16-04-2020

Değerli öğrencilerimiz,

31.03.2020 tarihinde toplanan Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı kararlar neticesinde;

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 2019/2020 Öğretim yılı Bahar yarıyılında kayıt dondurulması ve bu sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiş olup bu durumun 2019/2020 Öğretim yılı Bahar yarıyılı ile sınırlandırıldığı görülmüştür.

Bu karar doğrultusunda 2019/2020 Öğretim yılı Bahar yarıyılında kayıt yapmış öğrencilerimizin, kayıt dondurma taleplerinin olması halinde bu durum tez danışmanı görüşü ve gerekçeli beyanı ile Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilecektir.

DEBİS sisteminden yapılan Öğrencilik Haklarınızın saklanması taleplerinizin Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilebilmesi için ;

· Başvuru yapan öğrencinin Danışmanının; öğrencinin haklarının saklanması ile ilgili gerekçeli açıklamalarını da içeren bir maili Enstitümüz mail adresine fbe@deu.edu.tr iletilmesi gerekmektedir.

(2019/2020 Öğretim yılı Bahar yarıyılında 1. Döneminde olan ders aşamasındaki öğrencilerimizin Danışmanları Anabilim Dalı Başkanlarıdır.)

· Hak saklama ile ilgili başvuru sonuçları, hem Yönetim Kurul Kararı şeklinde öğrencilerimize mail yolu ile iletilecektir hem de DEBİS sistemi üzerinden duyurulacaktır.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast