22-03-2022

Değerli Yüksek Lisans / Doktora Öğrencimiz,

Lisansüstü seviyedeki araştırmalarınızı ürüne dönüştürmek, üniversitemizin ve dolayısıyla ülkemizin Ar-Ge çıktılarına tezlerinizle doğrudan katkıda bulunmak ve bu sayede üniversitemizin sanayi ile işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsü ile DEPARK arasında işbirliği programı başlatılmıştır.
Bu kapsamda, enstitümüz bünyesinde sürdürmekte olduğunuz yüksek lisans veya doktora tez çalışmalarınızı DEPARK’ ta konumlanan ve araştırma alanlarınızla ilişkili firmalar ile istişare ederek olası işbirliklerinin ve/veya kariyer planlarının yaratılması hususunda birebir toplantılar planlanmaktadır.
Eğer sizler de tez çalışmalarınızla, söz konusu işbirliklerinin veya kariyer planlarının içerisinde yer almak istiyorsanız aşağıda linki verilen elektronik form ile DEPARK firmalarından en çok 3 tanesini seçerek yüz yüze toplantı planlanması için başvuruda bulunabilirsiniz.
Yeni ve güçlü fikirlerinizin hayata geçmesi umuduyla hepinize başarılar dileriz.

Elektronik Form Linki;
https://docs.google.com/forms/d/1NcmB8RPqbzuKpRD4-oYa8CyaM5D9zgX1zPpXPGKTyEU/edit?usp=sharing

Fen Bilimleri Enstitüsü

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast