15-09-2020

ENSTİTÜMÜZÜN DEĞERLİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU ADAYI

2020/110 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sigar (HES) kodu kontrolü ile giriş yapma zorunluluğu getirilmiş olup bu kapsamda tüm adaylarımızın mutlak suretle dijital veya basılı HES kodu belgesi temin ederek gelmeleri gerekmektedir. Bina girişlerinde HES kodu kontrolü yapılacak olup adaylarımızın KAREKOD formundaki kodla giriş yapmaları pandemi riskine karşı güvenliklerini arttıracak ve kendilerine kolaylık sağlayacaktır.

Adaylarımızın yapılacak tüm sınavlara maske takarak gelmeleri zorunlu olup yanlarında yedek maske de bulundurmaları önerilmektedir.

Hayat Eve Sığar (HES) kayıtlarında ” Covid 19 Pozitif “ tanı kaydı veya Covid 19 temaslı olup “Riskli” grup kaydı bulunan ve izole koşullarda karantinada olmaları gereken adaylarımızın 16 Eylül 2020 tarihindeki yazılı bilim sınavları ile mülakat sınavlarına kabul edilmeyecek ve binalara alınmayacaklardır. Bu durumda olup bina girişlerinde tespit edilen adaylarımız hakkında ilgili mercilere bilgi verilmek üzere tutanak tutulabilecektir.

Adayların bina girişlerinde yapılacak ateş kontrollerinde 38 derece ve üzerinde tespit edilen adayların,  yazılı bilim sınavları ve mülakatları kendi anabilim dalında, kendi gün ve saatlerinde olmak üzere yazılı bilim sınavı jürisi ile koordineli olarak belirlenen ayrı ve güvenli bir ortamda yapılacaktır.

DEĞERLİ ÖĞRENCİ ADAYLARIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR.

100/2000 YÖK Doktora Bursu Sınav Salonları Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast