09-10-2023

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim  Kanunu’nun 46. maddesinin (j) bendi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Birimi İşletim Yönergesi’nin “Burslar” başlıklı 21. maddesi uyarınca, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında, başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerimize yemek bursu imkanı sağlanacaktır.

Bu doğrultuda Enstitümüze 5 Yüksek Lisans, 3 Doktora kontenjanı ayrılmıştır.  Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerimiz 11.10.2023 mesai bitimine kadar Enstitümüz Öğrenci İşlerine başvurması gerekmektedir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast