Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, İstatistik Anabilim Dalı Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) programı ve İstatistik Anabilim Dalı Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans programı başvurularında İngilizce Yeterlik Belgesi Koşulu aranmaz)

d) Yüksek lisans için; Lisans diploması veya mezuniyet belgesi,

Doktora için; Lisans diploması veya mezuniyet belgesi ve Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesi,

e) Yüksek Lisans için; Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge. (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine gönderir.)

Doktora İçin; Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge  ile Yüksek Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge . (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine gönderir.)

f)Resmi onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı (TC Kimlik no belirtir),

g) Kısa özgeçmiş,

h) Var ise yayınlarının bir listesi,

ı) Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi veya terhis belgesi (E-devletten alınan belgeler geçerlidir),

i) II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için öğrenim ücreti makbuzu (Öğrenim ücreti yatırılmadan kesin kayıt işlemi yapılamaz),

j) Erkek öğrenciler için askerlik sevk tehiri istem formu (Form 4(Dijital ortamda doldurulacaktır),

k) Kesin Kayıt Bilgi Formu (Form 11)(Dijital ortamda doldurulacaktır),

l)Araştırma Görevlisi iseniz çalıştığınız kurumdan alınacak araştırma görevlisi olduğunuzu gösterir resmi onaylı belge. İzmir ili dışındaki bir üniversitede araştırma görevlisi olanların 35.Maddeye göre kadrosunun geçici olarak Enstitümüze aktarılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını ya da görev   yaptığı  kurumun  bilgisi  dahilinde  Enstitümüze kayıtlandıklarını   gösteren  belge. Araştırma Görevlisi değil iseniz değilim şıkkı işaretlenerek form doldurulacaktır. (Form 5) (Dijital ortamda doldurulacaktır).

 

Öğrenci Kullanıcı Bilgisi listeleri

 

WEB KAYIT YARDIM KILAVUZU

 

II. Öğretim Öğrencilerinin Dikkatine!

 

Öğrenci işleri personel ve ilgili bölüm listesi

 

ADI SOYADI TELEFON   E-POSTA ADRESİ BİRİM
Öğrenci İşleri

(Nilgün GÜLERYÜZ)

301 7962 nilgun.baygin@deu.edu.tr Endüstri Mühendisliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Maden Mühendisliği

Öğrenci İşleri

(Filiz GÜRSAN)

301 7964 filiz.gursan@deu.edu.tr Biyoloji

Biyomedikal Teknolojiler

Lojistik Mühendisliği

Jeotermal Enerji

Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

Öğrenci İşleri

(Nülüfer GENÇ)

301 7965 nilufer.genc@deu.edu.tr Coğrafi Bilgi Sistemleri

Deprem Yönetimi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Öğrenci İşleri

(Duygu NART)

301 7963 duygu.nart@deu.edu.tr Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği

İstatistik

Makina Mühendisliği

Matematik

Nanobilim ve Nanomühendislik

Öğrenci İşleri

(Derya ÇOBANOĞLU)

301 7961 derya.cobanoglu@deu.edu.tr İnşaat Mühendisliği
Öğrenci İşleri

(Oktay ALKAN)

301 7966 oktay.alkan@deu.edu.tr Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Biyoteknoloji

Çevre Mühendisliği

Çevresel Yerbilimleri

Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları

Fizik

Kimya

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast