Başvuru Süreci

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, en fazla 3 (üç) programa başvuru yapabilirler.

Adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte, iletişim bilgilerinin bulunduğu bir dilekçeyi Enstitü Müdürlüğü’ne teslim eder.

Enstitü yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen yabancı uyruklu adaylar, web sayfası üzerinden başvurularını yapmalı ve gerekli belgeleri sisteme yüklemelidirler.

Gerekli Belgeler

  1. Noter onaylı Türkçe/İngilizce çevirisi yapılmış diploma*:

*Yüksek Lisans başvuruları için lisans diploması

*Doktora başvuruları için lisans ve tezli yüksek lisans diploması

  1. YÖK Onayı: Yüksek Öğretim Kurulu’nca Lisans/Yüksek Lisans eğitiminin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumun tanınıp tanınmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın görüşünün alınması gerekir. (YÖK onayına ilişkin belgesi olmayanlar için daha sonra YÖK onayı almak koşulu ile şartlı olarak başvuru kabul edilebilir).
  2. Not durum belgesi: Not durum belgesi ve not durum belgesinin İngilizce ya da Türkçe çevirisi

 *Yüksek Lisans başvuruları için lisans not durum belgesi

 *Doktora başvuruları için lisans ve tezli yüksek lisans not durum belgesi

  1. ALES (GRE) sonuç belgesi
  2. İki adet referans mektubu
  3. %30 İngilizce destekli Türkçe programlara başvuran adayların programa başvuru esnasında TÖMER (Türkçe Öğrenim Merkezi)nden veya DEDAM (DEU Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi)nden Türkçe bildiğine dair diploma alması gereklidir. %100 İngilizce programa başvuran adaylar TÖMER veya DEDAM diplomalarını eğitim süresi içinde getirebilirler.
  4. YÖK(Yüksek Öğretim Kurulu)tarafından kabul edilen sertifikalar veya TOEFL-YDS-KPDS-ÜDS belgeleri*

*Gerekli dil puanları, başvuru esnasında web sayfamız www.fbe.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast