06-08-2023

GDZ Elektrik firması Tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencileri için destek tez programı oluşturmuştur. Program kapsamında, tez çalışmasına; bilgi birikimi, veri seti, çalışma alanı ve burs desteği sağlanacaktır.

Şirketin faaliyet gösterdiği alanlar ile ilgili aşağıdaki tez öneri başlıkları sunulmuştur. Bu başlıklar özelinde, “Yüksek Lisans ve Doktora Tez Destek Programı” na dâhil olmak isteyen öğrenciler programa başvuru yapabilirler.

Not: Başvuru aşamasında özgeçmiş dosyası ve tez önerisine ait özet yazı belge olarak eklenmelidir, eksik belgesi olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önerilen Tez Konuları;

Kesinti Verileri Kullanarak Etkili Bakım Planlama (Bakım Operasyonları Optimizasyonu, Öngörücü Bakım)
Elektrik Tüketimi Talep Tahminleme
Veri Odaklı Modellere Dayalı Kayıp-Kaçak Tespit Analizi (Anomali tespiti, Elektrik Hırsızlığı)
Kısa Dönemli Mekânsal ve Zamansal Yük Tahmini
Müşteri / Abone Segmentasyonu
Teknik Kayıp Belirleme Metodolojisi
Yazılı Kanalardan Gelen Şikâyetlerin Doğal Dil İşleme ile Analiz Edilmesi (Sosyal Medya Analizi, Kep Analizi)
İK Analitiği
Adalanmanın Elektrik Dağıtım Sistemine Etkisi
E-Mobilite
Elektrik Depolama
Elektrik Dağıtım Sistemi Tarifeleri Metodolojisi
Elektrik Dağıtım Şirketlerinde Performans Ölçütlerinin ve İzleme Yöntemlerinin Belirlenmesi
Elektrik Dağıtım Şirketlerinde Operasyonel Mükemmellik

İlan edilen konularda çalışacak öğrencilere GDZ Elektrik burs tesis edecektir.

Başvuru için; https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=17531&company=gdzenerjiy

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast