24-12-2019

Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’ ne 2019/2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” öğretimine alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli unvanları; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile her program için sınav tarihi ve saatleri aşağıda “İlgili Dosyalar” bölümündeki ilgili dosyalarda duyurulmuştur.

Aşağıda belirtilen belgelere sahip adayların; “TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA” programları için 30 Aralık 2019 – 12 Ocak 2020 saat 23:59’ a kadar, Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında (https://fbe.deu.edu.tr) açıklanacak başvuru sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru linki başvuru tarihlerinde açılacaktır.

Başvuru Şartları:

 

YÜKSEK LİSANS İÇİN;

 • İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak
 • ALES’ ten son beş yıl içinde alınmış en az 55 (sayısal) puana sahip olmak.
 • Geçerli İngilizce Yeterlik puanına sahip olmak (*) (Eğitim dili %100 Türkçe olan programlarda İngilizce Yeterlik Puanı Koşulu aranmaz.)
 • Lisans mezunu olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

Başvuracak adaylar için İngilizce Yeterlik Şartı (*):DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları ile belirlenen asgari Yabancı Dil yeterlik puanı (65) veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 60 puanı ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı (http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/yabanci-dil-esdegerlilikler) almaları halinde başvuru yapabilirler.

(*) Geçerli Yabancı Dil Yeterlik Belgesi olmayan adayların yüksek lisans başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 

DOKTORA (LİSANS MEZUNİYETİ İLE) İÇİN;

 • İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak
 • ALES’ ten son beş yıl içinde alınmış en az 80 (sayısal) puan sahip olmak.
 • Geçerli İngilizce Yeterlik puanına sahip olmak (*)
 • Lisans mezunu olmak.
 • Lisans ağırlıklı not ortalamasının 100 (Yüz) üzerinden en az 80 (Seksen), 4.00 (Dört) üzerinden en az 3.00 (Üç) olması gerekmektedir.

(*) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı ( http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/yabanci-dil-esdegerlilikler ) aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

DOKTORA (YÜKSEK LİSANS MEZUNİYETİ İLE) İÇİN;

 • İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak
 • ALES’ ten son beş yıl içinde alınmış en az 60 (sayısal) puan sahip olmak.
 • Geçerli İngilizce Yeterlik puanına sahip olmak (*)
 • Yüksek Lisans mezunu olmak (Tezsiz yüksek lisans programı mezunları için 6 Şubat 2013 tarihinden önce kayıtlanmış olmaları)

(*) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puanı (https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri) aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Adaylar başvuru evraklarını kesin kayıt hakkını kazanmaları halinde kesin kayıt esnasında (28-30 Ocak 2020 tarihleri arasında) Enstitüye teslim edeceklerdir.

Kesin kayıt hakkı kazanıp ön başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleyemeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.

 

İLGİLİ DOSYALAR

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast