Üniversitemiz Dışından Gelecek Juri Üyelerinde Doçent ve Profesör Unvanının Aranmasına İlişkin Senato Kararı (05.05.2015)

Enstitümüz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında belirtilmek üzere doktora öğrencilerinin doktora yeterlilik ve doktora tez sınavlarında sınav jüri üyesi olarak Üniversitemiz dışından gelecek jüri üyelerinde Doçent ve Profesör unvanının aranması Üniversitemiz Senatosunun 24.02.2015 tarih ve 437/09 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup karar örneği aşağıdaki dosyada gösterilmektedir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast