Üniversitemize misafir olmak isteyen öğretim elemanı ve araştırmacılar (For academic staff and researchers who want to be guests of our university)


Araştırma ve eğitim faaliyetleri kapsamında üniversitemize misafir olmak isteyen öğretim elemanı ve araştırmacılara yönelik hazırlanmış olan başvuru formu ve iş akış şeması ekte sunulmaktadır.

(The application form and work flow chart prepared for academic staff and researchers who want to be guests of our university within the scope of research and education activities are attached.)

Başvuru Formu (Application Form)

İş Akış Şeması (Work Flow Chart)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast