05-02-2021

Enstitümüzün Değerli Öğrenci Adayı,

 

Enstitümüzün 2020/2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü mülakat sınavları 08-09-10 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak olup sınav yerleri Enstitümüzün web sayfasına (https://fbe.deu.edu.tr/tr/) ilan edilmiştir.

2020/110 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sigar (HES) kodu kontrolü ile giriş yapma zorunluluğu getirilmiş olup bu kapsamda tüm adaylarımızın mutlak suretle dijital veya basılı HES kodu belgesi temin ederek gelmeleri gerekmektedir. Bina girişlerinde HES kodu kontrolü yapılacak olup adaylarımızın KAREKOD formundaki kodla giriş yapmaları pandemi riskine karşı güvenliklerini arttıracak ve kendilerine kolaylık sağlayacaktır.

Adaylarımızın yapılacak tüm sınavlara maske takarak gelmeleri zorunlu olup yanlarında yedek maske de bulundurmaları önerilmektedir.

Lisansüstü sınavların yapılacağı bina girişlerinde, pandemi bulaş riskini arttıracak yığılmalara ve gecikmelere sebebiyet verilmemesi için sınav saatinden önce sınavların yapılacağı binalarda bulunulması gerekmekte olup binaya girişlerinin son dakikalara bırakılmaması büyük önem taşımaktadır.

Hayat Eve Sığar (HES) kayıtlarında ” Covid 19 Pozitif “ tanı kaydı veya Covid 19 temaslı olup “Riskli” grup kaydı bulunan ve izole koşullarda karantinada olmaları gereken adaylarımızın  08-09-10 Şubat 2021 tarihleri için açıklanan yazılı bilim sınavları ile mülakat sınavlarına kabul edilmeyecek ve binalara alınmayacaklardır. Bu durumda olup bina girişlerinde tespit edilen adaylarımız hakkında ilgili mercilere bilgi verilmek üzere tutanak tutulabilecektir.

Adayların bina girişlerinde yapılacak ateş kontrollerinde 38 derece ve üzerinde tespit edilen adayların yazılı bilim sınavları ve mülakatları kendi anabilim dalında, kendi gün ve saatlerinde olmak üzere yazılı bilim sınavı jürisi ile koordineli olarak belirlenen ayrı ve güvenli bir ortamda yapılacaktır.

25/12/2020 tarih ve 49/26  sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile;

Yüksek lisans programlarına kabul sınavlarına ilişkin olarak 08-09-10 Şubat 2021 tarihleri için sadece yazılı mülakat sınavlarının yapılmasına,

Doktora programlarına kabul sınavlarına ilişkin olarak ise 08-09-10 Şubat 2021  tarihleri için açıklanan kabul sınavlarının Covid 19 pandemisi koşulları nedeniyle yazılı mülakat şeklinde yapılmasına veya başvuran sayısının az olduğu anabilim dallarında sorumluluğu mülakat jürisinde olmak üzere, COVID 19 riskine karşı sağlık güvenliğini sağlamaları koşulu ile yüz yüze sözlü mülakat yapılabileceğine karar verilmiştir.

Değerli öğrenci adaylarımıza önemli duyurulur.

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Lisansüstü Bilim Sınavı Salonları Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast