08-05-2024

Bilindiği üzere, ulusal koordinasyonu yürütülen “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı – COSME Programı”nın yerini, 31 Mart 2023 tarihinde Brüksel’de Katılım Anlaşması imzalanan ve 12 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tek Pazar Programı (TPP) – COSME Bileşeni” almıştır.

Başkanlığımız Tek Pazar Programının ulusal koordinatörü olarak yetkilendirilmiş olup Ülkemizin programdan yararlanma düzeyinin artırılmasına yönelik olarak, programın tanıtılması, çağrıların
duyurulması, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile teknik destek ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Bu çerçevede, Tek Pazar Programı- COSME Bileşeni kapsamında yayımlanan ve ekte bilgileri yer alan “Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı – Erasmus for Young Entrepreneurs – junior call (SMP-COSME-2024-EYEJR)” proje teklif çağrısına başvuru yapabilecek kurum/kuruluşlarımızın çağrı ve başvuru süreci hakkında bilgi almaları için 14-15 Mayıs 2024 tarihlerinde online bir eğitim gerçekleştirilecektir. Söz konusu online eğitime https://forms.gle/y3x98d2EnSabpcXy5 adresinde yer alan kayıt formu doldurularak katılım sağlanacak olup toplantı linki kayıt formunu dolduran kişilere eposta aracılığıyla iletilecektir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast