26-07-2022

7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU 

      5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, en geç 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde, kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Fakülte/Enstitü veya Yüksekokula aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

       05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Fakülte/Enstitü veya Yüksekokula başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

       Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu “7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri” için tıklayınız.

       Af kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerine ait duyuru daha sonra yayımlanacaktır.

Af kanunundan aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler,

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
  2. Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
  3. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
  4. Diploma (Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans)
  5. Askerlik Durum Belgesi
  6. Lisansüstü başvuru formu

BAŞVURU FORMUNUN BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMASI VE ELDEN TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURU FORMU

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast